Upprätthållande av grundläggande geografisk information

Lantmäteriverket samlar in terrängdata för Terrängdatabasen. För insamlingen av data utförs flygfotografering och laserskanning. En del av uppgifterna fås som tips från Transport- och kommunikationsverket, miljöförvaltningen och kommunerna.

Läs mera om Terrängdatabasen och andra terrängdataprodukter från Lantmäteriverket


Terrängdatabasens tidsenlighet

Terrängdatabasen uppdateras med hjälp av flygbilder och andra data. Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, byggnaderna och de administrativa gränserna årligen och de övriga elementen med 5–10 års mellanrum.

Terrängdatabasens uppdateringsområden årsvis. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.

Kartlagrens förklaringar:/kartor-och-geodata/uusi-peruspaikkatietojen-yllapito-sv

 • Suunnitelma = Plan
 • Toteuma = Förverkligande

Höjdmodell (KM2)

Höjdmodellen KM2 produceras utgående från laserskanningsdata. Målet är att höjdmodellen ska täcka hela Finland senast 2020.

Höjdmodell 2m, tillgänglighet och kvalitetsklass månadsvis. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.

Kartlagrens förklaringar:

 • KM 2 Laatuluokka I. Ajantasaistusta ei ole tehty. Tilanne 1.12.2020 =
  KM 2 Kvalitetsklass I. Har inte uppdaterats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka I. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli ei muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass I. Har uppdaterats, höjdmodellen ändrades inte. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka I. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli on muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass I. Har uppdaterats, höjdmodellen har ändrats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka II. Ajantasaistusta ei ole tehty. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass II. Har inte uppdaterats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka II. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli on muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass II. Har uppdaterats, höjdmodellen har ändrats. Situationen 1.12.2020