Stöd och utbildning

På denna sida återfinns kontaktuppgifter till INSPIRE-sekretariatet och Geodataplattformen, material från INSPIRE-utbildningar och Geodatanätverkets seminarier samt länkar till Geodataplattformens webinarer och Lantmäteriverkets utbildningsutbud.

Stödets kontaktuppgifter

Har du frågor eller kommentarer om sambruk av geografisk information, INSPIRE-genomförandet, Paikkatietoikkuna, Geodatanätverket eller Geodataplattformen? Våra experter i INSPIRE-sekretariatet och Geodataplattformens tjänster svarar inom två vardagar på meddelanden som skickats till nedanstående e-postadresser. 

 • inspire@maanmittauslaitos.fi
 • Implementeringen av INSPIRE-direktivet, Geodatanätverket, allmänna frågor om sambruket av geografisk information, anmälningar till evenemang (om det inte finns ett separat formulär), kontakter med INSPIRE-sekretariatet som har ansvar för implementeringen av INSPIRE-direktivet och upprätthållandet av Paikkatietoikkuna. INSPIRE-sekretariatet verkar vid avdelningen Tjänster för geodatainfrastrukturen på Geodatacentralen vid Lantmäteriverket. 
 • metatieto@maanmittauslaitos.fi
  Utarbetande och upprätthållande av metadata, inloggningsuppgifter till Metadatakatalogen, beteckningar för att identifiera materialen, allmänna frågor om metadata och Metadatakatalogen
 • paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi
  Frågor om användningen av Paikkatietoikkuna.
 • info@paikkatietoalusta.fi
  Allmänna frågor i anslutning till Geodataplattformen och programmet Effektiv användning av geodata
 • tuki@paikkatietoalusta.fi
  Frågor i anslutning till användning och ibruktagande av Geodataplattformens tjänster

Snabblänkar till utbildningar

INSPIRE-utbildningar

INSPIRE-sekretariatet arrangerar utbildningar om genomförandet av INSPIRE-direktivet och andra ämnen i anslutning till genomförande och utnyttjande av infrastrukturen för geodata. Utbildningarna är öppna för alla och avgiftsfria. Välkommen!

Vi informerar om våra kommande utbildningar med Geodatanätverkets distribution, Paikkatietoikkunas Twitter-kanal och Facebook-sidor. Kontakta oss även i det fall du vill föreslå ämne för kommande utbildningar eller behöver särskild utbildning eller stöd i er organisation.

Webbutbildningarna arrangeras som Skype-webinarer eller med WebEx-tjänsten (anvisningar för användning av WebEx-tjänsten pdf, på finska). Utbildningarna spelas in och kan ses senare på Lantmäteriverkets Youtube-kanal.

INSPIRE Online 2020 konferensen

INSPIRE-konferensen 2020 i Dubrovnik måste skjutas upp med ett år på grund av koronapandemin. För att säkerställa att de förberedda presentationerna inte slösas bort hölls en virtuell konferens öppen för alla 3 till 12 juni 2020. Se programmet och  föreställningar.

Kontakta oss

Har du frågor eller vill du ge respons om Geodataplattformen? 
Kontakta oss: info@paikkatietoalusta.fi

Behöver du hjälp med att använda tjänster? 
Kontakta kundstödet: 
tuki@paikkatietoalusta.fi