Hyppää pääsisältöön

Suomi.fi-kartat

Suomi.fi-kartat-palvelussa voit luoda kartan ja julkaista sen omilla verkkosivuillasi.

Taustakarttoina voi käyttää Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja: erilaisia maasto- ja taustakarttoja, kiinteistörajoja sekä ilmakuvia. Voit myös liittää palveluun omia rajapintojasi tai lisätä kartalle omia kohteita julkaistavaksi.

Palvelu on tarkoitettu julkishallinnon viranomaisille sekä sopimuksella julkista tehtävää hoitaville organisaatioille.

Katso lyhyet ohjevideot palvelun käytön aloittamiseksi kohdasta Koulutus.

Suomi.fi-kartat -palvelussa voit koota omia karttanäkymiä palvelussa valmiina olevista karttatasoista sekä omista kohteistasi ja oman organisaatiosi rajapinnalla olevista aineistoista. Voit julkaista laatimasi karttanäkymät organisaatiosi verkkosivuilla.

Palvelun käyttö ei edellytä ohjelmointitaitoja. Riittää, että määrittelet palvelussa haluamasi karttanäkymän, kuten koon ja näytettävät karttatasot sekä valitset käytettävät karttatyökalut ja -toiminnot.

Palvelu luo muutaman rivin html-koodia. Liitä se verkkosivulle, jossa haluat karttapalvelun tarjota.

Muokkaa kartta tarpeen mukaan

Voit valita karttaikkunan koon valmiista kokovaihtoehdoista tai määrittää haluamasi koon pikseleinä. Myös julkaistavan kartan ulkoasua voi muokata. Voit valita valmiista väriehdotuksista tai määritellä omat värit. Teksteille on kaksi eri kirjasintyyppiä, ja työkalujen tyylin voit valita joukosta vaihtoehtoja.

Julkaistavaan karttaan valittavissa olevat toiminnot ja työkalut:

 • liikkumisnuolet (panorointitoiminto)
 • osoite-, paikannimi- ja kiinteistötunnushaku
 • karttatyökalut (siirry edelliseen/seuraavaan näkymään, matkan mittaus, pinta-alan mittaus)
 • karttanäkymän siirtäminen
 • käyttäjän sijaintiin keskittäminen
 • koordinaattityökalu.

Käytettävissä olevat karttatasot

Kartat-palvelussa on käytössä seuraavat Maanmittauslaitoksen avoimet aineistot:

 • ortoilmakuva
 • maastokartta
 • taustakartta
 • kiinteistörekisterikartta.

Karttoja on mittakaavoissa 1:2000 - 1:8 milj.

Omien rajapintojen kytkeminen

Palveluun voidaan kytkeä asiakkaan omia WMS-, WMTS- tai WFS-rajapintoja. Rajapinnat voivat olla vain omaan käyttöön tai kaikille Suomi.fi-kartat-palvelun käyttäjille.

Kun haluat rajapinnan kytkettäväksi palveluun, ota yhteyttä sovellustukeen, sovellustuki[ät]maanmittauslaitos.fi.

Ilmoita viestissäsi seuraavat tiedot

 • käyttöoikeustieto (avataanko rajapinta omaan käyttöön vai kaikille Suomi.fi-kartat-palvelun käyttäjille)
 • rajapintapalvelun osoite
 • mahdollinen käyttäjätunnus/salasana
 • lisättävät karttatasot (jos rajapintapalvelu sisältää on useita karttatasoja/tuotteita, lisätäänkö kaikki vai yksittäisiä tasoja)
 • WMS-palveluissa jokaisen tason osalta tieto, otetaanko käyttöön kohdetietojen kysely (GetFeatureInfo).

Kerro myös

 • käyttöliittymässä näytettävät karttatasojen nimet (suomi/ruotsi/englanti)
 • Paikkatietohakemiston aineistotunniste (eli Paikkatietohakemistossa aineistolle annettu yksilöivä tunniste).

Huomioithan palvelun rajoitukset: Rajapinnan toimivuutta ei pystytä varmuudella takaamaan. Erityisesti WFS-rajapinnan toimivuus saattaa olla puutteellista.

RPC-rajapinta Sovelluskehittäjille

Sovelluskehittäjät voivat hyödyntää Suomi.fi-kartat-palvelun karttakomponenttia myös ns. RPC (remote procedure call) -ohjelmointirajapinnan kautta. Sen avulla karttapalvelussa määritellyn kartan toimintoja voi räätälöidä palvelun omaa karttajulkaisutoimintoa monipuolisemmin.

RPC-rajapinta mahdollistaa kartan hyödyntämisen osana asiointipalvelua. Sen avulla voi välittää asiointiin liittyvää tietoa karttakäyttöliittymään, esimerkiksi piirtää asiointitilanteeseen liittyvät kohteet kartalle tai poimia käyttäjän kartalta osoittamat kohteet asiointisovellukseen. RPC-rajapinnan hyödyntäminen on helppoa eikä sovellukseen tarvitse tehdä erillistä karttatoteutusta.

RPC-rajapinta tarjoaa karttapalvelun perustoiminnallisuuksien lisäksi muun muassa HSL:n Avoimeen reittioppaaseen perustuvan valtakunnallisen reittihaun. Kesään mennessä on tulossa tuki Open311-palauterajapinnalle sekä teemakarttojen esittämiseen.

RPC-rajapinnan toiminnot

Rajapinta tarjoaa toiminnot kartan käsittelyyn ja kohdetietojen esittämiseen, omien merkintöjen tekemiseen, paikannukseen ja reititykseen.

Kartan käsittely

 • kartan ”bounding boxin” eli sijaintia rajaavan suorakaiteen kysely
 • kartan mittakaavan vaihtaminen, mittakaavatasojen määrän kysely
 • karttatason läpinäkyvyyden säätö
 • karttatasojen vaihtaminen upotettuun karttaan määriteltyjen karttatasojen välillä
 • kartan tilan kysyminen
 • kartan tallennetun tilan palauttaminen
 • kartan palauttaminen alkutilaan
 • kohdetietoikkunan avaaminen kartalle
 • vektorikohteiden kysely kartalta
 • kartan keskittäminen kartalle piirrettyyn kohteeseen
 • mahdollisuus näyttää kartalla ns. progress spinner, jos jokin haku kestää pidempään
 • funktiot, joiden avulla on haettavissa tarvittavat tiedot kartan käytön seurantaan.

Koordinaatit ja paikannus

 • koordinaattien poimiminen kartalta
 • kartan keskittäminen koordinaatteihin
 • kartan keskittäminen osoitteeseen
 • käyttäjän sijainnin kysyminen (paikannus)
 • Karttamerkintöjen tekeminen
 • käyttäjän omien karttamerkintöjen piirtäminen kartalle
 • vektorikohteiden (piste, alue, viiva) piirtäminen kartalle.

Reititys

 • reitin haku koordinaattipisteestä / osoitteesta toiseen ja näyttäminen kartalla
 • reitin kulkumoodin valinta (bussi, juna, auto, kävely, pyörä, jne.).

Lisätietoa RPC-rajapinnasta Oskari.org-sivustolla.

Suomi.kartat-palvelun käyttöoikeus kaikilla julkishallinnon viranomaisilla sekä sopimuksella julkista tehtävää hoitavilla organisaatioilla. Esimerkiksi valtion virastot, kunnat, kuntien yhteistyöelimet ja yliopistot ovat tällaisia organisaatioita. Palvelua eivät voi käyttää yksityiset yhteisöt, säätiöt tai elinkeinonharjoittajat.

Suomi.fi-kartat (KaPA-laissa Hallinnon karttapalvelu) on KaPA-lain 3.1 § 9 kohdassa määritelty yhdeksi yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista.

Palveluun kirjaudutaan tunnuksella ja salasanalla. Palvelun käyttöehdot on hyväksyttävä ennen käyttöönottoa.

Suomi.fi-kartat-palvelun tilauslomake

Lisätietoja: Teija Tarvainen, p. 040 778 7391 tai Tatu Roitto, p. 040 083 4558, sähköposti etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi sekä verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi.

Kartat julkaisevan viranomaisen on hyväksyttävä Suomi.fi-kartat-palvelun käyttöehdot.

Suomi.fi-kartat-palvelun avulla julkaistavaan karttapalveluun sovelletaan julkaistun karttapalvelun käyttöehtoja. Julkaisija vastaa siitä, että julkaistun karttapalvelun käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja.

Suomi.fi-kartat-palvelun käyttöehdot

Suomi.fi-kartat (laissa Hallinnon karttapalvelu, jäljempänä ”HKP”) on hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain (571/2016, jäljempänä ”KaPA-laki”) 3 §:n1 momentin 9 kohdassa tarkoitettu sähköisen asioinnin tukipalvelu.

Maanmittauslaitos (jäljempänä ”MML”) vastaa HKP:n tuottamisesta ja kehittämisestä KaPA-lain 4 §:n 3 momentin nojalla.

HKP:tä voivat käyttää kaikki KaPA-lain 5 §:ssä tarkoitetut julkisen hallinnon viranomaiset ja muut julkista tehtävää hoitavat tahot säännöksessä säädetyin edellytyksin.

HKP:tä käyttävän viranomaisen tai muun vastaavan tahon tulee lukea huolellisesti nämä käyttöehdot. Käyttämällä HKP:tä HKP:n käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitoviksi.

1. Palvelun osapuolet

Näissä käyttöehdoissa osapuolista käytetään seuraavia nimityksiä:

 • HKP:n "Ylläpitäjä" on MML
 • "Julkaisija" on HKP:n avulla karttapalvelun julkaiseva viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava taho
 • "Käyttäjä" on viranomaisen tai muun julkista tehtävää hoitavan tahon julkaisemaa karttapalvelua käyttävä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö
 • "Tiedontuottaja" on HKP:n rajapintoja tarjoava taho

2. Palvelun sisältö

HKP:n avulla Julkaisija voi toteuttaa omille verkkosivuilleen karttapalvelun, jonka toiminnot ja kartat Julkaisija on valinnut HKP:ssä tarjolla olevista vaihtoehdoista.

Julkaisija voi ottaa HKP:ssä käyttöön omia rajapintapalveluitaan ja lisätä HKP:n työkaluilla kohteita (pisteitä, viivoja tai alueita ja niille ominaisuustietoja) sekä ladata kohteita tallentamalla tiedoston HKP:n tietokantaan.

Julkaisija voi antaa rajapintapalvelunsa HKP:n kautta muille HKP:n Julkaisijoille niiden palveluissa käytettäviksi. HKP:n Julkaisijoille tarkoitettujen rajapintapalveluiden käytön on oltava maksutonta.

Julkaisija liittää HKP:n verkkosivuilleen kopioimalla HKP:stä verkkosivuille tarvittavan kooditekstin.

Julkaisija voi hyödyntää HKP:n karttakomponenttia myös niin kutsutun RPC (remote procedure call) -ohjelmointirajapinnan kautta. RPC-ohjelmointirajapinnan avulla HKP:ssä määritellyn kartan toiminnot on mahdollista räätälöidä. RPC-ohjelmointirajapinta tarjoaa toiminnot kartan käsittelyyn ja kohdetietojen esittämiseen, omien merkintöjen tekemiseen, paikannukseen ja reititykseen.

Tarkemmin palvelun sisältö ja ylläpito on kuvattu Suomi.fi-kartat palvelukuvauksessa (pdf).

3. Palvelun käyttö

Julkaisija voi käyttää HKP:tä ja HKP:hen sisältyviä aineistoja näiden käyttöehtojen ja lain mahdollistamalla tavalla. HKP:n ja HKP:hen sisältyvien aineistojen käyttö on maksutonta.

Julkaisijan HKP:n avulla julkaisemaan karttapalveluun sovelletaan erillisiä karttapalvelun käyttöehtoja. Julkaisija vastaa siitä, että Julkaisijan HKP:n avulla julkaiseman karttapalvelun Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan karttapalvelun käyttöehtoja ennen karttapalvelun käyttämistä.

HKP:ssä ei käsitellä eikä Julkaisija saa HKP:hen siirtää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) tai muun lain nojalla salassa pidettäviä tietoja. RPC-ohjelmointirajapinnan avulla HKP:ssä määritellyllä kartalla voi näyttää kohteita Julkaisijan omasta tietojärjestelmästä, joita ei siirretä HKP:hen. Salassa pidettävien tietojen siirtämistä koskeva kielto ei koske näitä kohteita.

4. Vastuu palvelusta

MML vastaa HKP:n laadusta ja tietoturvallisuudesta siten kuin KaPA-lain 16, 17 ja 18 §:ssä säädetään. MML ei vastaa HKP:n toimimisesta Julkaisijan järjestelmä- tai laiteympäristöissä.

MML ei vastaa HKP:hen sisältyviin aineistoihin mahdollisesti sisältyvistä virheistä tai puutteista. MML korjaa MML:n aineistoissa todetun virheen tai puutteen kohtuullisessa ajassa asianomaisen virheen tai puutteen ilmaannuttua. MML ei vastaa Julkaisijoiden HKP:ssä tarjoamista aineistoista eikä HKP:n palvelukuvaus koske niitä.

MML varaa oikeuden muuttaa HKP.tä, HKP:hen sisältyviä aineistoja tai näitä käyttöehtoja tai rajoittaa HKP:n käyttämistä. Muutoksista pyritään tiedottamaan HKP:n verkkosivuilla ennen muutosten toteuttamista. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

MML ei vastaa HKP:n tai HKP:hen sisältyvien aineistojen käytöstä tai käytön estymisestä Julkaisijalle tai muulle osapuolelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista ellei laista muuta johdu.

Julkaisija vastaa HKP:hen liittämäänsä tietojärjestelmään kohdistuvan häiriön tai uhkan tai sen päättymisen ilmoittamisesta MML:lle siten kuin KaPA-lain 18 §:n 3 momentissa säädetään.

5. Immateriaalioikeudet

MML:lla on tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet HKP:hen sisältyviin ortoilmakuva-, taustakartta- ja maastokartta-aineistoihin. MML:lla ja kiinteistörekisteriä ylläpitävillä kunnilla on tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet HKP:hen sisältyviin kiinteistötietoaineistoihin. Muilla HKP:ssä aineistojaan tarjoavilla Tiedontuottajilla on tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omiin aineistoihinsa.  

Edellä selostetut tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat niiden haltijoille eivätkä ne siirry Julkaisijalle HKP:n käytön seurauksena. HKP:hen sisältyvien aineistojen käytön yhteydessä Julkaisijan on mainittava tekijänoikeuksien ja muiden immateriaalioikeuksien haltijat.

Julkaisijalla ei ole muita oikeuksia kuin näissä käyttöehdoissa ja laissa tarkoitettu käyttöoikeus HKP:hen ja siihen sisältyviin aineistoihin.

Palvelun käyttö on maksutonta ja käyttöoikeus on KaPA-lain 5 §:ssä tarkoitetuilla julkisen hallinnon viranomaisilla ja muilla julkista tehtävää hoitavilla tahoilla säännöksessä säädetyin edellytyksin. Palvelussa ei ole käyttömäärärajoituksia.

Suomi.fi-kartat palvelukuvaus

Selainvaatimukset

Suomi.fi-kartat toimii yleisimmillä selaimilla. Tuettuja selaimia ovat Internet Explorer versiosta 10.0 alkaen, Mozilla Firefox, Google Chrome ja Safari.

Häiriötiedottaminen

Palvelu on päällä jatkuvasti (24/7/365), mutta mahdollisiin häiriötilanteisiin reagoidaan virka-aikana. Käyttökatkoksista ja mahdollisista häiriötilanteista tiedotetaan palvelun verkkosivuilla. Palvelun toimivuuden voi tarkistaa myös Sovellusten käytettävyystilanne -verkkosivulta.

Palvelinympäristö

Suomi.fi-kartat sijaitsee Maanmittauslaitoksen tarjoamassa palvelinympäristössä. Myös asiakkaan palvelussa tuottamat omat kohteet tallennetaan Suomi.fi-kartat-palvelinympäristöön.

Versiohallinta

Suomi.fi-kartat 1.21.0 (Oskari 2.3) 2.6.2021

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Omat kohteet
  • Palveluun tallennetut omat kohteet voi nyt ladata itselleen GeoJSON-muotoisena tiedostona
 • Rajapintapalveluiden hyödyntäminen
  • Kaikki asiakkaan WMS-karttakuvapalvelussa määritellyt tyylit ja karttaselitteet tuodaan nyt näkyville (aiemmin näytettiin vain yksi tyyli)
  • Mahdollistettu vektoritiilitasoille asetus, jolla estetään tekstien päällekkäinen piirtyminen (declutter)
 • Ylläpitotyökalut (MML:n sisäinen)
  • Karttatasojen hallinnassa näytetään viimeisen muokkauksen ja tason lisäämisen ajankohdat
  • Korjattu virhe karttatason Capabilities-tietojen haussa painettaessa Päivitä nyt-painiketta

Virhekorjaukset

 • Sallittu erikoismerkit (kuten &) omien kohteiden kuvauksessa

Suomi.fi-kartat 1.20.0 (Oskari 2.2) 24.3.2021

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Omat kohteet
  • Oman kohteen tiedoissa näytetään otsakkeena "Lisätiedot/Mera information/More information" Linkki/Webaddress/URL tekstin sijaan
 • RPC
  • VectorLayerRequest: Lisätty mahdollisuus rajoittaa millä mittakaavatasoilla vektorikohteet näytetään
 • Hallintatyökalut (vain MML:n sisäinen käyttö)
  • Uusi visuaalinen tyylieditori, jolla voidaan muokata vektoritasojen esitystyylejä (WFS, OGC API) tasoa lisättäessä ja muokatessa
  • Uusia valintoja aikasarjatasojen esittämiseen
  • Mahdollistettu käyttäjän määrittämät linkit karttaselitteisiin

Virhekorjaukset

 • Kartan haku
  • Parannettu virheilmoituksia, kun hakutuloksia löytyy enemmän kuin voidaan näyttää
 •  RPC
  • Korjattu VectorLayerRequest-pyynnön virhe, joka aiheutti uuden tason luomisen poistamisen sijaan jos yritettiin poistaa tasoa olemattomalla ID:llä

Suomi.fi-kartat 1.19.0 (Oskari 2.1) 2.12.2020

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Vektoritasoille voidaan määritellä suodatus ominaisuustietojen perusteella (WFS, OCG API Features)
 • Uudistettu omien paikkojen muokkauslomakkeet. Lomakkeita voi nyt siirtää vapaasti koko kartan alueella. Aiemmin lomakkeet saattoivat peittää muokattavan kohteen.
 • Paluu alkutilaan -painikkeen painallus kysyy nyt varmistuksen
 • Karttatasojen latauspalkki yläreunassa näkyy nyt myös vektorikohteille
 • RPC-rajapinta
  • ZoomToFeaturesRequest - lisätty uusi parametri (maxZoomLevel), jolla voidaan rajoittaa, kuinka lähelle kartta suurennetaan esitettäessä kohteita
  • VectorLayerRequest - mahdollistaa nyt vektoritasojen poistamisen (aiemmin oli mahdollista poistaa vain tason kohteet, muttei itse tasoa)

Virhekorjaukset

 • Korjattu mobiilimoodissa esiintynyt virhe kartan korkeuden laskennassa suhteessa työkalupalkkiin
 • Julkaistuissa kartoissa näytetään viesti jos osoite- ja paikannimihakujen tulosten määrä ylittää sallitun enimmäismäärän
 • Erityisen pitkät nimet karttatasojen tyyleille näkyvät nyt paremmin karttatasot-valikossa

Suomi.fi-kartat 1.18.0 (Oskari 2.0) 7.10.2020

Virhekorjaukset

 • Julkaistulla kartalla karttatyökalut tulevat nyt oikein valinnan mukaan kartalle
 • Julkaistulla kartalla piirtotyökalu lopettaa piirtämisen työkalun ikonia uudelleen klikkaamalla
 • Kun käyttäjä avaa vektoritason tyylien pudotusvalikon, näkyvät tyylien nimien tekstit nyt kokonaan
 • RPC-rajapinta: infolaatikon otsikkokenttä näkyi rikkinäisenä jos annettu otsikko oli tyhjä
 • RPC-rajapinta: Korjattu MapMoveRequestin koordinaattienkäsittely, jos syötetyt koordinaatit eivät olleet kartan projektiossa

Suomi.fi-kartat 1.17.0 (Oskari 1.56) 12.08.2020

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Lisätty tuki tunnistautumista vaativille vektoritiilitasoille

Virhekorjaukset

 • Parannettu GPX 1.0 version mukaisten aineistojen tuontia
 • Lisätty Kaikki karttatasot-valinta karttatasovalikon suodatukseen

Suomi.fi-kartat 1.16.0 (Oskari 1.55) 21.4.2020

Uudet ominaisuudet ja parannukset

 • Uudistettu karttatasovalikko
  • Karttatasot ja valitut tasot leijukkeet yhdistetty
 • Uudistetut karttatasojen hallintatyökalut (MML:n sisäisessä käytössä)
 • Omat kohteet on nyt mahdollista ladata palvelusta CSV tai Excel-tiedostona
 • Lisätty tuki OGC API Features CRS-laajennokselle (tähän asti haut on tehty aina WGS84 koordinaatistossa)
 • Lisätty tuki ympyränkaarille (arc) ja pinnoille (surface) WFS-palveluiden geometrioissa
 • Parannettu vektoritiilitasojen suorituskykyä

Suomi.fi-kartat 1.15.3 (Oskari 1.53.2) 20.03.2020

Virhekorjaukset

 • Teemakartta-aineistojen indikaattorilistaa ei ladattu rajapintapalvelusta Kartat-palvelun välimuistin tyhjentämisen jälkeen

Suomi.fi-kartat 1.15.2 (Oskari 1.53.2) 16.12.2019

Virhekorjaukset

 • Korjattu omien aineistojen ja kohteiden WFS-hakujen parametrivirhe
 • Poistettu tasojen muokkauksen yhteydessä tallentunut ylimääräinen käyttöoikeusrooli

Tietokantamuutos 11.12.2019

 • EnterpriseDB PostgreSQL Advanced Server 10.10 käyttöön
 • Redis päivitetty versiosta 3.2 versioon 5.0

Suomi.fi-kartat 1.15.1 12.11.2019

Virhekorjaukset

 • RPC-rajapinnan yli näytetty PNG-muotoinen pistesymboli näkyi kartalla mustaksi väritettynä
 • Parannettu vektoritasojen alustuksen nopeutta (nopeuttaa kartan latautumista varsinkin jos vektoritasoja on useita)

Suomi.fi-kartat 1.15.0 (Oskari 1.53) 30.10.2019

Uudet ominaisuudet

 • Lisätty tuki OGC API Features (WFS 3.0) rajapintojen kytkemiselle
 • Omat aineistot ja kohteet, sekä WFS-rajapintapalveluiden aineistot esitetään selaimessa nyt vektorimuodossa, mikä näkyy parempana suorituskykynä ja mahdollistaa edistyneemmän visualisoinnin
  • Pistemäiset kohteet voidaan esittää klusteroituna
 • Vektorikohteiden tyylittelyyn on lisätty vaihtoehtoja (lisätietoa RPC-toimintoja julkaistujen karttojen kanssa hyödyntäville: http://oskari.org/documentation/examples/oskari-style)
 • Mittaustyökalujen toleranssia muutettu, jotta mittaus ei katkea yhtä helposti kesken, jos klikkaa lähelle edellistä pistettä
 • Karttajulkaisua ei tarvitse enää rajoittaa tiettyyn verkkotunnukseen, joten samaa julkaisua voi käyttää eri sivustoilla

Virhekorjaukset

 • WFS-tasojen ominaisuustietojen CSV/Excel-vienti tukee nyt numeerista dataa kunnolla
 • Korjattu ongelma, jossa omien kohteiden oletuskarttataso näkyi julkaistuissa kartoissa nimettömänä, jos sitä ei ollut itse nimennyt
 • Korjattu upotetuissa kartoissa joillakin selaimilla esiintynyt ongelma kohteiden klikkauksessa
 • Korjattu karttajulkaisutoiminnon pieniä käytettävyysongelmia
 • Eritelty teemakartoissa 0-arvot ja "no data" toisistaan

 

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Ongelmia palvelun käytössä?