Hyppää pääsisältöön

Mitä maanmittaustoimituksessa tehdään?

Maanmittaustoimituksissa käsitellään kiinteistöjä ja niiden käyttöön liittyviä asioita. Käsittely tehdään kokouksessa. Kokoukseen kutsutaan kaikki, joita käsiteltävä asia koskee. 

Maanmittaustoimituksen asiat käsitellään ja päätökset tehdään toimituskokouksessa. Tutustu saamaasi kokouskutsuun huolellisesti. Kutsusta löydät tiedot toimituksen tarkoituksesta sekä toimituskokouksen ajasta ja paikasta.

Mitä kokouksessa tapahtuu?

Kokouksessa esitellään käsiteltävä asia. Jos kyse on laajemmasta hankkeesta kuten maantien rakentamisesta, on usein paikalla myös rakentajan edustaja kertomassa tarkemmin hankkeesta. 

Kokouksen yhteydessä voidaan käydä myös paikan päällä tutkimassa tai mittaamassa käsiteltävää aluetta. Samalla voidaan laittaa tarvittavia merkkejä tai rajapyykkejä. Joskus mittaukset on tehty jo ennen kokousta.

Mitä voit tehdä?

Jos sinulla ei ole huomautettava tai kysyttävää, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Kokoukseen osallistuminen ei ole välttämätöntä.

Kokouksessa voit kysyä asioista, kertoa mielipiteesi ja esittää vaatimuksia. Kokoukseen osallistuminen onkin paras tapa vaikuttaa käsiteltävään asiaan.

Jos et pääse kokoukseen paikalle ja haluat esittää mielipiteesi, voit ottaa yhteyttä toimitusinsinööriin. Toimitusinsinöörin yhteystiedot löydät kokouskutsusta. Voit myös valtuuttaa jonkin toisen edustamaan sinua kokouksessa. Valtuutus on hyvä antaa edustajallesi kirjallisesti, mutta valtuutuksen muoto on vapaa.

Kuka päättää asioista?

Toimituksissa pyritään sopimaan asioista eri osapuolten kesken. Päätökset tekee lopulta toimitusinsinööri. Joissakin tapauksissa päätökset tekee toimitusinsinööri kahden kunnan valitseman uskotun miehen kanssa.

Toimitusinsinööri päättää kaikista tarvittavista asioista, vaikka niitä ei olisi vaadittu päätettäväksi. Tämä tarkoittaa että esimerkiksi korvaukset voidaan määrätä maksettavaksi, vaikka niitä ei olisi vaadittu.

Toimituksessa tehtyihin päätöksiin voi hakea muutosta. Muutosta haetaan maaoikeudelta ja aika muutoksen hakemiseen on 30 päivää asiakirjojen lähettämisestä.

Lisätietoa käynnissä olevista toimituksista

Osalla käynnissä olevista laajemmista maanmittaustoimituksista on oma verkkosivu, josta löytyy lisätietoja toimituksesta. Oman toimituksesi verkko-osoite kerrotaan kokouskutsussa. Verkkosivuja ei ole vain kahta tai muutamaa kiinteistöä koskeville toimituksille, kuten lohkomisille.

Voit hakea toimitusta toimituksen numerolla, sijaintikunnalla tai toimituslajilla Käynnissä olevat toimitukset -sivulta.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.