Hoppa till huvudinnehåll

Terrängskuggning (höjdmodell)

Terrängskuggning (höjdmodell) är ett rastermaterial som visualiserar höjdskillnader i terrängen. Terrängskuggning har beräknats till fem produktversioner vars pixelstorlekar är 2, 8, 32, 64, 128 och 512 meter. Pixelstorleken 2 m har beräknats utgående från materialet Höjdmodell 2 m. Övriga pixelstorlekar har beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m. Materialet innehåller inte höjdvärden, utan det är en gråtonsbild som visualiserar sluttningars riktning och lutning.

Ändamål:

Terrängskuggningsmaterialet kan användas som ett bakgrundsmaterial för att visualisera terrängens höjdskillnader. Terrängskuggning tillsammans med materialet Höjdzoner (genomskinlighet 15–50 %) visar terrängens former och höjd ännu bättre. Med hög genomskinlighet kan det användas även tillsammans med en terräng- eller bakgrundskarta för att visualisera terrängens former.

Geografisk utsträckning
Hela Finland
Referenssystem för koordinater
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pixelstorlek
2 m
8 m
32 m
64 m
128 m
512 m
Rumslig representation
Raster
Informationsinnehåll

Versioner av materialet Terrängskuggning

Terrängskuggning pixelstorlek 2 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 2 m)

Terrängskuggning 8 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m)

Terrängskuggning 32 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m)

Terrängskuggning 64 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m)

Terrängskuggning 128 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m)

Terrängskuggning 512 m (beräknats utgående från materialet Höjdmodell 10 m)

Upprätthållande

Produkten uppdateras månatligen, om materialet i produkten Höjdmodell 2 m har uppdaterats.

Karta över situationen i dag: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/km2

Produkten finns tillgänglig i Kartplatsens Ladda ner geodata -avsnitt och Kartbildstjänsten (WMTS) i enlighet med ovan beskrivna uppdateringsrytm.

Tillkomsthistorik

Som utgångsmaterial för Terrängskuggning 2 m har man använt Höjdmodell 2 m. Som utgångsmaterial för övriga pixelstorlekar har man använt Höjdmodell 10 m.

Som solens höjdvinkel har man använt 45 grader. Höjden har framhävts med en z-koefficient enligt följande:

Terrängskuggning 2 m: 3-faldig

Terrängskuggning 8 m: 5-faldig

Terrängskuggning 32 m: 5-faldig

Terrängskuggning 64 m: 10-faldig

Terrängskuggning 128 m: 10-faldig

Terrängskuggning 512 m: 15-faldig

Ansvarig part

Lantmäteriverket

Villkor för tillgång och användning
Lantmäteriverket äger upphovsrätten och de övriga immateriella rättigheterna till materialet Terrängskuggning (höjdmodell). Datamaterialet är inte sekretessbelagt. Den offentliga tillgängligheten till materialet har inte begränsats med stöd av INSPIRE-direktivet. Nämn Licensgivarens namn (Lantmäteriverket), materialets namn och tidpunkten då Lantmäteriverket har överlåtit materialet (exempel: innehåller data från Lantmäteriverkets Terrängdatabas 06/2014).
Format
GeoTiff

Hanteringsavgifter för Terrängskuggning (höjdmodell)

Inga avgifter för användningsrättigheter debiteras för materialet. Vid nedladdning av material genom självbetjäning i tjänsten för nedladdning av filer debiteras inte heller avgifter för datamedium, behandling eller leverans. Om materialet levereras på annat sätt debiteras en handläggningsavgift enligt tabellen nedan.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
77103010060
Terrängskuggning (höjmodell), pixelstorlekar 2, 8, 32, 64 och 128 m, första kartbladet
101,21 125,50
77103010061
Terrängskuggning (höjmodell), pixelstorlek 512 m, första kartbladet
63,55 78,80
77103010062
Terrängskuggning (höjmodell), följande kartblad
17,34 21,50
77103010063
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlekar 2 och 8 m
577,50 716,10
77103010064
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlek 32 m
346,53 429,70
77103010065
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlek 64 m
184,76 229,10
77103010066
Terrängskuggning (höjmodell), hela Finland, pixelstorlekar 128 och 512 m
101,21 125,50
Inte baserad på en förrättning