Hyppää pääsisältöön

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen.

Palvelussa voit luoda kartan ja julkaista sen organisaatiosi verkkosivuilla. Julkaistun kartan voi myös liittää esimerkiksi osaksi sähköisen asioinnin palvelua.

Taustakarttoina voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja: erilaisia maasto- ja taustakarttoja, kiinteistörajoja sekä ilmakuvia. Voit myös liittää palveluun omia rajapintojasi tai lisätä kartalle omia kohteita julkaistavaksi.

Suomi.fi-kartat-palvelu on tarkoitettu julkishallinnon viranomaisille sekä sopimuksella julkista tehtävää hoitaville organisaatioille. Palvelu on maksuton.

Katso lyhyet ohjevideot palvelun käytön aloittamiseksi kohdasta Koulutus.

Suomi.fi-kartat-palvelussa voit koota omia karttanäkymiä palvelussa valmiina olevista karttatasoista sekä omista kohteistasi ja oman organisaatiosi rajapinnalla olevista aineistoista. Voit julkaista laatimasi karttanäkymät organisaatiosi verkkosivuilla. Palvelu mahdollistaa myös kartan julkaisemisen organisaation sisäisissä palveluissa. On myös mahdollista tuoda palveluun omia rajapintoja ilman että ne näkyvät muille Suomi.fi-kartat-palvelun käyttäjäorganisaatioille. Palvelu ei kuitenkaan sovellu luottamuksellisten tietojen käsittelyyn.

Palvelun käyttö ei edellytä ohjelmointitaitoja. Riittää, että määrittelet palvelussa haluamasi karttanäkymän, kuten koon ja näytettävät karttatasot sekä valitset käytettävät karttatyökalut ja -toiminnot.

Palvelu luo muutaman rivin html-koodia. Liitä se verkkosivulle, jossa haluat karttapalvelun tarjota.

Muokkaa kartta tarpeen mukaan

Voit valita karttaikkunan koon valmiista kokovaihtoehdoista tai määrittää haluamasi koon pikseleinä. Myös julkaistavan kartan ulkoasua voi muokata. Voit valita valmiista väriehdotuksista tai määritellä omat värit. Teksteille on kaksi eri kirjasintyyppiä, ja työkalujen tyylin voit valita joukosta vaihtoehtoja.

Julkaistavaan karttaan valittavissa olevat toiminnot ja työkalut:

 • liikkumisnuolet (panorointitoiminto)
 • osoite-, paikannimi- ja kiinteistötunnushaku
 • karttatyökalut (siirry edelliseen/seuraavaan näkymään, matkan mittaus, pinta-alan mittaus)
 • karttanäkymän siirtäminen
 • käyttäjän sijaintiin keskittäminen
 • koordinaattityökalu.

Käytettävissä olevat karttatasot

Kartat-palvelussa on käytössä seuraavat Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot:

 • ortoilmakuva
 • maastokartta
 • taustakartta
 • kiinteistörekisterikartta.

Karttoja on mittakaavoissa 1:2000 - 1:8 milj.

Myös muiden viranomaisten aineistoja on käytettävissä karttajulkaisuihin. Esimerkiksi Suomen ympäristökeskus, Väylävirasto ja Tilastokeskus ovat julkaisseet palvelussa olevat aineistonsa myös muiden julkaistaviksi,

Omien rajapintojen kytkeminen

Palveluun voidaan kytkeä asiakkaan omia WMS-, WMTS- tai WFS-rajapintoja. Rajapinnat voivat olla vain omaan käyttöön tai kaikille Suomi.fi-kartat-palvelun käyttäjille.

Kun haluat rajapinnan kytkettäväksi palveluun, ota yhteyttä sovellustukeen, sovellustuki[ät]maanmittauslaitos.fi.

Ilmoita viestissäsi seuraavat tiedot

 • käyttöoikeustieto (avataanko rajapinta omaan käyttöön vai kaikille Suomi.fi-kartat-palvelun käyttäjille)
 • rajapintapalvelun osoite
 • mahdollinen käyttäjätunnus/salasana
 • lisättävät karttatasot (jos rajapintapalvelu sisältää on useita karttatasoja/tuotteita, lisätäänkö kaikki vai yksittäisiä tasoja)
 • WMS-palveluissa jokaisen tason osalta tieto, otetaanko käyttöön kohdetietojen kysely (GetFeatureInfo).

Kerro myös

 • käyttöliittymässä näytettävät karttatasojen nimet (suomi/ruotsi/englanti)
 • Paikkatietohakemiston aineistotunniste (eli Paikkatietohakemistossa aineistolle annettu yksilöivä tunniste).

Huomioithan palvelun rajoitukset: Rajapinnan toimivuutta ei pystytä varmuudella takaamaan. Erityisesti WFS-rajapinnan toimivuus saattaa olla puutteellista.

RPC-rajapinta Sovelluskehittäjille

Sovelluskehittäjät voivat hyödyntää Suomi.fi-kartat-palvelun karttakomponenttia myös ns. RPC (remote procedure call) -ohjelmointirajapinnan kautta. Sen avulla karttapalvelussa määritellyn kartan toimintoja voi räätälöidä palvelun omaa karttajulkaisutoimintoa monipuolisemmin.

RPC-rajapinta mahdollistaa kartan hyödyntämisen osana asiointipalvelua. Sen avulla voi välittää asiointiin liittyvää tietoa karttakäyttöliittymään, esimerkiksi piirtää asiointitilanteeseen liittyvät kohteet kartalle tai poimia käyttäjän kartalta osoittamat kohteet asiointisovellukseen. RPC-rajapinnan hyödyntäminen on helppoa eikä sovellukseen tarvitse tehdä erillistä karttatoteutusta.

RPC-rajapinta tarjoaa karttapalvelun perustoiminnallisuuksien lisäksi muun muassa HSL:n Avoimeen reittioppaaseen perustuvan valtakunnallisen reittihaun.

RPC-rajapinnan toiminnot

Rajapinta tarjoaa toiminnot kartan käsittelyyn ja kohdetietojen esittämiseen, omien merkintöjen tekemiseen, paikannukseen ja reititykseen.

Kartan käsittely

 • kartan ”bounding boxin” eli sijaintia rajaavan suorakaiteen kysely
 • kartan mittakaavan vaihtaminen, mittakaavatasojen määrän kysely
 • karttatason läpinäkyvyyden säätö
 • karttatasojen vaihtaminen upotettuun karttaan määriteltyjen karttatasojen välillä
 • kartan tilan kysyminen
 • kartan tallennetun tilan palauttaminen
 • kartan palauttaminen alkutilaan
 • kohdetietoikkunan avaaminen kartalle
 • vektorikohteiden kysely kartalta
 • kartan keskittäminen kartalle piirrettyyn kohteeseen
 • mahdollisuus näyttää kartalla ns. progress spinner, jos jokin haku kestää pidempään
 • funktiot, joiden avulla on haettavissa tarvittavat tiedot kartan käytön seurantaan.

Koordinaatit ja paikannus

 • koordinaattien poimiminen kartalta
 • kartan keskittäminen koordinaatteihin
 • kartan keskittäminen osoitteeseen
 • käyttäjän sijainnin kysyminen (paikannus)
 • Karttamerkintöjen tekeminen
 • käyttäjän omien karttamerkintöjen piirtäminen kartalle
 • vektorikohteiden (piste, alue, viiva) piirtäminen kartalle.

Reititys

 • reitin haku koordinaattipisteestä / osoitteesta toiseen ja näyttäminen kartalla
 • reitin kulkumoodin valinta (bussi, juna, auto, kävely, pyörä, jne.).

Lisätietoa RPC-rajapinnasta Oskari.org-sivustolla.

Palvelun käyttöön tarvitset tunnuksen ja salasanan. Käyttöehdot on hyväksyttävä ennen käyttöönottoa.

Suomi.fi-kartat-palvelun tilauslomake

Suomi.kartat-palvelun käyttöoikeus on kaikilla julkishallinnon viranomaisilla sekä sopimuksella julkista tehtävää hoitavilla organisaatioilla. Esimerkiksi valtion virastot, kunnat, kuntien yhteistyöelimet ja yliopistot ovat tällaisia organisaatioita. Palvelua eivät voi käyttää yksityiset yhteisöt, säätiöt tai elinkeinonharjoittajat.

Suomi.fi-kartat (KaPA-laissa Hallinnon karttapalvelu) on KaPA-lain 3.1 § 9 kohdassa määritelty yhdeksi yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Lisätietoja: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Kartat julkaisevan viranomaisen on hyväksyttävä Suomi.fi-kartat-palvelun käyttöehdot.

Suomi.fi-kartat-palvelun avulla julkaistavaan karttapalveluun sovelletaan julkaistun karttapalvelun käyttöehtoja. Julkaisija vastaa siitä, että julkaistun karttapalvelun käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja.

Suomi.fi-kartat-palvelun käyttöehdot

Suomi.fi-kartat (laissa Hallinnon karttapalvelu, jäljempänä ”HKP”) on hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016, jäljempänä ”KaPA-laki”) 3 §:n1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu sähköisen asioinnin tukipalvelu.

Maanmittauslaitos (jäljempänä ”MML”) vastaa HKP:n tuottamisesta ja kehittämisestä KaPA-lain 4 §:n 3 momentin nojalla.

HKP:tä voivat käyttää kaikki KaPA-lain 5 §:ssä tarkoitetut julkisen hallinnon viranomaiset ja muut julkista tehtävää hoitavat tahot säännöksessä säädetyin edellytyksin.

HKP:tä käyttävän viranomaisen tai muun vastaavan tahon tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot. Käyttämällä HKP:tä HKP:n käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.

1. Palvelun osapuolet

Näissä käyttöehdoissa osapuolista käytetään seuraavia nimityksiä:

 • HKP:n "Ylläpitäjä" on MML
 • "Julkaisija" on HKP:n avulla karttapalvelun julkaiseva viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava taho
 • "Käyttäjä" on viranomaisen tai muun julkista tehtävää hoitavan tahon julkaisemaa karttapalvelua käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
 • "Tiedontuottaja" on HKP:n rajapintoja tarjoava taho

2. Palvelun sisältö

HKP:n avulla Julkaisija voi toteuttaa omille verkkosivuilleen karttapalvelun, jonka toiminnot ja kartat Julkaisija on valinnut HKP:ssä tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Julkaisija voi ottaa HKP:ssä käyttöön omia rajapintapalveluitaan ja lisätä HKP:n työkaluilla kohteita (pisteitä, viivoja tai alueita ja niille ominaisuustietoja) sekä ladata kohteita tallentamalla tiedoston HKP:n tietokantaan.

Julkaisija voi antaa rajapintapalvelunsa HKP:n kautta muille HKP:n Julkaisijoille niiden palveluissa käytettäviksi. HKP:n Julkaisijoille tarkoitettujen rajapintapalveluiden käytön on oltava maksutonta.

Julkaisija liittää HKP:n verkkosivuilleen kopioimalla HKP:stä verkkosivuille tarvittavan kooditekstin.

Julkaisija voi hyödyntää HKP:n karttakomponenttia myös niin kutsutun RPC (remote procedure call) -ohjelmointirajapinnan kautta. RPC-ohjelmointirajapinnan avulla HKP:ssä määritellyn kartan toiminnot on mahdollista räätälöidä. RPC-ohjelmointirajapinta tarjoaa toiminnot kartan käsittelyyn ja kohdetietojen esittämiseen, omien merkintöjen tekemiseen, paikannukseen ja reititykseen.

Tarkemmin palvelun sisältö ja ylläpito on kuvattu Suomi.fi-kartat palvelukuvauksessa (pdf).

3. Palvelun käyttö

Julkaisija voi käyttää HKP:tä ja HKP:hen sisältyviä aineistoja näiden käyttöehtojen ja lain mahdollistamalla tavalla. HKP:n ja HKP:hen sisältyvien aineistojen käyttö on maksutonta.

Julkaisijan HKP:n avulla julkaisemaan karttapalveluun sovelletaan erillisiä karttapalvelun käyttöehtoja. Julkaisija vastaa siitä, että Julkaisijan HKP:n avulla julkaiseman karttapalvelun Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan karttapalvelun käyttöehtoja ennen karttapalvelun käyttämistä.

HKP:ssä ei käsitellä eikä Julkaisija saa HKP:hen siirtää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lain nojalla salassa pidettäviä tietoja. RPC-ohjelmointirajapinnan avulla HKP:ssä määritellyllä kartalla voi näyttää kohteita Julkaisijan omasta tietojärjestelmästä, joita ei siirretä HKP:hen. Salassa pidettävien tietojen siirtämistä koskeva kielto ei koske näitä kohteita.

4. Vastuu palvelusta

MML vastaa HKP:n laadusta ja tietoturvallisuudesta siten kuin KaPA-lain 16, 17 ja 18 §:ssä säädetään. MML ei vastaa HKP:n toimimisesta Julkaisijan järjestelmä- tai laiteympäristöissä.

MML ei vastaa HKP:hen sisältyviin aineistoihin mahdollisesti sisältyvistä virheistä tai puutteista. MML korjaa MML:n aineistoissa todetun virheen tai puutteen kohtuullisessa ajassa asianomaisen virheen tai puutteen ilmaannuttua. MML ei vastaa Julkaisijoiden HKP:ssä tarjoamista aineistoista eikä HKP:n palvelukuvaus koske niitä.

MML varaa oikeuden muuttaa HKP.tä, HKP:hen sisältyviä aineistoja tai näitä käyttöehtoja tai rajoittaa HKP:n käyttämistä. Muutoksista pyritään tiedottamaan HKP:n verkkosivuilla ennen muutosten toteuttamista. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

MML ei vastaa HKP:n tai HKP:hen sisältyvien aineistojen käytöstä tai käytön estymisestä Julkaisijalle tai muulle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista ellei laista muuta johdu.

Julkaisija vastaa HKP:hen liittämäänsä tietojärjestelmään kohdistuvan häiriön tai uhkan tai sen päättymisen ilmoittamisesta MML:lle siten kuin KaPA-lain 18 §:n 3 momentissa säädetään.

5. Immateriaalioikeudet

MML:lla on tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet HKP:hen sisältyviin ortoilmakuva-, taustakartta- ja maastokartta-aineistoihin. MML:lla ja kiinteistörekisteriä ylläpitävillä kunnilla on tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet HKP:hen sisältyviin kiinteistötietoaineistoihin. Muilla HKP:ssä aineistojaan tarjoavilla Tiedontuottajilla on tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omiin aineistoihinsa.  

Edellä selostetut tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat niiden haltijoille eivätkä ne siirry Julkaisijalle HKP:n käytön seurauksena. HKP:hen sisältyvien aineistojen käytön yhteydessä Julkaisijan on mainittava tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien haltijat.

Julkaisijalla ei ole muita oikeuksia kuin näissä käyttöehdoissa ja laissa tarkoitettu käyttöoikeus HKP:hen ja siihen sisältyviin aineistoihin.

Palvelun käyttö on maksutonta ja käyttöoikeus on KaPA-lain 5 §:ssä tarkoitetuilla julkisen hallinnon viranomaisilla ja muilla julkista tehtävää hoitavilla tahoilla säännöksessä säädetyin edellytyksin. Palvelussa ei ole käyttömäärärajoituksia.

Suomi.fi-kartat palvelukuvaus

Palvelun käyttöön liittyviä kysymyksiä ja palautetta voi lähettää Suomi.fi-kartat käyttöliittymän vasemmassa reunassa olevan Palaute-linkin kautta.

Selainvaatimukset

Suomi.fi-kartat toimii yleisimmillä selaimilla. Tuettuja selaimia ovat Internet Explorer versiosta 10.0 alkaen, Mozilla Firefox, Google Chrome ja Safari.

Häiriötiedottaminen

Palvelu on päällä jatkuvasti (24/7/365), mutta mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan virka-aikana. Käyttökatkoksista ja mahdollisista häiriötilanteista tiedotetaan palvelun verkkosivuilla. Palvelun toimivuuden voi tarkistaa myös Sovellusten käytettävyystilanne -verkkosivulta.

Palvelinympäristö

Suomi.fi-kartat sijaitsee Maanmittauslaitoksen tarjoamassa palvelinympäristössä. Myös asiakkaan palvelussa tuottamat omat kohteet tallennetaan Suomi.fi-kartat-palvelinympäristöön.

Versiohallinta

Suomi.fi-kartat 1.27.0 (Oskari 2.12.1 ja 2.13.1) 8.4.2024

Geoportaalin käyttöliittymässä:

 • Uusi työkalu karttatasojen vertailuun, ns. pyyhkäisytyökalu (swipe tool). Tämän saa mukaan myös karttajulkaisuihin.
 • Historialliset ilmakuvat on lisätty karttatasoihin.
 • Omat tiedot välilehdelle on lisätty päivämäärätietoja (käyttäjätilin luominen ja muokkaus).
 • Jos karttatason palvelun capabilities-tiedoissa on kerrottu karttatason kattavuusalue, on kattavuutta mahdollista tarkastella Valitut tasot välilehdellä kolmen pisteen takaa.
 • Hakutoiminnallisuuteen on parannettu zoomausta kohteeseen.
 • Karttamerkinnän voi nyt poistaa klikkaamalla sitä hiiren kursorilla kun työkalu on aktiivinen
 • Karttatulosteeseen voi nyt lisätä kulma- tai keskipistekoordinaatit.
 • Karttaselitteet järjestyvät nyt samalla tavalla kuin karttatasot Valitut tasot ikkunassa.
 • Käyttöliittymässä voidaan näyttää nyt ilmoituksina tiedotteita. Karttajulkaisun tekijä voi liittää olemassa olevan ilmoituksen karttajulkaisulle näkyviin.

Mobiilikäyttöä koskevat parannukset:

 • Karttamerkintöjen tekeminen, mittaaminen ja XY-työkalun käyttö on tehty helpommaksi mobiilissa
 • Vasemman päävalikon alaosaan on lisätty iso nuoli, jolla indikoidaan erityisesti uusille käyttäjille sitä, että valikko jatkuu vaikkei mahdukaan mobiilissa näytölle.
 • Sormilla zoomaillessa mobiilikäyttäjä saattaa zoomata työkaluihin ym. kartan ulkopuolella ja näin hukata itse kartan

Yksityiskohtaisemmat tiedot versiopäivityksessä muuttuneista kohdista on nähtävillä GitHubissa (englanniksi), version 2.12 osalta ja version 2.13 osalta.

Suomi.fi-kartat 1.26.0 (Oskari 2.10.0 ja 2.11.1) 12.9.2023

Käyttäjille näkyvät muutokset versiopäivityksen myötä:

Karttajulkaisut:

 • Julkaistuja karttoja voi tyylitellä aiempaa vapaammin. Julkaistun kartan olemassa olevat tyylivalinnat on pyritty pitämään ennallaan.
 • Työkalujen ulkoasu on muuttunut vähän aiemmasta.
 • Työkaluja voi sijoitella julkaistulla kartalla aiempaa vapaammin.
 • Julkaistuissa kartoissa karttatasojen listautumisjärjestys on korjattu ja tasot listautuvat sen mukaan, missä järjestyksessä ne ovat näkyvissä.
 • Karttatason tyylivalintaa ei näytetä, jos tarjolla on vain yksi vaihtoehto.
 • Julkaistuja karttoja varten voi tallettaa vektoritasoille omia tyylejä, joita voi käyttää karttajulkaisuissa. Tyylejä voi käyttää myös vektoritasoilla suoraan. Omat tyylit löytyvät Omat tiedot -välilehdeltä.
 • Hakua julkaistuilla kartoilla on parannettu.
 • Karttajulkaisijassa työkaluvalintoja on uudistettu. Karttatasoihin liittyvät valinnat tehdään nyt Karttatasot valikossa ja vain ohjelmallisen käytön kautta saatavilla olevat työkalut valitaan "Ohjelmallinen käyttö (RPC-rajapinta)" -valikossa. Julkaistulla kartalla on käytettävissä teemakarttojen luokittelutyökalut, kun teemakartta esitetään julkaistussa kartassa.

 Omat kohteet ja omat aineistot:

 • Alueita, joiden reunaviivat risteävät itsensä kanssa, ei voi enää piirtää.
 • Kun palveluun tuodaan oma aineisto, palvelu kertoo, jos ladattavalle kartta-aineistolle tarvitaan projektio.

 Mobiilikäyttö:

 •  Mobiilimoodin erillinen työkalupalkki on poistettu ja työkalut mukautuvat aiempaa pienempään tilaan.
 • Karttaikkuna siirtyy mobiilinäkymään, kun näytön leveys tai korkeus on alle 650 pikseliä. Mobiiliversiossa kartan päälle aukeavat ikkunat täyttävät koko näytön ja ikkunoiden sisältöä on muokattu pienelle ruudulle aiempaa paremmin sopivaksi. 

 Teemakartat:

 • Oma indikaattori lisätty teemakarttojen tietolähteisiin.
 • Teemakartan aluejakoihin on lisätty hyvinvointialueet ja postinumeroalueet. Ne ovat toistaiseksi käytettävissä ainoastaan omille indikaattoreille. Tiedon syöttölomakkeessa aluejaot järjestetään niiden nimen perusteella aiemman aluekoodin (esim. kuntatunnus) sijaan

 RPC-ohjelmointirajapinta:

 • RPC-api esimerkkejä voi kokeilla osoitteessa https://oskari.org/examples/rpc-api/ esimerkit on päivitetty ajan tasalle ja uusia esimerkkejä, kuten kohteiden järjestys (Order of Features), on lisätty.
 • Voit tutkia ja kokeilla toiminnallisuuksia suoraan selaimessa mainitussa osoitteessa.

Lisäksi nyt päivitetyissä Oskari.org-ohjelmiston versioissa on tehty paljon pienempiä teknisiä parannuksia. Voit lukea tarkemmin muutoksista ja parannuksista Oskarin GitHub-sivustolta.

https://github.com/oskariorg/oskari-frontend/blob/develop/ReleaseNotes.md#2111

https://github.com/oskariorg/oskari-server/blob/develop/ReleaseNotes.md#2110

 

Suomi.fi-kartat 1.25.0 (Oskari 2.9.0) 12.10.2022

Päivitettyjen karttakirjastojen vuoksi tuki vanhentuneelle Internet Explorer selaimelle päättyy. Suosittelemme käyttämään Firefox, Chrome, Edge tai Safari selaimia tai näiden mobiiliversioita.

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 •  Karttajulkaisu
  • Julkaistuihin karttoihin voi nyt liittää linkityksen karttatasojen metatietoihin
  • Karttatyökalujen oletusvalinta on nyt Pyöristetty (tumma)
 • Omat aineistot ja kohteet
  • Uudistettu omien aineistojen esitystyylien muokkausvalikko 
  • Tasojen nimet voi nyt antaa eri kieliversioille (suomi, ruotsi, englanti)
  • Omien kohteiden muokkausvalikon ulkoasu on yhdenmukaistettu muiden vastaavien lomakkeiden kanssa
 • Teemakartat
  • Jakautuvalle absoluuttisia arvoja sisältävälle aineistolle on nyt mahdollista tehdä jakautuva pistesymboliesitys (esim. Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio)
  • Teemakartan karttaselite (legenda) on nyt helpommin luettava pistesymboliesityksen osalta ja pistesymboleille saa nyt vapaasti valita värin
  • Teemakartan taustalla toimivien tilastorajapintojen tietojen käsittelyä on parannettu
 • Omat tiedot
  • Omat tiedot valikon esitystapaa on parannettu julkaistujen karttojen osalta
 • RPC-ohjelmointirajapinta
  • Esitettäessä omia symboleita RPC-rajapinnan kautta on symbolin koko annettu arvona väliltä 1-5, joka on vastannut palveluun esimääriteltyjä pikselikokoja. Jatkossa symbolin kooksi annettava arvo on suoraan pikselikoko. Taaksepäin yhteensopivuuden varmistamiseksi arvot < 10 tulkitaan samoin kuin aiemmin.
  • Piirtotyökaluille voi nyt antaa raja-arvot (pinta-ala, viivan pituus)
  • Muodoltaan rajoitetut geometriat, ympyrä, suorakulmio, neliö, säilyttävät nyt muotonsa muokattaessa

Virhekorjaukset

 • Korjattu Android-mobiililaitteilla esiintynyt kartan suurennoksen jumiutuminen
 • Korjattu joidenkin painikkeiden ulkoasu Safari-selaimella
 • Vektoritiilitasot näkyvät nyt karttatasovalikossa "Rasteritasot" suodatuksella (loppukäyttäjän näkökulmasta toimivat vastaavasti kuin aidot rasteritasot), aiemmin näitä ei listattu millään suodatuksella
 • Korjattu leikkaustarkistuksissa ja mittauksissa esiintyneet virheet muokattaessa kohteita kartalla
 • Vektorikohteiden korostus on nyt estetty, kun kartan raahaustyökalu on aktiivisena

Suomi.fi-kartat 1.23.0 (Oskari 2.6.0) 2.3.2022

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Kartan haku
  • Kevennetty hakusanan rajoituksia, tämä voi sisltää nyt useamman tähtimerkin *, vähintään yksi kirjain on annettava tähtimerkin kanssa, aiemmin neljä
  • Hakutoiminnon ulkoasu uudistettu hallintakäyttöliittymässä
 • RPC-rajapinta
  • Lisätty uusi funktio (getVectorFeatures), jolla voi hakea kartalla näytettävät vektorikohteet aluerajauksella
  • Lisätty mahdollisuus näyttää karttaklikkauksen kohdetietojen näyttö (GetFeatureInfo) upottavan sivuston puolella kartalla näytettävä oletuksen sijaan
  • Karttatasojen kysely (getAllLayer() palauttaa nyt enemmän tietoja karttatasoista, mm. tasojen nimet eri kieliversioilla
  • Lisätty funktio tasojen järjestyksen muuttamiseksi (RearrangeSelectedMapLayerRequest) ja tyylin vaihtamiseksi (ChangeMapLayerRequest)
 • Teemakartat
  • Käyttöliittymässä näytetään nyt tiedon viimeisiin ja seuraava päivitysajankohta, jos tieto on kyseiselle indikaattorille saatavilla
  • Metatietonäkymä on uudistettu ja raahattavissa näytöllä

Virhekorjaukset

 • Korjattu vektoritiilitasoilla toimimaton polygonien ja murtoviivojen piirto
 • Tyyliparametri välitetään nyt WMS-karttakuvatasojen GetFeatureInfo pyytöjen mukana
 • Parannuksia vektoritasojen tekstikenttien hallintaan

Suomi.fi-kartat 1.22.0 (Oskari 2.5) 15.12.2021

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Parannettu karttatasolistauksen latausnopeutta
 • Kartan haku toiminto vaihdettu käyttämään Maanmittauslaitoksen Geokoodauspalvelu (REST) rajapintaa
 • Omien kohteiden ulkoasun valintatyökalu on uudistettu kokonaan helppokäyttöisemmäksi
  • Aluemuotoisille kohteille voidaan nyt valita ei-täyttöä piirto

Virhekorjaukset

 • Korjattu puutteita MapInfo MIF muotoisten omien aineistojen tuonnissa
 • Omien kohteiden Kartalla näytettävä teksti -kentän teksti näkyy nyt oikein kartalla

Suomi.fi-kartat 1.21.0 (Oskari 2.3) 2.6.2021

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Omat kohteet
  • Palveluun tallennetut omat kohteet voi nyt ladata itselleen GeoJSON-muotoisena tiedostona
 • Rajapintapalveluiden hyödyntäminen
  • Kaikki asiakkaan WMS-karttakuvapalvelussa määritellyt tyylit ja karttaselitteet tuodaan nyt näkyville (aiemmin näytettiin vain yksi tyyli)
  • Mahdollistettu vektoritiilitasoille asetus, jolla estetään tekstien päällekkäinen piirtyminen (declutter)
 • Ylläpitotyökalut (MML:n sisäinen)
  • Karttatasojen hallinnassa näytetään viimeisen muokkauksen ja tason lisäämisen ajankohdat
  • Korjattu virhe karttatason Capabilities-tietojen haussa painettaessa Päivitä nyt-painiketta

Virhekorjaukset

 • Sallittu erikoismerkit (kuten &) omien kohteiden kuvauksessa

Suomi.fi-kartat 1.20.0 (Oskari 2.2) 24.3.2021

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Omat kohteet
  • Oman kohteen tiedoissa näytetään otsakkeena "Lisätiedot/Mera information/More information" Linkki/Webaddress/URL tekstin sijaan
 • RPC
  • VectorLayerRequest: Lisätty mahdollisuus rajoittaa millä mittakaavatasoilla vektorikohteet näytetään
 • Hallintatyökalut (vain MML:n sisäinen käyttö)
  • Uusi visuaalinen tyylieditori, jolla voidaan muokata vektoritasojen esitystyylejä (WFS, OGC API) tasoa lisättäessä ja muokatessa
  • Uusia valintoja aikasarjatasojen esittämiseen
  • Mahdollistettu käyttäjän määrittämät linkit karttaselitteisiin

Virhekorjaukset

 • Kartan haku
  • Parannettu virheilmoituksia, kun hakutuloksia löytyy enemmän kuin voidaan näyttää
 •  RPC
  • Korjattu VectorLayerRequest-pyynnön virhe, joka aiheutti uuden tason luomisen poistamisen sijaan jos yritettiin poistaa tasoa olemattomalla ID:llä

Suomi.fi-kartat 1.19.0 (Oskari 2.1) 2.12.2020

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Vektoritasoille voidaan määritellä suodatus ominaisuustietojen perusteella (WFS, OCG API Features)
 • Uudistettu omien paikkojen muokkauslomakkeet. Lomakkeita voi nyt siirtää vapaasti koko kartan alueella. Aiemmin lomakkeet saattoivat peittää muokattavan kohteen.
 • Paluu alkutilaan -painikkeen painallus kysyy nyt varmistuksen
 • Karttatasojen latauspalkki yläreunassa näkyy nyt myös vektorikohteille
 • RPC-rajapinta
  • ZoomToFeaturesRequest - lisätty uusi parametri (maxZoomLevel), jolla voidaan rajoittaa, kuinka lähelle kartta suurennetaan esitettäessä kohteita
  • VectorLayerRequest - mahdollistaa nyt vektoritasojen poistamisen (aiemmin oli mahdollista poistaa vain tason kohteet, muttei itse tasoa)

Virhekorjaukset

 • Korjattu mobiilimoodissa esiintynyt virhe kartan korkeuden laskennassa suhteessa työkalupalkkiin
 • Julkaistuissa kartoissa näytetään viesti jos osoite- ja paikannimihakujen tulosten määrä ylittää sallitun enimmäismäärän
 • Erityisen pitkät nimet karttatasojen tyyleille näkyvät nyt paremmin karttatasot-valikossa

Suomi.fi-kartat 1.18.0 (Oskari 2.0) 7.10.2020

Virhekorjaukset

 • Julkaistulla kartalla karttatyökalut tulevat nyt oikein valinnan mukaan kartalle
 • Julkaistulla kartalla piirtotyökalu lopettaa piirtämisen työkalun ikonia uudelleen klikkaamalla
 • Kun käyttäjä avaa vektoritason tyylien pudotusvalikon, näkyvät tyylien nimien tekstit nyt kokonaan
 • RPC-rajapinta: infolaatikon otsikkokenttä näkyi rikkinäisenä jos annettu otsikko oli tyhjä
 • RPC-rajapinta: Korjattu MapMoveRequestin koordinaattienkäsittely, jos syötetyt koordinaatit eivät olleet kartan projektiossa

Suomi.fi-kartat 1.17.0 (Oskari 1.56) 12.08.2020

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Lisätty tuki tunnistautumista vaativille vektoritiilitasoille

Virhekorjaukset

 • Parannettu GPX 1.0 version mukaisten aineistojen tuontia
 • Lisätty Kaikki karttatasot-valinta karttatasovalikon suodatukseen

Suomi.fi-kartat 1.16.0 (Oskari 1.55) 21.4.2020

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Uudistettu karttatasovalikko
  • Karttatasot ja valitut tasot leijukkeet yhdistetty
 • Uudistetut karttatasojen hallintatyökalut (MML:n sisäisessä käytössä)
 • Omat kohteet on nyt mahdollista ladata palvelusta CSV tai Excel-tiedostona
 • Lisätty tuki OGC API Features CRS-laajennokselle (tähän asti haut on tehty aina WGS84 koordinaatistossa)
 • Lisätty tuki ympyränkaarille (arc) ja pinnoille (surface) WFS-palveluiden geometrioissa
 • Parannettu vektoritiilitasojen suorituskykyä

Suomi.fi-kartat 1.15.3 (Oskari 1.53.2) 20.03.2020

Virhekorjaukset

 • Teemakartta-aineistojen indikaattorilistaa ei ladattu rajapintapalvelusta Kartat-palvelun välimuistin tyhjentämisen jälkeen.

Voit jättää palautetta tai kehitysehdotuksia verkkolomakkeella.

 

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Ongelmia palvelun käytössä?