Hoppa till huvudinnehåll

E-tjänst (organisationskunder)

Lantmäteriverkets e-tjänst för organisationskunder är i första skedet avsett för köpvittnen, som i tjänsten kan upprätta meddelanden om fastighetsöverlåtelse. Endast köpvittnen som antecknats i köpvittnesregistret kan identifiera sig i tjänsten.

Lantmäteriverkets e-tjänst håller öppet dagligen kl. 1.00–23.00.

Meddelande om fastighetsöverlåtelse

Köpvittnet ska skicka ett meddelande om fastighetsöverlåtelse inom två dygn efter det att överlåtelsen har bestyrkts. Meddelandet ska innehålla följande uppgifter: typ av överlåtelse, överlåtelseobjekt, överlåtelsens parter och övriga uppgifter.

Uppgifter hämtas till meddelandet automatiskt från fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret, befolkningsdatasystemet och köpvittnesregistret. De uppgifter som hämtats kan ändras vid behov.

Genom meddelandet om fastighetsöverlåtelse kan lagfartsärendet inledas, om överlåtelsemottagaren så önskar. I sådana fall förmedlar köpvittnet överlåtelsemottagarens kontaktuppgifter för ansökan om lagfart.

Efter att meddelandet om fastighetsöverlåtelse har skickats visar tjänsten ett bekräftelsemeddelande. Om meddelandet behöver ändras, görs detta till den e-postadress som tjänsten meddelar. Meddelandet ska inte upprättas på nytt.

Så här fyller du i meddelandet om fastighetsöverlåtelse

Anvisningar för köpvittnen

Utdrag

I e-tjänsten kan du köpa utdrag ur fastighetsregistret och lagfarts- och inteckningsregistret. Köpen betalas med nätbankkoder eller kreditkort i samband med beställningen. Köpvittnen har möjlighet att få en teknisk anslutning till fastighetsdatasystemet och via den skaffa utdragen till ett förmånligare pris. Då måste du använda Lantmäteriverkets fastighetsdatatjänst eller återförsäljarnas motsvarande tjänster.

Inloggning i tjänsten för köpvittnen sker med bankkoder, elektroniskt personkort eller mobilcertifikat via identifieringstjänsten Suomi.fi. Alla köpvittnen som antecknats i köpvittnesregistret har tillgång till tjänsten.

Utdrag, intyg och sökningar ur fastighetsdatasystemet som fås från e-tjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77238011084
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
77238011085
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
77238011089
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
77238011086
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
77238011088
Kartutdrag över registerenhet
14,00 Ingen moms
77238011090
Fastighetsregisterutdrag över outbrutet område
14,00 Ingen moms

Priserna för dessa utdrag gäller den nya e-tjänsten som togs i bruk sommaren 2017 och ovannämnda förteckningar, utdrag eller intyg som ges via den. Priser: Utdrag och intyg ur fastighetsdatasystemet som fås från kundservice eller med webblankett

Status för applikationer och tjänster

Kontrollera status för applikationer och webbtjänster samt eventuella störningar. Uppgifterna uppdateras mån–fre kl. 8–16.15.

Problem med att använda tjänsten?