Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifterna till delägarlaget för ett samfällt område

Med denna blankett kan du meddela Lantmäteriverket om kontaktuppgifterna till delägarlaget. Du kan skicka en fil med kontaktuppgifterna även via tjänsten Turvaviesti (https://turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/). Kontrollera att meddelandet innehåller samma uppgifter som denna blankett.

Dataskyddsbeskrivning: Personuppgifter i fastighetsdatasystemet.

Meddela kontaktuppgifterna:

Om det samfällda området består av registerenheter som ligger i två eller flera kommuner, skriv fastighetsbeteckningen för alla enheter eller minst för en enhet.
Är delägarlaget konstituerat?
Det konstituerade delägarlagets stadgar.
Enbart en fil.
Begränsning 10 MB.
Tillåtna filtyper: pdf jpg docx.
Om möjligt, meddela datumet för den delägarstämma där kontaktpersonen har valts.
Kontaktperson
Kontaktpersonens namn (samtliga förnamn).
Roll i delägarlaget
Kontaktperson 2
Kontaktpersonens namn (samtliga förnamn).
Roll i delägarlaget
Uppgiftslämnare

Kontaktuppgifter till uppgiftslämnaren om hen inte är samma person som kontaktpersonen.