Hoppa till huvudinnehåll

Vilket INSPIRE?

INSPIRE möjliggör interoperabilitet för geografisk information över organisations- och statsgränser. Till exempel känner inte miljökonsekvenser i anslutning till luftkvalitet och vattendrag några gränser, så uppgifterna bör vara kompatibla, av hög kvalitet och lätt tillgängliga för att beslut ska kunna fattas på basen av dem. Det är frågan om ett EU-direktiv som har Europeiska gemenskapens geodatainfrastruktur som mål. INSPIRE kommer av orden Infrastructure for Spatial Information in the European Community.

INSPIRE styr EU:s medlemsländer till att bygga enhetliga och interoperabla geodatainfrastrukturer. Med andra ord bygger och underhåller varje medlemsstat sin nationella geodatainfrastruktur, det vill säga geografiska datamängder och geografiska informationstjänster som är producerade och tillgängliga på ett gemensamt överenskommet sätt, samt beskrivningar och tekniska realiseringar av dessa och principer och processer som gäller informationens tillgänglighet och användning. På dessa INSPIRE-sidor berättar man hur det går till. Kontrollera i statsrådets förordning om en infrastruktur för geografisk information på sidan Lagstiftning om du representerar en organisation med INSPIRE-skyldighet. 

I filmen nedan som är producerad av Europeiska kommissionen berättas hur geodatainfrastrukturen skapas i Europa och varför det lönar sig att förverkliga den. Du slår på textningen i filmen genom att klicka på kugghjulsknappen i den nedre kanten av filmen -> textning -> svenska.

INSPIRE-genomförandets delområden