Hyppää pääsisältöön

Oletko jo kokeillut Karttapaikan Avoimien aineistojen tiedostopalvelua (BETA)?

Maanmittauslaitoksen Karttapaikalla voit tilata Maanmittauslaitoksen maksullisia karttatuotteita sekä asioida omiin kiinteistöihisi liittyvissä asioissa. Nyt saman palvelun yhteyteen ollaan tuomassa myös avoimien aineistojen latausmahdollisuus. Avoimien aineistojen tiedostopalvelu on ollut keväästä alkaen käytettävissä beta-statuksella, ja uusi palvelu julkaistaan tuotantokäyttöön tammikuussa. Nykyisen Avoimien aineistojen tiedostopalvelun verkossa toimiva käyttöliittymä suljetaan keväällä 2023. Sen sijaan Muutostietopalvelu ja siihen liittyvä ATOM-syöte säilyvät toiminnassa.

Voit ladata palvelusta avoimia ja ilmaisia paikkatieto- ja kartta-aineistoja. Paikkatietoaineistojen käyttämiseen tarvitset siihen erityisesti sopivan ohjelmiston (kuten ilmainen avoimen lähdekoodin QGis-ohjelmisto). Rasterimuotoisia kartta- ja ilmakuvatiedostoja voit katsella myös kuvana.

Muutoksia maastotietokannan ja kiinteistöjaotuksen formaatteihin

Nykyisin käytössä olevan avoimien aineistojen tiedostopalvelun käyttäjiä pyydetään huomioimaan, että uudessa palvelussa ei tule olemaan saatavilla mif- ja mid -formaatteja. Maastotietokannan ja kiinteistöjaotuksen karttalehdittäinen latausmahdollisuus säilyy, vaikka molemmat aineistot tulevat saataville myös koko Suomen aineistopakettina että muilla rajaustavoilla.

Karttalehdittäin nämä aineistot tulevat olemaan saatavilla shp- ja gml -muodoissa, kuten aiemminkin. Muilla rajaustavoilla tarjolla on GeoJson ja GeoPackage -formaatit. Rasterimuodossa näitä aineistoja tarjotaan png-formaatissa.

Kiinteistöjaotus ei toistaiseksi ole ladattavissa BETA-palvelusta, mutta se tulee tarjolle loppuvuoden 2022 aikana.

Lokakuussa 2022 ladattavissa olevat aineistot

Alla olevassa taulukossa on lueteltu palvelussa lokakuussa 2022 saatavilla olevat aineistot, niiden versiot, rajaamistavat sekä tiedostoformaatit. Aineistoista saa lisätietoja tuotekuvauksista. Jos olet aiemmin käyttänyt nykyistä avoimien aineistojen tiedostopalvelua, huomaa, että jotkin aineistot ovat jatkossa tarjolla eri formaatissa kuin ennen ( Lista nykyisen palvelun tuoteformaateista). Erilaisista paikkatietoformaateista voi lukea lisätietoja Maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

 

Aineistoja saatavilla 10/2022

Tuoteversiot

Rajaamistavat

Formaatit

Hallinnolliset aluejaot (vektori)

1:10 000

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

 

Koko Suomi

GeoPackage

Hallinnolliset aluejaot (rasteri)

1:10 000

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

Koko Suomi

PNG

Karttalehtijako

TM-35

Koko Suomi

SHP

Korkeusmalli

2m

10m

Karttalehdet

Oma rajaus

GeoTiff

Korkeusvyöhykkeet (rasteri)

32m

64m

128m

514m

Karttalehdet

GeoTiff

Laserkeilausaineisto

0,5p (2008-2019)

0,5p (2020- )

Karttalehdet

 

LAZ

Maastokartta (rasteri)

Peruskartta 1:20 000 (painoväri, taustaväri ja painoväri ei-pehmennetty)

Maastokartta

1:50 000

1:100 000

1:250 000

1:500 000

1:1M

1:2M

1:4,5

1:8M

Karttalehdet (mittakaavat 1:500 000 ja suuremmat)

Koko Suomi (mittakaavat 1:1M ja pienemmät)

PNG

Maastokartta (vektori)

1:100 000

1:250 000

1:1M

1:4,5M

Karttalehdet

Koko Suomi

SHP

Maastotietokanta

Kaikki kohteet

Muut kuin korkeussuhteet

Vain korkeussuhteet

Valitun teeman kohteet

Karttalehdet

Oma rajaus

Koko Suomi

Kuntavalinta

 

GeoPackage

Nimistö

Karttanimet 1:25 000

Karttanimet 1:50 000

Karttanimet 1:100 000

Karttanimet 1:500 000

Karttanimet 1:1M

Karttanimet 1:2M

Karttanimet 1:4,5M

Karttanimet 1:8M

Paikannimet

Paikat

Paikannimet, yksinkertaistettu

Koko Suomi

GML

Ortoilmakuva

Ortokuva

Vääräväriortokuva

Karttalehdet

 

JPEG2000

 

Rinnevarjoste

Rinnevarjoste 2 m

Rinnevarjoste 8 m

Rinnevarjoste 32 m

Rinnevarjoste 64 m

Rinnevarjoste 128 m

Rinnevarjoste 512 m

Karttalehdet

Koko Suomi (512m)

GeoTiff

Taustakartta (rasteri)

Taustakarttarasteri 1:320 000

Taustakarttarasteri 1:800 000

Taustakarttarasteri 1:2M

Taustakarttarasteri 1:4M

Taustakarttarasteri 1:8M

Koko Suomi

PNG

Uusimmat palvelutiedotteet