Hoppa till huvudinnehåll

Köp en karta

Vi säljer tryckta kartor, tryckoriginal av tryckta kartor, kartutskrifter och historiska kartor.

Tryckta kartor

Köp en tryckt karta i webbtjänsten Kartplatsen eller via vår kundservice.

Observera att tryckta grundkartor inte finns att tillgå längre över alla områden i Finland. Om en tryckt karta inte finns att tillgå är alternativet en kartutskrift eller tryckoriginalet av en tryckt karta.

Tryckta kartor säljer vi kartbladsvis. Tryckta kartor är grundkartan och terrängkartan. Nya upplagor av kartorna har inte tryckts efter 5.1.2018.

Tryckta kartors skala och områdets storlek:

  • Grundkarta 1:25 000, 12 x 24 km
  • Terrängkarta 1:50 000, 24 km x 48 km

Tryckoriginal av tryckta kartor

Du kan beställa tryckoriginal av tryckta kartor, vilka till utseendet och kartbladsindelningen motsvarar Grundkarta 1:25 000 eller Terrängkarta 1:50 000. Tryckoriginalet levereras som en fil per e-post eller som en pappersutskrift. Tryckoriginal kan du beställa via vår kundservice.

Priser på tryckoriginal.

Kartutskrifter (egen karta)

Du kan få en kartutskrift över önskat område och i önskad storlek. Kartutskriften levereras genast som en pdf-fil. Alternativt kan du beställa kartan hem till dig som utskriven på papper eller väderbeständigt material.
Ta en titt på de olika alternativen för skala, storlek och material samt exempelutskrifter.

Teckenförklaring, kartutskrifter (pdf)

Baskarta till situationsplan och dwg-material

En situationsplan görs upp i huvudsak till kartutskrifter i skalorna 1:500 eller 1:1 000. Välj långa fastighetsbeteckningar samt råmärken för kartan.

Köp en kartutskrift (egen karta) i webbtjänsten Kartplatsen eller från vår kundservice.

Du kan också beställa ett dwg-material över din fastighets område som underlag för planeringen av situationsplanen. Beställ materialet från vår kundservice. Om byggplatsen ligger på detaljplaneområde, beställ kartan och dwg-materialet från kommunen.

Tips när du köper en kartutskrift

För att utskriften ska motsvara användningsändamålet beakta följande:

  • Kartan kan bli svårare att läsa om du väljer fastighetsbeteckningens långa form, speciellt på områden med tät bebyggelse. Välj alltså den korta formen förutom om du behöver kartan för en situationsplan.
  • Vi rekommenderar inte att råmärken ritas i skalorna 1:15 000–1:250 000, eftersom kartans läsbarhet blir sämre.
  • Det lönar sig att alltid välja en tunn linje för fastighetsgränser i skalorna 1:10 000–1:25 000.
  • Vi rekommenderar inte att fastighetsgränser ritas i skalorna 1:50 000–1:250 000, eftersom kartans läsbarhet blir sämre.
  • Förhandsvyn i Kartplatsen gör det lättare att kontrollera att kartan motsvarar dina behov.

Förrättningskartor

I Lantmäteriverkets arkiv finns det kartor och handlingar från lantmäteriförrättningar från storskiftet till i dag. På en förrättningskarta syns i regel råmåtten och rårösenas nummer. På kartorna har även eventuella vägrätter och servitut märkts ut.

Du kan beställa förrättningskartor från vår kundservice. Kartorna är avgiftsbelagda, och de levereras som filer (pdf eller jpg) eller pappersutskrifter. Ange i din beställning beteckningen på den fastighet för vars område du vill ha en karta. Ibland kräver utredningen av längden på en gräns att du beställer flera kartor.

Historiska kartor

I vår webbtjänst kan du titta på gamla grundkartor och terrängkartor samt kartor över Karelen. Arkiverade förrättningskartor och förrättningshandlingar från storskiftet till i dag kan beställas från vår kundservice.
Läs mera om gamla kartor och handlingar.

Priser för tryckta kartor och kartutskrifter

Grundkarta 1:25 000 / Terrängkarta 1:50 000

  Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
Grundkarta 1:25 000 13,31 16,50
Terrängkarta 1:50 000 13,31 16,50

Engångsbeställda kartor beviljas följande rabatter:

Antalet kartor   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

Kartutskrifter och -filer från webbtjänsten – Kartplatsen och e-tjänsterna

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77232011058
Kartutskrift som fil A4
15,97 19,80
77232011059
Kartutskrift som fil A3
15,97 19,80
77232011060
Kartutskrift som fil A2
15,97 19,80
77232011061
Kartutskrift som fil A1
27,50 34,10
77232011062
Kartutskrift som fil A0
27,50 34,10
77232011063
Kartutskrift A3
21,29 26,40
77232011064
Kartutskrift A2
27,50 34,10
77232011065
Kartutskrift A1
31,94 39,60
77232011066
Kartutskrift A0
55,89 69,30
77232011067
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A2
39,92 49,50
77232011068
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A1
50,56 62,70
77232011069
Väderbeständigt material (plast eller tyg) A0
84,27 104,50

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

Kartutskrifter, -kopior och -filer från kundtjänsten

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7723106573
Kartutskrift A4
25,73 31,90
7723106569
Kartutskrift A3
30,16 37,40
7723106557
Kartutskrift A2
48,79 60,50
7723106553
Kartutskrift A1
55,89 69,30
7723106546
Kartutskrift A0
80,73 100,10
7723106541
Kartutskrift A4, väderbeständigt material
36,37 45,10
7723106524
Kartutskrift A3, väderbeständigt material
45,24 56,10
7723106528
Kartutskrift A2, väderbeständigt material
55,00 68,20
7723106532
Kartutskrift A1, väderbeständigt material
69,19 85,80
7723106536
Kartutskrift A0, väderbeständigt material
98,47 122,10

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

 

Tema