Hoppa till huvudinnehåll

Söktjänster

Du kan söka efter INSPIRE-geodatamängder och -tjänster med hjälp av söktjänsterna. De gör de geografiska datamängder och -tjänster som beskrivits i Metadatakatalogen lättare att hitta och bättre tillgängliga. En stor del av Finlands geodatalager består av öppna data, dvs. det kan utnyttjas brett. Användningen av söktjänster som är länkade till denna sida och har anknytning till genomförandet av INSPIRE är avgiftsfria och kräver ingen inloggning.

Karttjänsten Paikkatietoikkuna

Paikkatietoikkuna är vår nationella geodataportal som presenterar geodatamaterial och relaterade tjänster samt hur man kan utnyttja dem. Paikkatietoikkuna är en viktig del av Finlands implementering av INSPIRE.

I tjänsten kan du bland annat titta på kartlager på varandra, publicera en karta på din egen webbplats och skapa statistiska temakartor. I portalen finns ungefär 3 000 kartlager från cirka 70 organisationer. Kartlagren importeras via API:er, vilket innebär att data i varje kartlager är lika uppdaterade som i tjänsterna för den specifika informationsproducenten. Vi uppmuntrar dataproducenter som är intresserade av att publicera deras kartlager i Geodataportalen Paikkatietoikkuna att kontakta oss på paikkatietoikkuna@maanmittauslaitos.fi.

Geodataportalen Paikkatietoikkuna är avsedd för geodataexperter och för alla som är intresserade av kartor och geodata. Den har mer än 4 200 dagliga besökare på vardagar, som använder den för ett brett utbud av fritids- och arbetsuppgifter.

Öppna Paikkatietoikkuna

INSPIRE Geoportal

INSPIRE Geoportal som upprätthålls av EU-kommissionen är en europeisk söktjänst för genomförandet av INSPIRE-direktivet. I INSPIRE Geoportal finns sådana datamängder och tjänster som hämtats ur EU: nationella geoportaler som hör till INSPIRE-direktivets ram och uppfyller de kvalitetskrav som kommissionen ställt upp. 

Öppna INSPIRE Geoportal

Avoindata.fi

Öppna offentliga data är information som produceras eller förvaltas av en offentlig organisation och som finns i maskinläsbar form och som utan kostnad kan användas, redigeras och delas av vem som helst för såväl privata som kommersiella ändamål. Uppgifterna till öppna data samlas till tjänsten Avoindata.fi varifrån de överförs vidare till Europeiska unionens portal för öppna data. Tjänsten utvecklas och upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillsammans med anslutningskatalogen som ingår i tjänstehelheten Suomi.fi. I portalen för öppna data finns datamängder, producenter och tillämpningar. De metadata som lagrats i Metadatakatalogen och som har nyckelordet ”avoindata.fi” hämtas till Avoindata.fi-tjänsten med hjälp av CSW-gränssnittet.

Öppna Avoindata.fi

Teknik

Söktjänsterna grundar sig ofta på användning av ett gränssnitt enligt Open Geospatial Consortiums (OGC) standard Catalog Service for the Web (CSW). Lantmäteriverkets CSW-gränssnittstjänst i Metadatakatalog är öppen och kostnadsfri för alla användare. Kända tjänster som utnyttjar Metadatakatalogens gränssnitt är PaikkatietoikkunaINSPIRE Geoportal, Finlands miljöcentralens metadatatjänst och Avoindata.fi.

Det finns många parallella versioner av Paikkatietoikkuna eftersom det är en lösning känd under namnet Oskari, baserad på programvaror med öppen källkod. På Oskari-programvarorna grundar sig till exempel Lounaistiedon karttapalvelu, Tampereen karttapalvelu och den för arktiskt samarbete utvecklade karttjänsten Arctic SDI. Oskari-programvaran finns också i bakgrunden i inbäddningarna av kartor från Suomi.fi-tjänsten.

Bekanta dig med Oskari-nätverket