Hyppää pääsisältöön

Rinnevarjoste (korkeusmalli)

Rinnevarjoste (korkeusmalli) on maaston korkeusvaihteluja visualisoiva rasteriaineisto. Rinnevarjoste on laskettu viideksi tuoteversioksi pikselikokoihin 2, 8, 32, 64, 128 ja 512 metriä. Pikselikoko 2 m on laskettu Korkeusmalli 2 m -aineistosta. Muut on laskettu Korkeusmalli 10 m -aineistosta. Aineisto ei sisällä korkeusarvoja vaan se on harmaasävykuva, joka visualisoi rinteiden suuntaa ja jyrkkyyttä.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Rinnevarjosteaineistoa voidaan käyttää taustakartta-aineistona visualisoimaan maaston korkeusvaihteluita. Rinnevarjoste yhdessä Korkeusvyöhykeaineiston kanssa (läpinäkyvyys 15–50 %) tuo maaston muodot ja korkeudet vielä paremmin esille. Sitä voidaan käyttää läpinäkyvänä myös yhdessä maasto- tai taustakartan kanssa maaston muotojen visualisointiin.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Pikselikoko
2 m
8 m
32 m
64 m
128 m
512 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Rinnevarjostusaineiston versiot

Rinnevarjostus pikselikoko 2 m (laskettu korkeusmalli 2 m-aineistosta)

Rinnevarjostus 8 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta)

Rinnevarjostus 32 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta)

Rinnevarjostus 64 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta)

Rinnevarjostus 128 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta)

Rinnevarjostus 512 m (laskettu korkeusmalli 10 m -aineistosta)

Ylläpitotiedot

Tuote päivittyy kuukausittain, jos Korkeusmalli 2 m tuotteen aineistoa on päivitetty.

Kartta tämän hetkisestä tilanteesta: https://tilannekartta.maanmittauslaitos.fi/km2

Tuote on saatavilla Karttapaikan Lataa paikkatietoaineistoja -osiosta ja Karttakuvapalvelusta (WMTS) ylläkuvatun päivitysrytmin mukaisesti.

Historiatiedot

Rinnevarjoste 2 m lähdeaineistona on käytetty 2 m korkeusmallia. Muissa pikselikoissa lähdeaineistona on käytetty 10 m korkeusmallia.

Auringon korkeuskulmana on käytetty 45 astetta. Korkeutta on korostettu z-kertoimella seuraavasti:

Rinnevarjoste 2 m: 3-kertainen

Rinnevarjoste 8 m: 5-kertainen

Rinnevarjoste 32 m: 5-kertainen

Rinnevarjoste 64 m: 10-kertainen

Rinnevarjoste 128 m: 10-kertainen

Rinnevarjoste 512 m: 15-kertainen

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Rinnevarjosteaineistoon. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
GeoTiff

Rinnevarjoste (korkeusmalli) käsittelymaksut

Aineistosta ei peritä käyttöoikeusmaksuja. Tiedostolatauspalvelusta itsepalveluna aineistoja ladattaessa ei peritä myöskään tietoväline-, käsittely- eikä toimituskuluja. Jos aineisto toimitetaan muuten, peritään alla olevan taulukon mukainen käsittelymaksu.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010060
Rinnevarjoste (korkeusmalli) pikselikoot 2, 8, 32, 64 ja 128 m / 1. karttalehti
101,21 125,50
77103010061
Rinnevarjoste (korkeusmalli) pikselikoko 512 m 1. karttalehti
63,55 78,80
77103010062
Rinnevarjoste (korkeusmalli) seuraavat karttalehdet
17,34 21,50
77103010063
Rinnevarjoste (korkeusmalli) koko Suomi pikselikoot 2 ja 8 m
577,50 716,10
77103010064
Rinnevarjoste (korkeusmalli) koko Suomi pikselikoko 32 m
346,53 429,70
77103010065
Rinnevarjoste (korkeusmalli) koko Suomi pikselikoko 64 m
184,76 229,10
77103010066
Rinnevarjoste (korkeusmalli) koko Suomi pikselikoot 128 ja 512 m
101,21 125,50
Ei ole asetusperusteinen