Köp en karta

Vi säljer tryckta kartor och olika typer av kartutskrifter. Kartutskrifter: du kan välja storlek och område. Tryckta kartor säljer vi kartbladsvis.

Köp din karta från webbtjänsten Kartplatsen

Du kan köpa kartor även via vår kundtjänst, då lägger vi till priset en hanteringsavgift.

Teckenförklaringar, kartutskrifter (pdf)

Välj en lämplig kartprodukt

Kartutskrifter: du kan välja storlek och område. Kartutskriften levereras genast som en pdf-fil eller som en utskrift som skickas hem till dig per post.

Du kan välja de uppgifter som visas på kartan:

 •  råmärken
 •  fastighetsgränser
 •  fastighetsbeteckningar.

Du kan välja att terrängdata visas i bleka färgtoner eller i helfärg på kartutskriften. I Kartplatsens förhandsgranskningsvy kan du se hur utskriften ser ut med olika datainnehåll.

Tryckta kartor säljer vi kartbladsvis. På Kartplatsen kan du titta på kartbladsindelningen och tillgängliga kartor. När du beställer en tryckt karta kan du välja antingen en grundkarta eller en terrängkarta.

På grundkartan visas:

 •  fastighetsindelningen
 •  vägar
 •  byggnader
 •  vatten
 •  åkrar
 •  terrängformationer och höjdförhållanden
 •  skyddsområden och fridlysta områden.

Terrängkartan omfattar inte fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar. I övrigt innehåller den samma information som grundkartan.

Välj kartans skala och storlek

På en kartutskrift kan du fritt välja området som visas på kartan oberoende av kartbladsindelningen. På Kartplatsen kan du se storleken på området som ryms på utskriften. Du kan välja bland flera olika skalor och utskriftsstorlekar.


Vi säljer tryckta kartor i följande storlekar:

 •  Grundkartans skala är 1:25 000 och den täcker ett område på 12 km x 24 km.
 • Grundkartan, som skala är 1:20 000, täcker ett område på 10 km x 10 km.
 •  Terrängkartans skala är 1:50 000 och ett kartblad täcker ett område på 24 km x 48 km.

Observera, att den tryckta grundkartan i skala 1:25 000 tillsvidare inte omfattar hela Finlands område.

Ta en titt på exempelutskrifter och exempel på kartor

Kartutskriftens material är

 •  papper
 •  väderbeständig plast
 •  väderbeständigt tyg.

Väderbeständiga material är ett bra val om kartan ska användas utomhus.

Tips när du köper en utskrift

För att utskriften ska motsvara användningsändamålet ber vi dig beakta följande:

 •  Kartan kan bli svårare att läsa om du väljer fastighetsbeteckningens långa format, speciellt på områden med tät bebyggelse. Välj alltså den korta formen.
 •  Vi rekommenderar inte att råmärken anges på kartor i de stora skalorna 1:15 000–1:250 000.
 •  Det lönar sig att välja en tunn linje för fastighetsgränser i skalorna 1:10 000–1:25 000.
 •  Vi rekommenderar inte att fastighetsgränser anges på kartor i skalorna 1:50 000–1:250 000.
 •  Förhandsvyn gör det lättare att kontrollera att kartan motsvarar dina behov.
 •  En detaljplanritning läggs i huvudsak till utskrifter i skalorna 1:500 eller 1:1 000.

Exempelutskrifter

Andra kartor

I vår webbtjänst kan du titta på gamla grundkartor och kartor över Karelen. Om du vill ha en förrättningskarta från vårt arkiv måste du beställa den från kundservicen.

Läs mera om gamla kartor och handlingar

Baskarta för planritning

När du ansöker om bygglov behöver du en baskarta för planritning. Beställ en baskarta för planritning i rasterform från Kartplatsen. Baskartor för planritning kan även levereras i vektorformat. Om du vill beställa en baskarta för planritning i vektorformat, kontakta kundservicen.

Kartutskrifter och kopior från kundservicen

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723106573
Utskrift eller kopia A4
23,39 29,00
7723106569
Utskrift i A3
27,42 34,00
7723106557
Utskrift i A2
44,35 55,00
7723106553
Utskrift A1
50,81 63,00
7723106546
Utskrift i A0
73,39 91,00
7723106574
Ytterligare kopia, pappersutskrifter
10,48 13,00
7723106541
Utskrift A4, väderbeständigt material
33,06 41,00
7723106524
Utskrift A3, väderbeständigt material
41,13 51,00
7723106528
Utskrift i A2, väderbeständigt material
50,00 62,00
7723106532
Utskrift A1, väderbeständigt material
62,90 78,00
7723106536
Utskrift i A0, väderbeständigt material
89,52 111,00

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

 

Tema