Hoppa till huvudinnehåll

Produktbeskrivningar

Lantmäteriverket upprätthåller terrängdata och producerar kartor, flygbilder och laserskanningsmaterial från hela Finlands område.

Uppdateringdtidpunkter för produkterna samt uppskattade kommande uppdateringstidpunkter (pdf).

Bekanta dig med produktbeskrivningarna

Produktbeskrivningar

Gränssnittstjänst eller filtjänst?

Datamängderna finns tillgängliga i gränssnittstjänsten och filtjänsten. Funderar du på när man bör använda gränssnittsjänsten respektive filtjänsten?