Yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot.

Rekisteri selosta Kiinteistötietojärjestelmän henkilötiedot.

Ilmoita yhteystiedot:

Jos yhteinen alue muodostuu kahdessa tai useammassa kunnassa olevista yhteisen alueen rekisteriyksiköistä, kirjoita kaikkien tai ainakin yhden yksikön kiinteistötunnus.
Onko osakaskunta järjestäytynyt?
Järjestäytyneen osakaskunnan säännöt.
Vain yksi tiedosto.
Maksimikoko 10 MB.
Sallitut tiedostotyypit: pdf jpg docx.
Jos mahdollista, ilmoita sen kokouksen päivämäärä, jossa yhteyshenkilö on valittu.
Yhteyshenkilö 1
Yhteyshenkilön nimi (kaikki etunimet).
Tehtävä
Yhteyshenkilö 2
Yhteyshenkilön nimi (kaikki etunimet).
Tehtävä
Ilmoittaja

Tietojen ilmoittajan yhteystiedot, mikäli eri henkilö kuin yhteyshenkilö.