Skip to main content

Yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yhteisen alueen osakaskunnan yhteystiedot. Voit lähettää yhteystiedot sisältävän tiedoston myös turvaviestillä (https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/). Varmistathan, että ilmoitus sisältää samat tiedot kuin tämä lomake.

Rekisteriseloste Kiinteistötietojärjestelmän henkilötiedot.

Pakolliset kohdat on merkitty *-merkillä.

Ilmoita yhteystiedot:

Jos yhteinen alue muodostuu kahdessa tai useammassa kunnassa olevista yhteisen alueen rekisteriyksiköistä, kirjoita kaikkien tai ainakin yhden yksikön kiinteistötunnus.
Onko osakaskunta järjestäytynyt?
Järjestäytyneen osakaskunnan säännöt.
One file only.
10 MB limit.
Allowed types: pdf jpg docx.
Jos mahdollista, ilmoita sen kokouksen päivämäärä, jossa yhteyshenkilö on valittu.
Yhteyshenkilö 1
Yhteyshenkilön nimi (kaikki etunimet).
Rooli osakaskunnassa
Yhteyshenkilö 2
Yhteyshenkilön nimi (kaikki etunimet).
Rooli osakaskunnassa
Ilmoittaja

Tietojen ilmoittajan yhteystiedot, mikäli eri henkilö kuin yhteyshenkilö.