Söktjänster

Du kan söka efter INSPIRE-geodatamängder och -tjänster med hjälp av söktjänsterna. De gör de geografiska datamängder och -tjänster som beskrivits i Metadatakatalogen lättare att hitta och bättre tillgängliga. En stor del av Finlands geodatalager består av öppna data, dvs. det kan utnyttjas brett. Användningen av söktjänster som är länkade till denna sida och har anknytning till genomförandet av INSPIRE är avgiftsfria och kräver ingen inloggning.

Karttjänsten Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkuna är en nationell geodataportal som presenterar geodatamaterial och -tjänster samt möjligheter att utnyttja dem. Genom tjänsten kan man till exempel betrakta olika kartnivåer på varandra, publicera kartan på den egna webbplatsen, skapa statistiska temakartor och göra enkla geodataanalyser. Cirka 1600 kartnivåer från cirka 60 olika organisationer är tillgängliga. Kartnivåerna tillhandahålls genom gränssnittstjänster från olika aktörer så att den geografiska informationen i Paikkatietoikkuna är lika uppdaterade som i informationsproducenternas egna tjänster.

Öppna Paikkatietoikkuna

INSPIRE Geoportal

INSPIRE Geoportal som upprätthålls av EU-kommissionen är en europeisk söktjänst för genomförandet av INSPIRE-direktivet. I INSPIRE Geoportal finns sådana datamängder och tjänster som hämtats ur EU: nationella geoportaler som hör till INSPIRE-direktivets ram och uppfyller de kvalitetskrav som kommissionen ställt upp. 

Öppna INSPIRE Geoportal

Geodataplattformens Geodatasökning 

Med hjälp av Geodatasökningen som skapats av Lantmäteriverket kan du söka efter geodatamängder och -tjänster från olika organisationer samt geodataobjekt.  Datamängdsökningen söker geografiska datamängder och -tjänster baserat på de metadata som lagrats i Metadatakatalogen. Objektsökningen kan användas för att söka geodataobjekt baserat på till exempel objektklassens namn.

Öppna Geodatasökningen

Avoindata.fi

Öppna offentliga data är information som produceras eller förvaltas av en offentlig organisation och som finns i maskinläsbar form och som utan kostnad kan användas, redigeras och delas av vem som helst för såväl privata som kommersiella ändamål. Uppgifterna till öppna data samlas till tjänsten Avoindata.fi varifrån de överförs vidare till Europeiska unionens portal för öppna data. Tjänsten utvecklas och upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillsammans med anslutningskatalogen som ingår i tjänstehelheten Suomi.fi. I portalen för öppna data finns datamängder, producenter och tillämpningar. De metadata som lagrats i Metadatakatalogen och som har nyckelordet ”avoindata.fi” hämtas till Avoindata.fi-tjänsten med hjälp av CSW-gränssnittet.

Öppna Avoindata.fi

Teknik

Söktjänsterna grundar sig ofta på användning av ett gränssnitt enligt Open Geospatial Consortiums (OGC) standard Catalog Service for the Web (CSW). Lantmäteriverkets CSW-gränssnittstjänst i Metadatakatalog är öppen och kostnadsfri för alla användare. Kända tjänster som utnyttjar Metadatakatalogens gränssnitt är Paikkatietoikkuna, INSPIRE Geoportal, Geodataplattformens Geodatasökning och Avoindata.fi.

Det finns många parallella versioner av Paikkatietoikkuna eftersom det är en lösning känd under namnet Oskari, baserad på programvaror med öppen källkod. På Oskari-programvarorna grundar sig till exempel Lounaistiedon karttapalvelu, Finlands miljöcentrals karttjänst Liiteri och den för arktiskt samarbete utvecklade karttjänsten Arctic SDI. Oskari-programvaran finns också i bakgrunden i inbäddningarna av kartor från Suomi.fi-tjänsten.

Bekanta dig med Oskari-nätverket