Kartor och geodata

I detta avsnitt hittar du våra tjänster med anknytning till kartor och geodata. Av oss får du kartor och geodata för olika ändamål. Vi erbjuder produkter både för personkunder och för användning i arbetet.

Vi erbjuder kartor

I vår kartbutik kan du köpa kartor som lämpar sig för olika ändamål. På Kartplatsen kan du titta på terrängkartor, flygbilder och fastighetsgränser från hela Finland.

Tips om hur du väljer en karta Läs mer om Kartplatsen

Geodata för yrkesbruk

Vi samlar in terrängdata från hela Finlands område. I datamaterialen ingår bland annat ortnamn, vägar, byggnader, vattendrag, åkrar, terrängformationer och höjdförhållanden samt administrativa gränser. Terrängdata är öppna data.

Så här tar du i bruk terrängdata Läs mer om produktbeskrivningarna

Geodata över organisationsgränserna

Sambruket av geodata erbjuder möjligheter att utnyttja geodata över organisations- och riksgränser. Ta en titt på Inspire-direktivet och dess ibruktagande.

Bekanta dig med den nationella geodatainfrastrukturen

Mest populära karttjänster

Tema