Hyppää pääsisältöön

Muodosta uusi kiinteistö lohkomalla

Kiinteistön lohkominen tarkoittaa alueen eli määräalan erottamista kiinteistöstä. Lohkomisessa määritetään alueen rajat ja kiinteistön käyttöön tarvittavat oikeudet, kuten tieoikeus toisen omistamalla maalla.

​​Lohkominen tehdään yleensä kaupan, lahjan tai perinnönjaon jälkeen. Tällöin lohkomisessa selvitetään ja rekisteröidään myös määräalan omistusoikeus.

Lohkomisella voit myös jakaa omistamasi kiinteistön useaksi eri kiinteistöksi tai siirtää alueita omistamiesi kiinteistöjen kesken. 

Lohkomisen vaiheet ja kesto

Lohkominen kestää noin 7 kuukautta.

Ennen lohkomista

 • Saat ilmoituksen, jossa on lohkomista käsittelevän maanmittausinsinöörin yhteystiedot. Voit ottaa yhteyttä maanmittausinsinööriin, jos lohkomisella on kiire.
 • Mieti, minkä nimen haluaisit antaa uudelle kiinteistölle. Ilmoita nimi maanmittausinsinöörille viimeistään lohkomisen kokouksessa.
 • Rekisteröimme omistusoikeuden eli lainhuudon, jos kyseessä on kauppa tai muu luovutus.
 • Saat ilmoituksen siitä, milloin lohkominen tehdään. Maanmittausinsinööri lähettää ilmoituksen noin kuukausi ennen käsittelyä. Ilmoitus lähetetään myös naapureille, jos rajoja tai tieoikeuksia pitää käsitellä.

Lohkominen (noin 6 kuukautta hakemuksesta)

 • Lohkominen käsitellään yleensä kokouksessa paikan päällä. Kokoukseen osallistuminen ei ole välttämätöntä.
 • Maanmittausinsinööri mittaa alueen rajat ja laittaa tarvittavat rajapyykit.
 • Maanmittausinsinööri perustaa tarvittavat tieoikeudet ja muut käyttöoikeudet.

Lohkomisen jälkeen (noin 1 kuukausi käsittelystä)

 • Saat laskun, jos lohkomisessa sinut on määritetty maksajaksi. Maksuaikaa on tyypillisesti 30 päivää.
 • Uudet tiedot ovat rekisterissä nähtävillä.

Ilmoitetut ajat ovat keskimääräisiä. Aikoihin vaikuttaa esimerkiksi vuodenaika, koska talvella mittausten tekeminen ei yleensä ole mahdollista. Selvissä asioissa lohkominen voidaan tehdä ilman kokousta ja muutokset rekisteriin tehdään nopeammin.

Hinta

​​Lohkomisen hintaan vaikuttavat alueen koko ja uusien kiinteistöjen lukumäärä. Esimerkiksi alle hehtaarin kokoisen alueen lohkominen maksaa 1 320 €. Maksamisesta vastaa yleensä lohkottavan alueen omistaja.

Hinta sisältää kaikki lohkomiseen liittyvät kustannukset, kuten mittaukset, rajapyykit, oikeuksien perustamisen ja rekisterimuutokset.​ 

Näin haet lohkomista

​​​Jos olet saanut määräalan kaupalla, lahjalla tai muulla luovutuksella, hae lainhuutoa. Lainhuudon hakeminen käynnistää myös lohkomisen.

Jos haluat lohkoa alueita jo omistamastasi kiinteistöstä, hae lohkomista alla olevien ohjeiden mukaan. Liitä hakemukseen kartta, johon olet merkinnyt lohkottavat alueet. ​Kartan voit tehdä esimerkiksi Karttapaikalla.

Toimi näin

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae lohkomista Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Valitse ensin kiinteistö, jolle haet lohkomista. Valitse  "Maanmittaustoimitukset" ja  "Hae muuta toimitusta".
 4. Kirjoita, että haet lohkomista omasta kiinteistöstä ja liitä mukaan kartta.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Hinnasto

Lohkominen

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1010
Lohkominen
0,1 1 120,00 Ei arvonlisäveroa
1 1 320,00 Ei arvonlisäveroa
5 1 630,00 Ei arvonlisäveroa
20 1 990,00 Ei arvonlisäveroa
60 2 540,00 Ei arvonlisäveroa
100 3 000,00 Ei arvonlisäveroa
200 4 160,00 Ei arvonlisäveroa
300 5 380,00 Ei arvonlisäveroa
400 6 780,00 Ei arvonlisäveroa
500 8 180,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha 740,00 Ei arvonlisäveroa

Kunta saa asemakaava-alueella oman toimitusmaksunsa osalta 30 prosentin alennuksen taulukon mukaisesta maksusta, jos toimitus suoritetaan kunnan omistamalla alueella ja kunta on hyväksyttävästi tehnyt kaikki toimituksen vaatimat maastotyöt omia rajamerkkejään käyttäen.

Lohkomisten maksut määräytyvät lainhuutohakemuksen saapumisen ajankohdan mukaan. Lohkomiset ovat samanhintaisia, tehtiinpä ne erikseen tai muun toimituksen yhteydessä.

Lohkomisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy lohkokiinteistön tai saajakiinteistöön siirrettyjen alueiden pinta-alan perusteella lohko- tai saajakiinteistöä kohti.

Kunnalle lohkottavan yleisen alueen osalta maksu määräytyy käytetyn työajan perusteella. Yleisiä alueita ovat esimerkiksi asemakaavan mukaiset katualueet.

Esimerkki 1:

Lohkomisessa on kolme määräalaa kolmesta eri kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha, määräala B 0,3 ha ja määräala C 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan yhdeksi kiinteistöksi ja määräala C siirretään omistajan ennestään omistamaan kiinteistöön. Maastotyöt tehdään kokouksen yhteydessä, apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan. Lohkomisen suorittamiseksi on tarpeen käydä raja yhtä naapurikiinteistöä vastaan ja perustaa tieoikeus kahden ulkopuolisen kiinteistön alueelle.

Maksut:
Kummankin lohkomismaksun suuruus saadaan suoraan edellä olevasta taulukosta pinta-alojen perusteella, eli määräala A ja määräala B yhteensä 0,8 ha = 1 320 euroa sekä määräala C 1,2 ha = 1 630 euroa. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikustannukset sisältyvät maksuun. Kiinteistötoimitusmaksun maksaa lohkokiinteistön omistaja, ellei asiasta ole muuta sovittu.

Esimerkki 2:

Lohkomisessa on kaksi määräalaa yhdestä kiinteistöstä; määräala A 0,5 ha ja määräala B 1,2 ha. Määräalat A ja B lohkotaan eri kiinteistöiksi, lisäksi emäkiinteistöön kuulunut 50 ha:n kokoinen yksityinen vesialue muodostetaan lohkokiinteistöjen ja kantakiinteistön yhteiseksi vesialueeksi C.

Maksut:
Lohkomismaksujen suuruus saadaan edellä olevasta taulukosta pinta-alojen perusteella, eli määräala A 0,5 ha = 1 320 euroa sekä määräala B 1,2 ha = 1 630 euroa. Maksu yhteisen alueen C muodostamisesta on alueen pinta-alan 50 ha perusteella edellä olevan taulukon mukaisesti 2 540 euroa. 

Esimerkki 3:

Lohkomisessa on 0,4 ha määräala yhdestä kiinteistöstä. Lisäksi suoritetaan tilusvaihto, jossa kantakiinteistöstä luovutetaan 0,5 ha ja naapurikiinteistöstä 0,6 ha. 

Maksut:
Lohkomismaksun suuruus on edellä olevan taulukon ja määräalan pinta-alan 0,4 ha perusteella 1 320 euroa. Tilusvaihdosta perittävän maksun suuruus on vaihdettavien alueiden yhteenlasketun pinta-alan 1,1 ha perusteella edellä olevan taulukon mukaisesti 1 630 euroa.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.