Kontaktuppgifterna till delägarlaget för ett samfällt område

Med denna blankett kan du meddela Lantmäteriverket om kontaktuppgifterna till delägarlaget.

Dataskyddbeskrivning: Personuppgifter i fastighetsdatasystemet.

Meddela om kontaktuppgifterna:

Om det samfällda området består av registerenheter som finns i två eller flera kommuner, skriv fastighetsbeteckningen för alla enheter eller minst för en enhet.
Är delägarlaget konstituerat?
Konstituerat delägarlagets stadgar.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf jpg docx.
Om möjligt, meddela datumet för den delägarstämma där kontaktpersonen har valts.
Kontaktperson
Kontaktpersonens namn (samtliga förnamn).
Uppgift
Yhteyshenkilö 2
Kontaktpersonens namn (samtliga förnamn).
Uppgift
Uppgiftslämnare

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren om det inte är samma person som kontaktpersonen.