Hyppää pääsisältöön

Yhteiset alueet – yhdistäminen ja jakaminen

Yhteinen alue kuuluu kahdelle tai useammalle kiinteistölle yhteisesti.

Lue lisää kiinteistöjen yhteisistä alueista ja niiden hallinnosta

Yhteisten alueiden yhdistäminen

Useampi yhteinen alue voidaan yhdistää ja muodostaa niistä uusi yhteinen alue, jos osakaskunnat niin päättävät. Maanmittaustoimituksessa laaditaan uudelle yhteiselle alueelle uusi osakasluettelo. Sellaiset yhteiset alueet, joiden osakasluettelot ovat täysin samat, voidaan yhdistää kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä.

Yhteiseen alueeseen voidaan liittää myös yksityiseen kiinteistöön kuuluva vesialue. Yhdistämisellä voidaan tehostaa vesialueen hallintoa ja hoitoa. Yhdistämisen etuja ovat muun muassa:

 • osakkaiden kalastusoikeus laajenee koko yhdistettävälle alueelle
 • kalaveden käyttö ja hoito helpottuvat
 • osakaskunnat säästävät esimerkiksi kokous- ja tiedottamiskuluissa
 • pienet osakaskunnat saadaan suunnitelmallisen toiminnan piiriin.

Uuden yhteisen alueen osakaskiinteistöjen osuudet määräytyvät joko osakaskuntien sopimien tai toimitusinsinöörin määrittämien arvosuhteiden mukaisesti. Osakaskiinteistöjen yhteisalueosuuksien arvot säilyvät ennallaan.

Toimituksen jälkeen uuden yhteisen alueen osakaskunta voi pitää järjestäytymiskokouksen, jossa hyväksytään osakaskunnalle säännöt ja valitaan hoitokunta. Osakaskunnan säännöt vahvistaa aluehallintovirasto. Muista myös ilmoittaa Maanmittauslaitokseen osakaskunnan uudet yhteystiedot.

Lue lisää yhteisten alueiden yhdistämisestä (pdf)

Hae yhteisten alueiden yhdistämistä

 1. Ennen hakemuksen jättämistä: osakaskunnat päättävät yhdistämisestä kokouksissaan ja tekevät asiaa koskevan yhdistymissopimuksen.
 2. Kokoa tarvittavat liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan osakaskuntien kokousten pöytäkirjat, joista selviää yhdistymispäätös, ja yhdistymissopimus.
 3. Hae toimitusta Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Hakemuksen voi tehdä osakaskunnan puheenjohtaja tai osakaskunnan kokouksen valtuuttama henkilö.

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 4. Valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.
 5. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (suomi.fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Toimituksen kestoaika

Katso hakemusten ja maanmittauspalveluiden keskimääräiset käsittelyajat Hakemusten käsittelyajat -sivulta.

Hinta

Yhteisten alueiden yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksuun vaikuttaa osakaskiinteistöjen lukumäärä yhdistämisen jälkeen. 

Yhteisen maa- tai vesialueen jakaminen

Yhteisen alueen jakaminen on harvinaista. Yleensä on kannattavampaa tehdä esimerkiksi yhteisen alueen lunastaminen. Yhteisen alueen jakamisessa osuutesi yhteisestä alueesta irrotetaan ja liitetään omaan kiinteistöösi. Voit irrottaa myös vain osan osuudestasi, tai toimituksessa voidaan irrottaa useamman osakkaan osuudet omaksi pienemmäksi yhteiseksi alueeksi.

Toimitusta voi hakea yhteisen alueen osakaskiinteistön omistaja tai useat omistajat yhdessä.

Yhteisen alueen omistaja on oikeutettu saamaan osuutensa erotetuksi, jos erottaminen ei aiheuta muille osakkaille merkittävää haittaa. Yhteisen vesialueen osalta lisäedellytyksenä on, että jakamiseen on erityinen syy. Jaolla ei voi erottaa koski- tai yhteismetsäosuutta.

Hae yhteisen alueen jakoa

 1. Kokoa mahdolliset asiaan liittyvät liitteet ja tallenna ne pdf- tai jpg-muodossa.
 2. Hae toimitusta Asiointipalvelussa:

  - henkilöasiakkaat
  - organisaatioasiakkaat

  Palveluun voivat kirjautua organisaation puolesta ne henkilöt, joille on kaupparekisteriin merkitty organisaation nimenkirjoitusoikeus.

 3. Valitse ensin kiinteistö ja mitä toimitusta haet, täytä sitten hakemuksen tiedot ja liitä hakemukseen mahdolliset liitteet.
 4. Jos haluat toimituksen asiakirjat sähköisesti itsellesi, ota käyttöön suomi.fi-viestit.

Voit hakea toimitusta myös hakemuslomakkeella (suomi,fi), jos sinulla ei ole mahdollisuutta käyttää Asiointipalvelua.

Toimituksen kestoaika

Katso hakemusten ja maanmittauspalveluiden keskimääräiset käsittelyajat Hakemusten käsittelyajat -sivulta.

Hinta

Yhteisen maa- tai vesialueen (pl yhteismetsän jakaminen) jakamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy sekä jaettavan alueen pinta-alan että muodostettavien rekisteriyksiköiden (yhteisten alueiden) lukumäärän mukaan. Yhteismetsän jako veloitetaan käytetyn työajan mukaan.

Yhteisten alueiden yhdistäminen

Osakaskiinteistöjen lukumäärä yhdistämisen jälkeen enintäänHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
2003 580,00Ei arvonlisäveroa
5004 070,00Ei arvonlisäveroa
1 0005 370,00Ei arvonlisäveroa
2 0009 100,00Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 1000 kpl5 080,00Ei arvonlisäveroa

Yhteismetsien yhdistämisen kiinteistötoimitusmaksu maksetaan valtion varoista.

Kiinteistöjen yhdistäminen

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7500105001
Kiinteistöjen yhdistäminen, yhdistämisen koskiessa enintään kahta kiinteistöä
175,00 Ei arvonlisäveroa
7500105002
Lisämaksu jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä
60,00 Ei arvonlisäveroa
75001011104
Koko kiinteistön liittäminen yhteismetsään
175,00 Ei arvonlisäveroa
75091010526
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä
175,00 Ei arvonlisäveroa
75091010527
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä (jokainen muu yhdistettävä alue)
60,00 Ei arvonlisäveroa

Halkominen ja yhteisen alueen jako

Halkomisen ja yhteisen alueen jaon hinnoittelu on muuttunut vuoden 2020 alusta lukien kiinteähintaiseksi, ja toimitukset laskutetaan alla olevan taulukon mukaisesti. Ennen vuotta 2020 haetut toimitukset laskutetaan kuitenkin käytetyn työajan mukaan.

Tuote Pinta-ala enintään (ha) Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
K1030
Halkominen
1 4 640,00 Ei arvonlisäveroa
5 6 810,00 Ei arvonlisäveroa
10 8 990,00 Ei arvonlisäveroa
30 11 130,00 Ei arvonlisäveroa
50 13 770,00 Ei arvonlisäveroa
100 16 650,00 Ei arvonlisäveroa
200 19 540,00 Ei arvonlisäveroa
Kukin seuraava alkava 100 ha4 350,00Ei arvonlisäveroa
Lisämaksu muodostetulta rekisteriyksiköltä 1020,00Ei arvonlisäveroa

Halkomisen ja muun yhteisen alueen kuin yhteismetsän jakamisen kiinteistötoimitusmaksu määräytyy sekä jaettavan alueen pinta-alan että muodostettavien rekisteriyksiköiden (kiinteistöjen ja yhteisten alueiden) lukumäärän mukaan. Jos jaettavaan alueeseen sisältyy vesipinta-alaa, otetaan vesipinta-alasta huomioon vain 10 % maksua määrättäessä.

Mikäli jaettavaan kiinteistöön ei kuulu maa- eikä vesialuetta, kiinteistötoimitusmaksu on 1 990 euroa.

Yhteismetsän jako veloitetaan käytetyn työajan mukaan.

 

Esimerkki:

Halkomisessa jaetaan 50 ha tila siten, että 10 ha jää kiinteistöjen yhteiseksi alueeksi. Osakkaalle A jaetaan 20 ha, osakkaalle B 20 ha.

Maksut:
Maksun suuruus on pinta-alan perusteella 13 770€. Halkomisessa muodostuu kolme rekisteriyksikköä. Lisämaksu on siis 3 * 1020 € = 3 060 €. Halkomisen kokonaismaksuksi muodostuu 16 830 €. Rajankäynti-, tieoikeuden perustamis-, mittamies- ja rajamerkkikus­tannukset sisältyvät maksuun. Tavanomaisissa tapauksissa maksut jaetaan kaikkien omistajien maksettavaksi omistusosuuksien suhteessa.

Ota käyttöön suomi.fi-viestit

Saat maanmittaustoimitusten asiakirjat sähköisesti suoraan itsellesi.

Tee ekoteko – tilaa e-lasku

E-lasku on helppo ja turvallinen tapa vastaanottaa Maanmittauslaitoksen laskuja omaan verkkopankkiin.