Hyppää pääsisältöön

Rekisteröi käyttöoikeus

​Oikeutta käyttää toisen omistamaa aluetta sanotaan käyttöoikeudeksi tai rasitteeksi. Käyttöoikeus voi olla oikeus käyttää kaivoa, vesi- tai viemärijohtoa tai pitää venettä toisen omistamalla alueella.

Muita käyttöoikeuksia ovat oikeus käyttää tietä, kiinteistön vuokraoikeus tai hallinnanjakosopimus.

Milloin käyttöoikeus kannattaa rekisteröidä?

Käyttöoikeuden rekisteröinti on hyvä tehdä, kun olet sopinut oikeudesta toisen kiinteistönomistajan kanssa ja haluat varmistaa sopimuksen pysyvyyden. Käyttöoikeuden rekisteröinti varmistaa sen, ettei oikeus ole vain tehdyn sopimuksen varassa. Käyttöoikeus pysyy voimassa esimerkiksi silloin, kun kiinteistönomistaja vaihtuu.

​Käyttöoikeudesta pitää olla sovittu kiinteistönomistajan kanssa. Oikeus on voitu sopia tietyn henkilön tai kiinteistön hyväksi.  

Henkilön hyväksi sovittu oikeus voidaan rekisteröidä erityisenä oikeutena. Oikeus on voimassa määräajan ja on vain oikeutetulla henkilöllä.​

Kiinteistön hyväksi sovittu oikeus voidaan rekisteröidä rasitetoimituksessa. Oikeus on pysyvä ja siirtyy seuraavalle omistajalle, kun kiinteistönomistaja vaihtuu.

 
Erityinen oikeusRasite
Oikeus henkilön hyväksi Oikeus kiinteistön hyväksi
Käyttöoikeus vain oikeutetulla henkilölläKäyttöoikeus kiinteistönomistajalla
Voimassa määräajanYleensä voimassa pysyvästi
Voidaan perustaa vain tietyntyyppisiä oikeuksia (katso tarkka lista maakaaresta)Voidaan perustaa vain tietyntyyppisiä oikeuksia (katso tarkka lista kiinteistönmuodostamislaista)
Maksaa 161 euroaMaksaa noin 1 210 euroa
Käsittelyaika noin 2 kuukauttaKäsittelyaika noin 4 kuukautta

Kun tiedät, haetko erityistä oikeutta vai rasitetta, katso ohjeet rekisteröintiin:

Näin haet erityisen oikeuden rekisteröintiä

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae erityisen oikeuden rekisteröintiä Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Valitse ensin kiinteistö, jolle haet erityisen oikeuden rekisteröintiä. Valitse "Rekisteröi muu oikeus" ja "Hae erityisen oikeuden kirjaamista".
 4. Täytä hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Erityisen oikeuden rekisteröinti maksetaan Asiointipalvelussa hakemuksen yhteydessä.

Jos et pysty käyttämään sähköisiä palveluitamme, voit hakea erityisen oikeuden kirjaamista myös hakemuslomakkeella (suomi.fi).

Jos haluat asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Erityisen oikeuden hinta

Erityisen oikeuden rekisteröinti maksaa 161 euroa.

Erityisen oikeuden vaiheet ja kesto

Rekisteröinti kestää noin 2 kuukautta.

 • Tutkimme hakemuksen.
 • Tarvittaessa pyydämme lisäselvitystä.
 • Uudet tiedot näkyvät rekisterissä.
 • Saat laskun. Maksuaikaa on tyypillisesti 30 päivää.

Näin haet rasitteen rekisteröintiä rasitetoimituksessa

 1. Sovi rasitteesta kiinteistönomistajan kanssa. Sopimiseen voit käyttää valmista sopimusmallia (suomi.fi)
 2. Kokoa liitteet, kuten sopimukset ja karttapiirrokset, ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 3. Hae rasitteen rekisteröintiä Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 4. Valitse ensin kiinteistö, jolle haet rasitteen rekisteröintiä. Valitse "Maanmittaustoimitukset" ja "Hae rasitetoimitusta".
 5. Täytä hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea rasitetoimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Rasitetoimituksen hinta

​​Rasitetoimituksen hintaan vaikuttavat oikeuden laajuus ja rasitettujen kiinteistöjen määrä. Esimerkiksi kaivo-oikeuden perustaminen yhden kiinteistön alueella maksaa 1 210 €.​

Hinnasta on mahdollista saada 50 % alennusta. Alennuksen saa, jos kaikista käsiteltävistä asioista on sovittu etukäteen ja lähetät sopimuksen hakemuksen mukana. Alennuksesta päätetään lopullisesti toimituksessa.

Rasitetoimituksen vaiheet ja kesto

Rasitetoimitus kestää noin 4 kuukautta.

Hakemuksen jälkeen

 • Saat ilmoituksen, jossa on rasitetoimitusta käsittelevän maanmittausinsinöörin yhteystiedot. Voit ottaa yhteyttä maanmittausinsinööriin, jos rasitetoimituksella on kiire.
 • Saat ilmoituksen siitä, milloin rasitetoimitus tehdään. Maanmittausinsinööri lähettää ilmoituksen noin kuukausi ennen käsittelyä.

Rasitetoimitus (noin 3 kuukautta hakemuksesta)

 • Paikan päällä maanmittausinsinööri mittaa tarvittaessa rasitteen sijainnin kartalle.
 • Maanmittausinsinööri päättää, voiko rasitteen perustaa.
 • Maanmittausinsinööri määrittää rasitteesta maksettavan korvauksen, jos siitä ei ole sovittu.
 • Rasitetoimitus käsitellään kokouksessa, jossa ei ole välttämätöntä olla paikalla. Selvissä asioissa käsittely voidaan tehdä ilman kokousta.

Rasitetoimituksen jälkeen (noin 1 kuukausi käsittelystä)

 • Uudet tiedot näkyvät rekisterissä.
 • Saat laskun, jos sinut on määritetty maksajaksi rasitetoimituksessa. Maksuaikaa on tyypillisesti 30 päivää.

Ilmoitetut ajat ovat keskimääräisiä. Aikoihin vaikuttaa esimerkiksi vuodenaika, koska talvella mittausten tekeminen ei yleensä ole mahdollista. 

Hinnasto

Yksityistietoimitus ja rasitetoimitus

Yksityistietoimituksen ja rasitetoimituksen hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Kiinteistötoimitusmaksu määrätään taulukoiden A ja B osoittamien maksujen summana, kun toimituksessa perustetaan, muutetaan tai lakkautetaan oikeuksia taikka tehdään vastaavia toimenpiteitä. Mikäli toimituksessa laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrätään lisämaksu taulukosta C.

Taulukko A, rasitettujen lukumäärä
Rasitettujen rekisteriyksiköiden lukumäärä toimituksessa enintäänHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
2910,00Ei arvonlisäveroa
51 300,00Ei arvonlisäveroa
101 640,00Ei arvonlisäveroa
201 980,00Ei arvonlisäveroa
502 220,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl160,00Ei arvonlisäveroa
Taulukko B, pituus
Tie- ja muiden oikeuksien kokonaispituus toimituksessa enintään, kmHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
0,2300,00Ei arvonlisäveroa
0,5580,00Ei arvonlisäveroa
1870,00Ei arvonlisäveroa
21 140,00Ei arvonlisäveroa
51 440,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1 km80,00Ei arvonlisäveroa
Taulukko C, toimituksessa laadittu tieyksikkölaskelma
Tieosakkaiden lukumäärä enintäänHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
10430,00Ei arvonlisäveroa
20870,00Ei arvonlisäveroa
401 290,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 10 kpl150,00Ei arvonlisäveroa
 1. Tie- tai muun oikeuden lakkauttamisesta määrätään kiinteistötoimitusmaksu ainoastaan silloin, kun samassa toimituksessa ei perusteta tai muuteta sanottuja oikeuk­sia. Tällöin maksu oikeuden lakkauttamisesta määrätään taulukoista A ja B.
 2. Maksua määräävä oikeuden pituus on pisimmän sivun pituus tai vastaava, kun kysymys on alueellisesta oikeu­desta, kuten venevalkama- tai vedenottamisoikeudesta.
 3. Jos toimitus koskee ainoastaan tieyksikkölaskelman laatimista ja vahvistamista, kiinteistötoimitusmaksu on 910 euroa lisättynä taulukon C perusteella määräytyväl­lä maksulla.
 4. Jos toimitus ei koske oikeuden perustamista, muutta­mista tai lakkauttamista taikka vastaavaa asiaa, kiinteis­tötoimitusmaksu on 1 220 euroa. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi yksityistielain 71 § 1 momentin kohdis­sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17 ja 18 tarkoitetut toimenpiteet. Jos samassa toimituksessa käsitellään edellä mainitun kaltainen toimenpide sekä peruste­taan, muutetaan tai lakkautetaan oikeus taikka tehdään vastaava asia, maksu määrätään vain taulukoista A ja B. Mikäli edellä selostetun kaltaisen toimenpiteen yhtey­dessä lisäksi laaditaan tieyksikkölaskelma, siitä määrä­tään lisämaksu taulukosta C.
 5. Maksu on 50 % taulukoissa A ja B osoitetusta mää­rästä ja kohdassa 4 tarkoitetusta maksusta silloin, kun toimitus perustuu hakemuksen liitteenä toimitettuun kirjalliseen sopimukseen, jossa on sovittu kaikki toimituksessa päätettävät asiat.

Esimerkki:

Kiinteistöjen A, B, C ja D hyväksi perustetaan yhteensä 0,8 km pitkä tieoikeus kiinteistöjen E, F, G ja H alueella. Hakemus ei ole perustunut kirjalliseen sopimukseen.

Maksut:
Maksun suuruudeksi saadaan edellä olevasta taulukosta A rasitettujen kiinteistöjen lukumäärän perusteella 1 300 euroa ja taulukosta B oikeuksien kokonaispituuden perusteella 870 euroa eli yhteensä 2 170 euroa.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.