Hoppa till huvudinnehåll

Så här implementerar du en visningstjänst

En visningstjänst (View Service) är en gränssnittstjänst som gör det möjligt att granska geografiska datamängder som kartbilder.

Olika sätt att implementera en visningstjänst

En visningstjänst kan implementeras på tre olika sätt:

 1. Använd befintliga kommersiella program eller program med öppen källkod.
 2. Köp implementeringen av visningstjänsten av ett konsultbolag som producerar lösningar för geografisk information.
 3. Koda själv, om du inte hittar någon annan lösning.

När du fattar beslut om hur tjänsten ska implementeras:

 • Försäkra dig om att lösningen är INSPIRE-kompatibel.
 • Fråga andra organisationer om deras erfarenheter av olika tillvägagångssätt

Implementering av en visningstjänst enligt INSPIRE

Nationella riktlinjer för upprättande av visningstjänster har samlats i rekommendationen JHS 180 "Innehållstjänster för geografisk information".

Rekommendationen JHS 180 baseras på INSPIRE-direktivets tekniska anvisning om implementering av visningstjänster. Den utökar OGC-standarden om implementering av visningstjänster (WMS) med följande tillägg:

 1. INSPIRE-schemautökningar. I början av dokumentet ska man definiera INSPIRE-namnrymden och schemanas placering.
 2. Uttryck av WMS-gränssnittets språkstöd med hjälp av INSPIRE-schemautökningar.
 3. Namngivning och gruppering av kartlagren.
 4. Hänvisningar till WMS-tjänstens metadata och metadata för material som presenteras på kartnivåerna
 5. Stöd för koordinatsystem
 6. Övriga tekniska krav: PNG/GIF-stöd
 7. Tjänstens datainnehåll ska tillhandahållas som sådant
 8. Prestandakrav (tillräcklig åtkomst)

Tilläggen till WMS-standarden beskrivs i detalj i bilaga 1 till rekommendationen JHS 180.

OGC katselupalvelu esimerkkipyyntö

Bild. Exempel på en GetMap-förfrågan som görs till WMS-tjänsten för att återställa kartbilden. (Källa: OGC)

Mer information