Hoppa till huvudinnehåll

Upprätthållande av grundläggande geografisk information

Produktion av grundläggande geografisk information hör till Lantmäteriverkets lagstadgade uppgifter. Terrängdata utgör en del av den geografiska informationen. Information samlas in bland annat genom regelbunden flygfotografering och laserskanning. En stor del av den grundläggande geografiska information som vi producerar finns enkelt att tillgå i form av öppna data.

Så här underhålls och utvecklas terrängdatabasen

Insamlingen och underhållet av innehållet i terrängdatabasen grundar sig största delen på flygfoton, men information fås också till exempel från miljöförvaltningen och kommunerna. Vi förädlar informationen till informationsprodukter som vi ställer till kundernas förfogande.

Vad är grundläggande geografisk information?

Den grundläggande geografiska informationen omfattar följande:

 1. Terrängdata som är förenliga med gemensamma datamodeller, såsom ortnamn, vägar, byggnader, vattendrag, åkrar och terrängformationer
 2. Riksomfattande flygfotograferings- och laserskanningsmaterial inklusive metadata
 3. Riksomfattande höjdmodeller
 4. Grundläggande information för positionering (uppgifter i fixpunktsregistret, observationer vid FinnRef-basstationer)
 5. Kartinformation och kartprodukter som finansierats ur statsbudgeten

Användningen av grundläggande geografisk information

Aktuell och förstklassig geografisk information är viktig för ett fungerande samhälle. Våra kunder i den offentliga förvaltningen och i företag utnyttjar den grundläggande geografiska informationen på många olika sätt och för många olika ändamål. Grundläggande geografisk information behövs bland annat för räddningsväsendet, landets försvar, jord- och skogsbruket samt i byggnads- och miljöbranschen.


Terrängdatabasens tidsenlighet

Terrängdatabasen uppdateras med hjälp av flygbilder och andra data. Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, byggnaderna och de administrativa gränserna årligen och de övriga elementen med 5–10 års mellanrum.

Terrängdatabasens uppdateringsområden årsvis. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.

Kartlagrens förklaringar:/kartor-och-geodata/uusi-peruspaikkatietojen-yllapito-sv

 • Suunnitelma = Plan
 • Toteuma = Förverkligande

Höjdmodell (KM2)

Höjdmodellen KM2 produceras utgående från laserskanningsdata. Målet är att höjdmodellen ska täcka hela Finland senast 2020.

Höjdmodell 2m, tillgänglighet och kvalitetsklass månadsvisÖppna kartan nedan i ett större separat fönster.

Kartlagrens förklaringar:

 • KM 2 Laatuluokka I. Ajantasaistusta ei ole tehty. Tilanne 1.12.2020 =
  KM 2 Kvalitetsklass I. Har inte uppdaterats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka I. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli ei muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass I. Har uppdaterats, höjdmodellen ändrades inte. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka I. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli on muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass I. Har uppdaterats, höjdmodellen har ändrats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka II. Ajantasaistusta ei ole tehty. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass II. Har inte uppdaterats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka II. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli on muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass II. Har uppdaterats, höjdmodellen har ändrats. Situationen 1.12.2020

Vad är en höjdmodell?

Lantmäteriverkets höjdmodell ger exakt information om jordytans former.