Kartor och geodata

Vi producerar geodata och främjar användningen av sådana data i samhället. Vi följer upp kvaliteten på våra geodata och uppdaterar materialet regelbundet. Alla Lantmäteriverkets kartor och elektroniska kart- och geodatatjänster grundar sig på uppgifterna i terrängdatabasen.

Köp våra kartor och kartutskrifter

I vår kartbutik kan du köpa kartor som lämpar sig för olika ändamål. En väderbeständig kartutskrift lämpar sig utmärkt för dig som trivs i naturen.

Tips om hur du väljer en karta

Terrängdata för yrkesbruk

Lantmäteriverket samlar in terrängdata från hela Finlands område. I datamaterialen ingår bland annat ortnamn, vägar, byggnader, vattendrag, åkrar, terrängformationer och höjdförhållanden samt administrativa gränser.

Så här skaffar du terrängdata

Mest populära karttjänster

Tema