Köp en karta

Vi säljer tryckta kartor och olika typer av kartutskrifter. Kartutskrifter: du kan välja storlek och område. Tryckta kartor säljer vi kartbladsvis.

Köp din karta från webbtjänsten Kartplatsen

Du kan köpa kartor även via vår kundtjänst, då lägger vi till priset en hanteringsavgift.

Teckenförklaringar, kartutskrifter (pdf)

Välj en lämplig kartprodukt

Kartutskrifter: du kan välja storlek och område. Kartutskriften levereras genast som en pdf-fil eller som en utskrift som skickas hem till dig per post.

Du kan välja de uppgifter som visas på kartan:

 •  råmärken
 •  fastighetsgränser
 •  fastighetsbeteckningar.

Du kan välja att terrängdata visas i bleka färgtoner eller i helfärg på kartutskriften. I Kartplatsens förhandsgranskningsvy kan du se hur utskriften ser ut med olika datainnehåll.

Tryckta kartor säljer vi kartbladsvis. På Kartplatsen kan du titta på kartbladsindelningen och tillgängliga kartor. När du beställer en tryckt karta kan du välja antingen en grundkarta eller en terrängkarta.

På grundkartan visas:

 •  fastighetsindelningen
 •  vägar
 •  byggnader
 •  vatten
 •  åkrar
 •  terrängformationer och höjdförhållanden
 •  skyddsområden och fridlysta områden.

Terrängkartan omfattar inte fastighetsgränser eller fastighetsbeteckningar. I övrigt innehåller den samma information som grundkartan.

Välj kartans skala och storlek

På en kartutskrift kan du fritt välja området som visas på kartan oberoende av kartbladsindelningen. På Kartplatsen kan du se storleken på området som ryms på utskriften. Du kan välja bland flera olika skalor och utskriftsstorlekar.

Vi säljer tryckta kartor i följande storlekar:

 •  Grundkartans skala är 1:25 000 och den täcker ett område på 12 km x 24 km.
 • Grundkartan, som skala är 1:20 000, täcker ett område på 10 km x 10 km.
 •  Terrängkartans skala är 1:50 000 och ett kartblad täcker ett område på 24 km x 48 km.

Observera, att den tryckta grundkartan i skala 1:25 000 tillsvidare inte omfattar hela Finlands område.

Ta en titt på exempelutskrifter och exempel på kartor

Kartutskriftens material är

 •  papper
 •  väderbeständig plast
 •  väderbeständigt tyg.

Väderbeständiga material är ett bra val om kartan ska användas utomhus.

Tips när du köper en utskrift

För att utskriften ska motsvara användningsändamålet ber vi dig beakta följande:

 •  Kartan kan bli svårare att läsa om du väljer fastighetsbeteckningens långa format, speciellt på områden med tät bebyggelse. Välj alltså den korta formen.
 •  Vi rekommenderar inte att råmärken anges på kartor i de stora skalorna 1:15 000–1:250 000.
 •  Det lönar sig att välja en tunn linje för fastighetsgränser i skalorna 1:10 000–1:25 000.
 •  Vi rekommenderar inte att fastighetsgränser anges på kartor i skalorna 1:50 000–1:250 000.
 •  Förhandsvyn gör det lättare att kontrollera att kartan motsvarar dina behov.
 •  En detaljplanritning läggs i huvudsak till utskrifter i skalorna 1:500 eller 1:1 000.

Exempelutskrifter

Andra kartor

I vår webbtjänst kan du titta på gamla grundkartor och kartor över Karelen. Om du vill ha en förrättningskarta från vårt arkiv måste du beställa den från kundservicen.

Läs mera om gamla kartor och handlingar

Baskarta för planritning

När du ansöker om bygglov behöver du en baskarta för planritning. Beställ en baskarta för planritning i rasterform från Kartplatsen. Baskartor för planritning kan även levereras i vektorformat. Om du vill beställa en baskarta för planritning i vektorformat, kontakta kundservicen.

Priser av kartutskrifter och kartfiler från webbtjänsten

Sökterm   Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
  Papper    
11063 A3 12,00 € 14,88 €
11064 A2 22,74 € 28,20 €
11065 A1 28,47 € 35,30 €
11066 A0 47,74 € 59,20 €
  Väderbeständigt material (plast eller tyg)    
11067 A2 27,58 € 34,20 €
11068 A1 38,39 € 47,60 €
11069 A0 67,42 € 83,60 €
  Utskriftsfilens storlek    
11058 A4 10,00 € 12,40 €
11059 A3 12,00 € 14,88 €
11060 A2 14,00 € 17,36 €
11061 A1 18,00 € 22,32 €
11062 A0 26,00 € 32,24 €

Engångsbeställda utskrifter eller filer beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

Kartutskrifter och -filer från kundservicen

Sökterm   Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms 24 % i euro (€)
10734 Serviceavgift minst / beställing 17,74 € 22,00 €
6573 A4 3,55 € 4,40 €
6569 A3 6,53 € 8,10 €
6557 A2 22,74 € 28,20 €
6553 A1 28,47 € 35,30 €
6546 A0 47,74 € 59,20 €
  Väderbeständigt material (plast eller tyg)    
6541 A4 8,71 € 10,80 €
6524 A3 15,16 € 18,80 €
6528 A2 27,58 € 34,20 €
6532 A1 38,39 € 47,60 €
6536 A0 67,42 € 83,60 €
6662 För utskrift av en pdf-fil som kunden beställt från Kartplatsen debiteras en serviceavgift och priset för utskriften.    

Engångsbeställda utskrifter beviljas följande rabatter:

Antalet utskrifter eller kopior   Rabattprocent
 minst 5 st.  10 %
 minst 20 st.  20 %
 minst 50 st.  30 %
 minst 100 st.  40 %

 

Tema