Hoppa till huvudinnehåll

Så här implementerar du en visningstjänst

En visningstjänst (View Service) är en gränssnittstjänst som gör det möjligt att visa geografiska datamängder som kartbilder. Utöver visning gör visningstjänsten det möjligt att åtminstone rulla kartan, ändra visningsskalan, visa geografisk information på varandra samt visa metadata som beskriver tjänsten och materialet. Tjänsten kan även stöda visning av förklaringstexter som hämtas när man klickar på kartan.

Producenterna av geografiska datamängder gör sitt material tillgängligt i visningstjänsten. Visningstjänsten kan tekniskt vara implementerad som en Web Map Service (WMS)- eller Web Map Tile Service (WMTS)-gränssnittstjänst. Open Geospatial Consortium (OGC) har skapat standarder som gör det enklare att implementera båda dessa. WMTS-visningstjänsten producerar färdiga rasterbilder för att förbättra prestandan, och möjliggör samma funktioner som WMS-tjänsten.

Materialet kan visas med program som klarar av att skicka förfrågningar enligt WMS- eller WMTS-standarden till gränssnittstjänsten. Till exempel kartnivåerna till Paikkatietoikkuna hämtas via WMS-gränssnitt från olika organisationers egna servrar.

Implementeringen av WMS-visningstjänsten beskrivs i detalj i stycket ”Implementering av visningstjänst enligt INSPIRE”.

OGC katselupalvelu esimerkkipyyntö

Bild. Exempel på en GetMap-förfrågan som görs till WMS-tjänsten för att återställa kartbilden. (Källa: OGC)

Implementering av en visningstjänst enligt INSPIRE

När du planerar implementeringen av en visningstjänst kan du ta del av Lantmäteriverkets instruktionsvideo (på finska):

Nationella riktlinjer för upprättande av visningstjänster har samlats i rekommendationen JHS 180 "Innehållstjänster för geografisk information".

Rekommendationen JHS 180 baseras på INSPIRE-direktivets tekniska anvisning (version 3.11) om implementering av visningstjänster. Den utökar OGC-standarden om implementering av visningstjänster (WMS) med följande tillägg:

 1. INSPIRE-schemautökningar. I början av dokumentet ska man definiera INSPIRE-namnrymden och schemanas placering.
 2. Uttryck av WMS-gränssnittets språkstöd med hjälp av INSPIRE-schemautökningar.
 3. Namngivning och gruppering av kartlagren.
 4. Hänvisningar till WMS-tjänstens metadata och metadata för material som presenteras på kartnivåerna
 5. Stöd för koordinatsystem
 6. Övriga tekniska krav: PNG/GIF-stöd
 7. Tjänstens datainnehåll ska tillhandahållas som sådant
 8. Prestandakrav (tillräcklig åtkomst)

Tilläggen till WMS-standarden beskrivs i detalj i bilaga 1 till rekommendationen JHS 180.

Olika sätt att implementera en visningstjänst

En visningstjänst kan implementeras på tre olika sätt:

 1. Använd befintliga kommersiella program eller program med öppen källkod.
 2. Köp implementeringen av visningstjänsten av ett konsultbolag som producerar lösningar för geografisk information.
 3. Koda själv, om du inte hittar någon annan lösning.

När du fattar beslut om hur tjänsten ska implementeras:

 • Försäkra dig om att lösningen är INSPIRE-kompatibel.
 • Fråga andra organisationer om deras erfarenheter av olika tillvägagångssätt

Användning av visningstjänsten

Materialet kan visas med program som klarar av att skicka förfrågningar enligt WMS- eller WMTS-standarden till gränssnittstjänsten.

Användningen av Lantmäteriverkets WMS-visningstjänster har beskrivits här (på finska).

Mer information