E-tjänster

 • E-tjänst (personkunder)

  Titta på din egen fastighets uppgifter, registrera din äganderätt, ansöka om en lantmäteriförrättning eller köp utdrag och intyg över fastigheter.
  Tjänsten är avsedd för
  personkund
  Avgift
  Denna tjänst är delvis avgiftsbelagd
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter stark autentisering
 • E-tjänst (organisationskunder)

  Lantmäteriverkets e-tjänst för organisationskunder är avsett för köpvittnen, som i tjänsten kan upprätta meddelanden om fastighetsöverlåtelse.
  Tjänsten är avsedd för
  organisation
  Avgift
  Denna tjänst är delvis avgiftsbelagd
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter stark autentisering
 • Fastighetsdatatjänsten

  I Fastighetsdatatjänsten kan du bläddra i det riksomfattande fastighetsdatasystemets (FDS) uppgifter.
  Tjänsten är avsedd för
  organisation myndighet
  Avgift
  Denna tjänst är avgiftsbelagd
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter ett avtal
 • Fastighetsöverlåtelsetjänsten

  Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev.
  Tjänsten är avsedd för
  personkund organisation myndighet
  Avgift
  Denna tjänst är delvis avgiftsbelagd
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter stark autentisering
 • Filtjänst för avgiftsfria data

  Ladda ned Lantmäteriverkets öppna kart- och flygbildsmaterial.
  Tjänsten är avsedd för
  personkund organisation
  Avgift
  Denna tjänst är avgiftsfri
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter inte inloggning
 • Gamla tryckta kartor

  Från denna webbtjänst kan du utan avgift ladda ned gamla grundkartor och topografiska kartor.
  Tjänsten är avsedd för
  personkund
  Avgift
  Denna tjänst är avgiftsfri
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter inte inloggning
 • Geodataportalen Paikkatietoikkuna

  Titta på kartor över olika ämnesområden, t.ex. terräng, fastighetsindelning, jordmån, markanvändning eller trafiknät.
  Tjänsten är avsedd för
  personkund organisation myndighet
  Avgift
  Denna tjänst är avgiftsfri
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter inte inloggning
 • Kartplatsen

  I tjänsten får du tillgång till Lantmäteriverkets terrängkartor, flygbilder och bakgrundskartor.
  Tjänsten är avsedd för
  personkund organisation myndighet
  Avgift
  Denna tjänst är avgiftsfri
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter inte inloggning
 • Statistik över fastighetsköp

  Bläddra i köpeskillingsstatistik över fastigheter.
  Tjänsten är avsedd för
  personkund organisation myndighet
  Avgift
  Denna tjänst är avgiftsfri
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter inte inloggning
 • Suomi.fi-kartor

  En karttjänst avsedd för den offentliga förvaltningen för utnyttjande av geodata och kartor.
  Tjänsten är avsedd för
  myndighet
  Avgift
  Denna tjänst är avgiftsfri
  Inloggning
  Denna tjänst förutsätter registrering
Servicemeddelanden