Hoppa till huvudinnehåll

Visnings- och nedladdningstjänster

Du kan enkelt söka geografiska datamängder i gränssnittstjänster och granska dem i en visningstjänst eller ladda ner dem till den egna datorn från nedladdningstjänster. Producenter av geografiska datamängder lägger upp de egna datamängderna för att ses och laddas ner via gränssnitt. En del av datamängderna är öppna för visning och nedladdning, en del kan kräva koder eller identifiering. Geografisk information samlas ofta i portaler. Tjänster finns listade på webbplatsen Söktjänster.

Användning av visningstjänster

En visningstjänst (View Service) är en gränssnittstjänst som gör det möjligt att granska geografiska datamängder som kartbilder. En visningstjänst gör det i allmänhet möjligt att åtminstone panorera kartan, ändra skalan, visning av geodatanivåer över varandra samt granskning av metadata som beskriver tjänsten och datamängden. Tjänsten kan också visa mer information om objekten när kartan klickas. Med hjälp av en visningstjänst kan du granska geografiska datamängder i kartvyn över baskartan och lägga olika geodatanivåer ovanpå varandra. På det sättet kan du visualisera geografiska datamängder och dela dem med andra.

Informationsproducenterna tillhandahåller sina datamängder i visningstjänsten och svarar för datamängdernas funktion och aktualitet. Visningstjänsten kan tekniskt vara implementerad som en Web Map Service (WMS)- eller Web Map Tile Service (WMTS)-gränssnittstjänst. WMTS-visningstjänsten producerar färdiga rasterbilder för att förbättra prestandan, och möjliggör samma funktioner som WMS-tjänsten. Det har skapats standarder för realisering av båda tjänsterna, för standarderna svarar Open Geospatial Consortium (OGC). Du kan bekanta dig närmare med standarderna på webbplatsen Open Geospatial Consortium (OGC)

Geografiska datamängder kan visas med program som klarar av att skicka förfrågningar enligt WMS- eller WMTS-standarden till gränssnittstjänsten. Exempelvis Lantmäteriverkets Paikkatietoikkuna är en visningstjänst för geografiska datamängder. Kartnivåerna till Paikkatietoikkuna hämtas via WMS-gränssnitt från olika informationsproducenters egna servrar. Datamängderna kan även granskas via gränssnitt med hjälp av QGIS-programvara med öppen källkod eller kommersiella geodataprogramvaror. 

Anvisningar för användning av gränssnitten finns hos informationsproducenterna. Tekniska anvisningar för användning av de WMS-karttjänster som Lantmäteriverket tillhandahåller finns samlade på webbplatsen Anvisningar WMS.

Skärmbild från Paikkatietoikkuna. I exemplet ett utdrag ur GTK:s Kallioperäaineisto 1:200 000. Som andra nivå används Lantmäteriverkets terrängskuggningsmaterial med tillagd transparens.

Du kan enkelt söka geografiska datamängder i gränssnittstjänster och granska dem i en visningstjänst eller ladda ner dem till den egna datorn från nedladdningstjänster. Producenter av geografiska datamängder lägger upp de egna datamängderna för att ses och laddas ner via gränssnitt. En del av datamängderna är öppna för visning och nedladdning, en del kan kräva koder eller identifiering. Geografisk information samlas ofta i portaler. Tjänster finns listade på webbplatsen Söktjänster.

Paikkatietoikkuna_katselupalvelu
Skärmbild från Paikkatietoikkuna. I exemplet ett utdrag ur GTK:s Kallioperäaineisto 1:200 000. Som andra nivå används Lantmäteriverkets terrängskuggningsmaterial med tillagd transparens.

Användning av nedladdningstjänster

En nedladdningstjänst (Download Service) är en gränssnittstjänst, som gör det möjligt för användaren att kopiera geodata eller delar av det till den egna datorn. Du kan redigera den geografisk datamängd på det sätt du önskar och utnyttja den för egna ändamål till exempel med QGIS-programvara med öppen källkod eller med kommersiella geodataprogramvaror. 

En del av geodatamängderna kan laddas ner fritt och avgiftsfritt, en del kan vara avgiftsbelagda och kräva identifiering. Observera att du vid nedladdning av en geografisk datamängd alltid kopierar en ögonblicksbild av datamängden. Uppdateringscykeln för datamängderna beror på informationsproducenten.

Informationsproducenterna tillhandahåller sina datamängder för nedladdning i nedladdningstjänster och svarar för datamängdernas funktion och aktualitet. Nedladdningstjänsten kan vara realiserad som ATOM-flöde eller Web Feature Service (WFS) förfrågningstjänst. Standarder för realisering av förfrågningstjänst har satts upp av  Open Geospatial Consortium (OGC).

Du kan söka efter nedladdningsbara datamängder i informationssöktjänster som det har samlats exempel på till Söktjänster.

INSPIRE kyselypalvelut

MML:n julkaisemat, INSPIRE-direktiivin mukaiset rajapintapalvelut paikkatietokohteiden kyselyyn.

Läs mer