Kartor och geodata

Vi producerar geodata och främjar användningen av sådana data i samhället. Vi följer upp kvaliteten på våra geodata och uppdaterar materialet regelbundet. Alla Lantmäteriverkets kartor och elektroniska kart- och geodatatjänster grundar sig på uppgifterna i terrängdatabasen.

Köp våra kartor och kartutskrifter

I vår kartbutik kan du köpa kartor som lämpar sig för olika ändamål. En väderbeständig kartutskrift lämpar sig utmärkt för dig som trivs i naturen.

Tips om hur du väljer en karta Köp din karta från webbtjänsten Kartplatsen

Terrängdata för yrkesbruk

Lantmäteriverket samlar in terrängdata från hela Finlands område. I datamaterialen ingår bland annat ortnamn, vägar, byggnader, vattendrag, åkrar, terrängformationer och höjdförhållanden samt administrativa gränser.

Så här skaffar du terrängdata

Geodata över organisationsgränserna

Sambruket av geodata erbjuder möjligheter att utnyttja geodata över organisations- och riksgränser. Ta en titt på Inspire-direktivet och dess ibruktagande.

Bekanta dig med den nationella geodatainfrastrukturen

Mest populära karttjänster

Tema

Kartalla-podcast

Kuuntele, kun Suomen johtavat asiantuntijat keskustelevat paikkatiedon tutkimuksesta, käytännön sovelluksista ja tulevaisuuden näkymistä.