Hoppa till huvudinnehåll

Upprätthållande av grundläggande geografisk information

Produktion av grundläggande geografisk information hör till Lantmäteriverkets uppgifter. Information samlas in bland annat genom regelbunden flygfotografering och laserskanning av Finland. En stor del av den grundläggande geografiska information som vi producerar finns enkelt att tillgå i form av öppna data.

Vad är grundläggande geografisk information?

Den grundläggande geografiska informationen är en helhet som omfattar följande:

 1. Terrängdata som är förenliga med gemensamma datamodeller, exempelvis vägar, byggnader, vattendrag, åkrar och terrängfigurer. Även ortnamn hör till grundläggande geografisk information.
 2. Riksomfattande flygfotograferings- och laserskanningsmaterial inklusive metadata
 3. Riksomfattande höjdmodeller
 4. Grundläggande information för positionering (uppgifter i fixpunktsregistret, observationer vid FinnRef-basstationer)
 5. Kartinformation och kartprodukter som finansierats ur statsbudgeten
   

Användningen av grundläggande geografisk information

Aktuell och förstklassig geografisk information är viktig för ett fungerande samhälle. Våra kunder i den offentliga förvaltningen och i företag utnyttjar den grundläggande geografiska informationen på många olika sätt och för många olika ändamål. Grundläggande geografisk information behövs bland annat för räddningsväsendet, landets försvar, jord- och skogsbruket samt i byggnads- och miljöbranschen.


Terrängdatabasens uppdatering

Lantmäteriverkets terrängdatabas är det enda geodatamaterial som omfattar hela landet och är tidsenligt. Vägnätet och namnbeståndet uppdateras kontinuerligt, byggnaderna och de administrativa gränserna årligen och övriga terrängdata med 5–10 års mellanrum.

Insamlingen och underhållet av datainnehållet i terrängdatabasen grundar sig på information som insamlas från flygfoton och på information som fås från kommuner och andra myndigheter. Uppdateringen av uppgifter baserar sig på samarbete och avtal som ingåtts med informationsproducenter.

Av informationen i terrängdatabasen produceras dataprodukter för våra kunders bruk. Alla Lantmäteriverkets kartor, elektroniska karttjänster och gränssnitt produceras ur terrängdatabasen.

Terrängdatabasens uppdateringsområden årsvis. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.

Kartlagrens förklaringar:/kartor-och-geodata/uusi-peruspaikkatietojen-yllapito-sv

 • Suunnitelma = Plan
 • Toteuma = Förverkligande

Höjdmodell (KM2)

Höjdmodellen KM2 produceras utgående från laserskanningsdata. Produktionen av höjdmodellen följer tidtabellen för det nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet. De årliga produktionsområdena och förverkligandet ser du på statuskartan över produktionen.

Höjdmodell 2m, tillgänglighet och kvalitetsklass månadsvis. Öppna kartan nedan i ett större separat fönster.

Kartlagrens förklaringar:

 • KM 2 Laatuluokka I. Ajantasaistusta ei ole tehty. Tilanne 1.12.2020 =
  KM 2 Kvalitetsklass I. Har inte uppdaterats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka I. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli ei muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass I. Har uppdaterats, höjdmodellen ändrades inte. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka I. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli on muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass I. Har uppdaterats, höjdmodellen har ändrats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka II. Ajantasaistusta ei ole tehty. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass II. Har inte uppdaterats. Situationen 1.12.2020
 • KM2 Laatuluokka II. Ajantasaistus on tehty, korkeusmalli on muuttunut. Tilanne 1.12.2020 =
  KM2 Kvalitetsklass II. Har uppdaterats, höjdmodellen har ändrats. Situationen 1.12.2020

Vad är en höjdmodell?

Lantmäteriverkets höjdmodell ger exakt information om jordytans former.