Kontaktuppgifterna till delägarlaget för ett samfällt område

Så här meddelar du Lantmäteriverket om kontaktuppgifterna till delägarlaget.

Tidsenliga kontaktuppgifter till framför allt samfällda vattenområden är nödvändiga på grund av fritidsfiske och många myndighetsuppdrag. Kontaktuppgifter som har meddelats till Lantmäteriverket syns i fastighetsregistret bland uppgifterna för det samfällda området och därmed även på fastighetsregisterutdraget. Kunder kan begära kontaktuppgifter av lantmäteribyråernas kundservice.

Delägarlagen för viktiga samfällda områden har i allmänhet konstituerat sig. Ett konstituerat delägarlag har fastställda stadgar och förvaltningen är organiserad dvs. det har en styrelse eller en ombudsman.

Meddela om kontaktuppgifterna:

Om det samfällda området består av registerenheter som finns i två eller flera kommuner, skriv fastighetsbeteckningen för alla enheter eller minst för en enhet.
Är delägarlaget konstituerat?
Om möjligt, meddela datumet för den delägarstämma där kontaktpersonen har valts.
Kontaktperson
Kontaktpersonens namn (samtliga förnamn).
Uppgift
Uppgiftslämnare

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren om det inte är samma person som kontaktpersonen.

Kontaktpersonens namn (samtliga förnamn)