Hoppa till huvudinnehåll

INSPIRE-verktyg

Verktygen som beskrivs på denna sida är främst avsedda för geodataproducenter. Tjänster för användare av geospatial information grupperas på sidan Söktjänster.

Metadatakatalogen

Metadatakatalogen är en av Lantmäteriverket upprätthållen tjänst där informationsproducenterna kan utarbeta och publicera metadata. Du kan enkelt utarbeta metadata för dina egna geografiska datamängder och tjänster genom att redigera de förifyllda mallarna i Metadatakatalogen. Närmare anvisningar hittar du här Så skapar du metadata.

När metadata har publicerats i Metadatakatalogen syns de via gränssnittstjänsten också i Europeiska kommissionens tjänst INSPIRE Geoportal. När metadata återfinns i Geoportalen har de klarat INSPIRE-validatorns tester och INSPIRE-direktivets metadatakrav är uppfyllda för aktuell geografisk datamängd eller tjänst. Om det uppstår problem med valideringen, kontakta oss på metatieto@maanmittauslaitos.fi

INSPIRE-metadata som publicerats i Metadatakatalogen hämtas automatiskt via CSW-gränssnittstjänsten till Europeiska kommissionens tjänst INSPIRE Geoportal. Detta gäller endast de metadata där inte nyckelordet ”Ei-Inspire” finns.

Öppna Metadatakatalogen

Katalogtjänst

Katalogtjänsten används för att säkerställa att de kodvärden som används förblir desamma för samma objekt oberoende av användningssättet. Användarna är oftast applikationsutvecklare och underhållare av applikationer. Katalogtjänsten upprätthålls av Lantmäteriverket och i den finns de kodlistevärden som redan definierats i Finland. Om er organisation har behov av att uppdatera katalogtjänsten, kontakta inspire@maanmittauslaitos.fi. För export behövs kodlistans namn, dess värden och definitioner för värden som en csv-fil.

Öppna Katalogtjänst

Omdirigeringstjänst

Omdirigeringstjänsten säkerställer att er organisations geografiska information hittas även om datamängden skulle överföras till annan plats till exempel på grund av kommunsammanslagning eller annan organisationsförändring. Med omdirigeringstjänsten kan objektets uppgifter hittas permanent från samma URL och det går att hänvisa till dem från vilken extern källa som helst. För detta används en unik identifierare (identifierare som börjar med http://paikkatiedot.fi), som skrivs in i till exempel en webbläsare. Detta är en strukturmodell för unika identifierare för geodata enligt JHS193-rekommendationen.

Det är på informationsproducentens ansvar att meddela den som upprätthåller omdirigeringstjänsten (Lantmäteriverkets INSPIRE-sekretariat, inspire@maanmittauslaitos.fi) vart de fasta koderna som används i datamängden dirigeras.

Se exempel på implementeringar: 
Namnbeståndets datakort och Paikkatieto-ontologia

INSPIRE-valideringstjänst

INSPIRE-valideringstjänsten är avsedd för användning av geodataproducerande myndigheter och kommuner som är ålagda INSPIRE. Med hjälp av kommissionens INSPIRE-valideringstjänst kan du kontrollera INSPIRE-överensstämmelsen för din organisations geodatamängder. Av den validator som kommissionen utarbetat upprätthåller Lantmäteriverket en nationell version som tillåter flera samtidiga användare. Observera att den ändå uppdateras med en fördröjning.

När du vill kontrollera riktigheten hos INSPIRE-dataprodukter, kör Interoperable data sets in GML (Guidelines for the Encoding of Spatial Data version 3.3)-testerna samt temaspecifika tester om sådana är tillgängliga.

Tjänsten kan även användas för att validera metadata för datamängder och tjänster, dataprodukter enligt bilaga I till direktivet samt WFS-, WCS- och Atom-tjänster. Resultatet av valideringen är en rapport med vars hjälp det är lättare att korrigera punkter som strider mot de tekniska anvisningarna i INSPIRE. Metadata som lagrats i Metadatakatalogen körs automatiskt genom validatorn och du hittar rapporterna för granskning direkt i tjänsten. 

Öppna kommissionens INSPIRE-valideringstjänst
Öppna Lantmäteriverkets INSPIRE-valideringstjänst
Öppna Lantmäteriverkets valideringsrapporter för INSPIRE-metadata

Resource Browser

I Resource Browser-tjänsten kan du söka och granska INSPIRE-valideringsrapporter från INSPIRE Geoportal-tjänsten. Ur dessa kan du undersöka vilka fel som finns i metadata. 

Öppna Resource Browser

Linkage Checker

Med hjälp av tjänsten Linkage Checker kan du kontrollera att länkningar mellan datamängdens metadata och tjänster fungerar korrekt.

Öppna Linkage Checker