Kiinteistövaihdannan palvelu

Kiinteistövaihdannan palvelu on Maanmittauslaitoksen tarjoama sähköinen asiointipalvelu.

Kiinteistövaihdannan palvelun avulla voi laatia ja allekirjoittaa kiinteistöjen ja maanvuokraoikeuksien luovutusta koskevia sopimuksia sekä hoitaa kiinnitysasioita (eli hakea kiinnityksiä ja sähköisen panttikirjan siirtoa).

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Palvelu on käytettävissä joka päivä klo 00.15–23.15. Mahdollisista käyttökatkoista tiedotetaan palvelun etusivulla sekä sähköpostitse sopimusasiakkaiden yhteyshenkilöille.

Yksityishenkilön asiointi edellyttää tarvittavien tietojen löytymistä sähköisistä viranomaisrekistereistä, kuten väestötietojärjestelmästä. Palvelun käyttö vaatii verkkopankkitunnukset, sähköisen henkilökortin tai mobiilivarmenteen.

Myös organisaatiokäyttäjän on tunnistauduttava Kiinteistövaihdannan palveluun vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä. Organisaatioasiakas voi käyttää myös tunnistusrajapintaa, jolloin organisaation työntekijä pääsee palveluun kirjautumatta erikseen. Tunnistusrajapinnan käyttö vaatii sopimuksen.

Sopimuskäyttö

Organisaatioasiakkaat voivat tehdä asiakassopimuksen Kiinteistövaihdannan palvelun käytöstä. Asiakassopimuksen tehneen organisaatioiden työntekijät saavat palveluun tässä luetellut käyttöoikeudet. Lisäksi asiakassopimuksella voi saada käyttöönsä Kiinteistövaihdannan palvelun tunnistus- ja asiakirjarajapinnat.

Asiakassopimuksella saatavat käyttöoikeudet

Palveluun kirjautuneena sähköisen valtakirjan nojalla onnistuu

 • luovutuskirjan tai esisopimuksen luonnostelu (mahdollista lukita muokkauksilta)
 • kiinnityshakemuksen luonnostelu
 • sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen luonnostelu
 • sopimusasiakkaan omissa nimissä olevan panttikirjan siirtohakemuksen tekeminen
 • vakuutta koskevan sitoumuksen luonnostelu

Asiakassopimuksen solmineiden luottolaitoksien työntekijät saavat lisäksi seuraavat käyttöoikeudet palveluun:

 • kiinnityksen hakeminen
 • kiinnityksen kuolettaminen
 • yhteiskiinnityksen purkaminen
 • sähköisen panttikirjan siirtäminen
 • vakuutta koskevan sitoumuksen antaminen
 • kiinnityksen valmisteleminen ennakkoon
 • lainhuutohakemuksen lähettäminen kirjallisesti tehtyyn luovutukseen

Palveluun kirjautuneena onnistuu

 • katselijana luovutuskirjaan tutustuminen ja kommentointi
 • asiamiehenä kirjaamisasian liitteiden lähettäminen

Tunnistus- ja asiakirjarajapinnat

Tunnistusrajapinnan avulla organisaation työntekijän ei tarvitse tunnistautua erikseen palveluun kirjautuessaan, vaan hän pääsee käyttämään palvelua suoraan.

Asiakirjarajapinnan avulla organisaation työntekijä voi toimittaa asiakirjoja (valtakirja, kauppakirja, kiinnityshakemus yms.) palvelussa allekirjoitettavaksi.

Lue lisää Kiinteistövaihdannan rajapinnoista

Sähköinen maanvuokra

Asiakirjarajapinnan kautta voidaan lähettää maanvuokrasopimus, joka on valmisteltu vuokranantajan omassa järjestelmässä. Vuokralainen voi ottaa vastaan kiinteistövaihdannan palveluun hänelle asiakirjarajapinnan kautta allekirjoitettavaksi lähetetyn maanvuokrasopimuksen ja allekirjoittaa sen, minkä jälkeen vuokranantajan tulee sopimus vielä allekirjoittaa.

Tietoa laskutuksesta

Palvelun käytöstä peritään maksut voimassa olevan hinnaston mukaan. Sopimusasiakkaat saavat laskun palvelun käytöstä kaksi kertaa kuussa.

Palvelukuvaukset

Kiinteistövaihdannan palvelun palvelukuvaus (pdf)

Ennakkoon valmisteltavan kiinnityshakemuksen palvelukuvaus (pdf)

 

Lisätietoa palvelun sopimuskäytöstä sahkoinenasiointi@maanmittauslaitos.fi

Organisaatiot voivat tehdä laskutus- tai asiakassopimuksen Kiinteistövaihdannan palvelun ja sen rajapintojen käytöstä. Pankkiryhmät ja kiinteistönvälityksen franchising-ketjut, joissa osapuolet ovat itsenäisiä yrityksiä, voivat solmia ryhmäsopimuksen.

Lisätietoa asiakassopimukseen liittyvistä palveluista

Sopimusmallit ja yhteystiedot

Yhteystiedot sopimusasioissa: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1119.

Laskutusopimus

Laskutussopimus mahdollistaa palvelun käytöstä kertyvien maksujen laskutuksen kuukausittain. Laskutussopimus on tarkoitettu käyttöliittymässä (esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen) palvelua käyttäville organisaatioasiakkaille.

Tee laskutussopimus

Asiakassopimus

Asiakassopimus mahdollistaa tunnistus- ja asiakirjarajapinnan käytön sekä laskutuksen kuukausittain.

Asiakassopimus edellyttää myös Integraattorisopimusta mahdollisen integraattorin ja Maanmittauslaitoksen välillä sekä sopimusta integraattorin ja asiakkaan välillä. Luottolaitoksilta ja integraattoreilta edellytetään sopimukseen liitettävää tietoturvakuvausta.

Tee asiakassopimus

Ryhmäsopimus

Ryhmäsopimus on mahdollista solmia pankkiryhmää tai kiinteistönvälitysketjua varten, kun ryhmän osapuolet ovat itsenäisiä yrityksiä. Ryhmän osapuolten kannattaa ottaa ensin yhteyttä ryhmää ohjaavaan osapuoleen ja tiedustella, onko ryhmälle jo solmittu ryhmäsopimus. Ryhmää ohjaava osapuoli voi ottaa yhteyttä Maanmittauslaitokseen ryhmäsopimuksen valmistelemiseksi. 

Liittymisilmoitus on mahdollista toimittaa, kun ryhmää ohjaava osapuoli on solminut sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa. Tämän jälkeen ryhmän osapuolena olevat itsenäiset yritykset voivat liittyä käyttäjiksi liittymisilmoituksella.

Tee ryhmäsopimus

Tee ryhmäsopimuksen liittymisilmoitus

Integraattoriyrityksen tulee sopimuksen valmistelemiseksi ottaa yhteyttä Maanmittauslaitokseen.

Tietoturvakuvaus

Asiakkaalla on vastuu tunnistusrajapinnan kautta kirjautuvien käyttäjien oikeudesta käyttää palvelua.  Luottolaitoksilta ja integraattoreilta edellytetään sopimukseen liitettävää tietoturvakuvausta. Voit tutustua käytössä olevaan tietoturvakuvauksen rakenteeseen: 

Tietoturvakuvaus toimitetaan Maanmittauslaitokselle ennen sopimuksen allekirjoittamista sopimuslomakkeen liitteenä.

Kokeilu- ja koulutuskäyttö

Kiinteistövaihdannan palvelun kehitys- ja koulutusympäristöä on mahdollista käyttää kokeilu- ja opetustarkoituksissa.

Hae koekäyttölupaa

Kiinteistövaihdannan palvelun hinnat

Huom. Luovutuskirjan laatimismaksu sisältään myös lainhuudon käsittelyn.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
10949
Asiointimaksu esisopimuksesta
51,00 Ei arvonlisäveroa
10954
Asiointimaksu luovutuskirjan laatimisesta (sis lainhuudatusmaksun)
170,00 Ei arvonlisäveroa
10953
Erityisen oikeuden kirjaaminen sähköinen allekirjoituspalvelu
95,00 Ei arvonlisäveroa
10951
Erityisen oikeuden luovutus
95,00 Ei arvonlisäveroa
10955
Erityisen oikeuden muuttaminen
87,00 Ei arvonlisäveroa
10952
Kiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus
0,00 Ei arvonlisäveroa
10938
Kiinnityshakemusmaksu
20,00 Ei arvonlisäveroa
10973
Kiinteistörekisterin karttaote
14,00 Ei arvonlisäveroa
10972
Kiinteistörekisteriote
14,00 Ei arvonlisäveroa
10941
Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskeva ilmoitus / kiinnitys
17,00 Ei arvonlisäveroa
10974
Lainhuutotodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
10983
Laskutussopimuksen uudelleen avausmaksu
80,00 99,20
10976
Määräalan kiinteistörekisteriote
14,00 Ei arvonlisäveroa
10940
Panttikirjan siirtohakemus
10,00 Ei arvonlisäveroa
10975
Rasitustodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
10977
Vuokraoikeustodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
78101010986
Yleisvaltuutus / hakemus
250,00 310,00

Tutustu palvelun käyttöohjeisiin sekä videoihin.

Maanmittauslaitoksen digipäivä

Kiinteistöasioiden digifoorumi ja Maanmittauslaitos järjestävät yhdessä Kiinteistöasioiden digipäivän kahdesti vuodessa. Digipäivä on kiinteistöasioiden sähköisen asioinnin koulutustapahtuma.

Sovellusten tila

Tarkista sovellusten ajankohtainen tilanne sekä mahdolliset häiriöt.

Kiinteistövaihdannan palvelun käytön opastus

ma-pe 9.00-16.00
029 530 1110 (asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Kiinteistövaihdannan palvelun sopimusasiat

Kiinteistövaihdannan palvelun vika- ja häiriötilanteet