Gamla tryckta kartor

Från denna webbtjänst kan du utan avgift ladda ned gamla grundkartor och topografiska kartor. Materialet är från åren 1949–1992.

Gamla tryckta kartor är en webbtjänst där Lantmäteriverket tillhandahåller tryckta kartor med den gamla generalbladindelningen (KKS). Kartorna tillhandahålls som rasterbildfiler som komprimerats i formatet JPG. Bilderna kan granskas med de flesta bildvisningsprogram. För användarna är tjänsten avgiftsfri.

Kartmaterialet i tjänsten består av två olika helheter:

  • Grundkarta (1:20 000). Detta grundkartverk består av 10 000 blad som har publicerats under perioden 1949 - 1992.
  • Topografisk karta (1:20 000). Materialet består av 850 kartor och kompletterar grundkartverket som inte täcker Övre Lappland.

Tjänstens produkter kan användas enligt licensen för avgiftsfritt datamaterial med undantag av de topografiska kartor vars upphovsrätt ägs av försvarsmakten. I samband med de topografiska kartornas vidareanvändning ska Copyright Försvarsmakten 2013, tillstånd nr 75/2013 nämnas.

Bläddra i och ladda ned gamla kartor

  • Du kan inom en kartvy välja ett område som intresserar dig. Du kan zooma in och ut med knapparna +/-.
  • Välj en produkt på listan. Valet gör att rutnätet för bladindelning visas på skärmen.
  • Klicka på den ruta på baskartan vars kartor du vill bläddra i. Genom att klicka på en ruta får du fram de av denna ruta tillgängliga kartorna i punkten "Valda produkter". Filnamnet visar kartans tryckår.
  • Öppna eller lagra de valda filerna via fillänkarna i punkten "Valda produkter".

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.