Hyppää pääsisältöön

Selvitä rajat rajankäynnillä

​​Rajankäynnillä saat selvitettyä epäselvän rajan paikan tai uusittua kadonneen rajapyykin. Voit tarvita rajankäyntiä, kun haluat rakentaa rajan lähelle, olet myymässä kiinteistöäsi tai suunnittelet metsänhakkuuta. Voit tarvita rajankäyntiä myös silloin, jos olet esimerkiksi kaivamalla poistanut rajapyykin paikaltaan.

Rajankäynnin jälkeen rajan paikka on selvä ja tarvittavat rajapyykit on uusittu.​ 

Rajankäynnin kesto ja vaiheet

Rajankäynti kestää noin 4 kuukautta.

Hakemuksen jälkeen

 • Saat ilmoituksen, jossa on rajankäyntiä käsittelevän maanmittausinsinöörin yhteystiedot. Voit ottaa yhteyttä maanmittausinsinööriin, jos rajankäynnillä on kiire.
 • Saat ilmoituksen siitä, milloin rajankäynti tehdään. Maanmittausinsinööri lähettää ilmoituksen noin kuukausi ennen käsittelyä myös naapureille.

Käsittely (noin 3 kuukautta hakemuksesta)

 • Paikan päällä maanmittausinsinööri etsii ja mittaa rajapyykit ja muut rajan paikkaa osoittavat merkit.
 • Kaikki osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä rajan paikasta.
 • Maanmittausinsinööri ratkaisee rajan paikan ja laittaa tarvittavat rajapyykit.
 • Rajankäynti käsitellään kokouksessa, jossa ei ole välttämätöntä olla paikalla.

Käsittelyn jälkeen (noin 1 kuukausi käsittelystä)

 • Saat laskun, jos sinut on määritetty maksajaksi rajankäynnissä. Maksuaikaa on tyypillisesti 30 päivää.
 • Uudet tiedot ovat rekisterissä nähtävillä.

Ilmoitetut ajat ovat keskimääräisiä. Aikoihin vaikuttaa esimerkiksi vuodenaika, koska talvella mittausten tekeminen ei yleensä ole mahdollista. 

Hinta

​​Rajankäynnin hintaan vaikuttavat rajan pituus, rajapyykkien määrä ja rajaan liittyvien kiinteistöjen määrä. Esimerkiksi 100 metriä pitkä raja kahden kiinteistön välillä ja yhden rajapyykin uusiminen maksaa 515 €. Hinta sisältää kaiken rajankäynnissä tarvittavan, kuten mittaukset ja rajapyykit.

Rajankäynnin maksu jaetaan yleensä tasan rajanaapurien kesken. Jos rajapyykin hajottanut hakee rajankäyntiä, hän maksaa maksun kokonaan.​ 

Näin haet rajankäyntiä

​​Ennen rajankäynnin hakemista kannattaa keskustella naapurin kanssa. Rajankäyntiä voi hakea kiinteistön omistaja tai rajanaapurit yhdessä. Myös rajapyykin hajottanut osapuoli voi hakea rajankäyntiä. 

 1. Kokoa mahdolliset liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. Voit liittää esimerkiksi kartan tai kuvan epäselvästä rajapyykistä.​
 2. Hae rajankäyntiä Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Valitse ensin kiinteistö, jolle haet rajankäyntiä. Valitse "Maanmittaustoimitukset" ja  "Hae rajankäyntiä".
 4. Täytä hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.

Voit hakea toimitusta myös paperisella hakemuslomakkeella (pdf, suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Hinnasto

Rajankäynti

Rajankäynnin kiinteistötoimitusmaksu määräytyy seuraa­vasti:

A) Normaali rajankäynti:

 • 110 € jokaiselta käytyä rajaa määräävältä rajapisteeltä
 • 170 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä
 • 0,65 € kultakin alkavalta maa-alueella käydyltä rajametriltä

B) Kiinteistönmuodostamislain 108 §:n mukainen rajankäynti (rajamerkin siirto tai kunnostaminen):

 • 160 € jokaiselta rakennetulta, siirretyltä tai korjatulta rajamerkiltä
 • 110 € jokaiselta rajankäyntiin osalliselta rekisteriyksiköltä

Määräävällä rajapisteellä tarkoitetaan jokaista käytyä rajaa määräävää rajamerkkiä tai rajapistettä. Luonnollisen rajan rajapisteitä ei lasketa mukaan, ellei rajapisteeseen ole rakennettu rajapyykkiä. Jos rajapisteen paikka on esitetty kahdella tai useammalla rajamerkillä, lasketaan määräävien rajapisteiden määräksi yksi.

Muun kuin kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitetun rekisteriyksikön rajankäynnistä ja aikaveloitteisen toimituksen yhteydessä suoritetusta rajankäynnistä määrätään kiinteistötoimitusmaksu käytetyn työajan perusteella.

Esimerkki 1:

Kiinteistöjen A ja B rajaa osoittavat rajamerkit 11 ja 12, joista 11 on kadonnut. Rajan pituus on 100 m. Rajankäynnissä rakennetaan kadonneen rajamerkin 11 paikalle uusi rajamerkki. Raja käydään pyykkivälillä 11-12. Apuhenkilöitä ei tarvita ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

 • Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 2 kpl à 110 € = 220 €
 • Osallisia kiinteistöjä: 2 kpl à 170 € = 340 €
 • Käydyn rajan pituus: 100 m à 0,65 € = 65 €

Yhteensä: 625 €

Rajamerkkikustannus sisältyy maksuun. Apuhenkilöiden tarpeettomuus ei vaikuta maksun suuruuteen. Yleensä kum­mankin kiinteistön omistaja maksaa puolet kustannuksista.

Esimerkki 2:

Kiinteistöllä A suoritetaan rajankäynti kiinteistöjä B ja C vastaan rajalla 1-2-3-4. Näistä rajamerkit 2 ja 3 ovat kateissa. Rajamerkin 2 paikalle rakennetaan uusi rajamerkki ja rajamerkin 3 paikka määritetään rajapisteenä. Käytävä raja B:tä vastaan on 320 m ja C:tä vastaan 80 m. Lisäksi kiinteistöjen A ja D välinen rajamerkki 5 on tarpeen siirtää rakennettavan tien vuoksi. Apuhenkilönä toimii Maanmittauslaitoksen mittamies, kiinteistöjen A ja B välillä käyty metsäraja avataan rajankäynnin yhteydessä ja toimitusinsinööri tuo rajamerkit mukanaan.

Maksut:

 • Rajaa määrääviä rajamerkkejä tai -pisteitä: 5 kpl (4 kpl à 110 € ja 1 kpl à 160 €) = 600 €
 • Osallisia kiinteistöjä: 4 kpl (3 kpl à 170 € ja 1 kpl à 110 €) = 620 €
 • Käydyn rajan pituus: 400 m à 0,65 € = 260 €

Yhteensä: 1 480 €

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.