Hoppa till huvudinnehåll

INSPIRE-verktyg

Verktygen som beskrivs på denna sida är främst avsedda för geodataproducenter. Tjänster för användare av geospatial information grupperas på sidan Söktjänster.

Metadatakatalogen Paikkatietohakemisto

Metadatakatalogen Paikkatietohakemisto är en av Lantmäteriverket upprätthållen, avgiftsfri jänst där registrerade informationsproducenterna kan utarbeta och publicera metadata för geografiska datamängder och -tjänster. Metadata eller beskrivningar hjälper användare att finna och att bedöma lämpligheten av geografiska datamängder och tjänster för ett särskilt behov.

Vem som helst kan använda Metadatakatalogen för att söka, hämta och återanvända publicerade metadata. Metadatakatalogens gränssnittstjänst används av söktjänster såsom Paikkatietoikkuna, Avoindata.fi och den Europeiska kommissionens INSPIRE geoportal.

Efter registreding kan du enkelt utarbeta metadata för dina egna geografiska datamängder och tjänster genom att redigera mallarna i Metadatakatalogen. Närmare anvisningar hittar du här Så skapar du metadata.

Öppna Metadatakatalogen

Katalogtjänst

Katalogtjänsten används för att säkerställa att de kodvärden som används förblir desamma för samma objekt oberoende av användningssättet. Användarna är oftast applikationsutvecklare och underhållare av applikationer. Katalogtjänsten upprätthålls av Lantmäteriverket och i den finns de kodlistevärden som redan definierats i Finland. Om er organisation har behov av att uppdatera katalogtjänsten, kontakta inspire@maanmittauslaitos.fi. För export behövs kodlistans namn, dess värden och definitioner för värden som en csv-fil.

Öppna Katalogtjänst

Omdirigeringstjänst

Omdirigeringstjänsten säkerställer att er organisations geografiska information hittas även om datamängden skulle överföras till annan plats till exempel på grund av kommunsammanslagning eller annan organisationsförändring. Med omdirigeringstjänsten kan objektets uppgifter hittas permanent från samma URL och det går att hänvisa till dem från vilken extern källa som helst. För detta används en unik identifierare (identifierare som börjar med http://paikkatiedot.fi), som skrivs in i till exempel en webbläsare. Detta är en strukturmodell för unika identifierare för geodata enligt JHS193-rekommendationen.

Det är på informationsproducentens ansvar att meddela den som upprätthåller omdirigeringstjänsten (Lantmäteriverkets INSPIRE-sekretariat, inspire@maanmittauslaitos.fi) vart de fasta koderna som används i datamängden dirigeras.

Se exempel på implementeringar: 
Namnbeståndets datakort och Paikkatieto-ontologia

INSPIRE-valideringstjänst

INSPIRE-valideringstjänsten är avsedd för användning av geodataproducerande myndigheter och kommuner som är ålagda INSPIRE. Med hjälp av kommissionens INSPIRE-valideringstjänst kan du kontrollera INSPIRE-överensstämmelsen för din organisations geodatamängder. Av den validator som kommissionen utarbetat upprätthåller Lantmäteriverket en nationell version som tillåter flera samtidiga användare. Observera att den ändå uppdateras med en fördröjning.

När du vill kontrollera riktigheten hos INSPIRE-dataprodukter, kör Interoperable data sets in GML (Guidelines for the Encoding of Spatial Data version 3.3)-testerna samt temaspecifika tester om sådana är tillgängliga.

Tjänsten kan även användas för att validera metadata för datamängder och tjänster, dataprodukter enligt bilaga I till direktivet samt WFS-, WCS- och Atom-tjänster. Resultatet av valideringen är en rapport med vars hjälp det är lättare att korrigera punkter som strider mot de tekniska anvisningarna i INSPIRE. Metadata som lagrats i Metadatakatalogen körs automatiskt genom validatorn och du hittar rapporterna för granskning direkt i tjänsten. 

Öppna kommissionens INSPIRE-valideringstjänst
Öppna Lantmäteriverkets INSPIRE-valideringstjänst
Öppna Lantmäteriverkets valideringsrapporter för INSPIRE-metadata