Kiinteistövaihdannan palvelu

Kiinteistövaihdannan palvelu on Maanmittauslaitoksen tarjoama sähköinen asiointipalvelu.

Kiinteistövaihdannan palvelun avulla voi laatia ja allekirjoittaa kiinteistöjen ja maanvuokraoikeuksien luovutusta koskevia sopimuksia sekä hoitaa kiinnitysasioita (eli hakea kiinnityksiä ja sähköisen panttikirjan siirtoa).

Palvelun käyttö edellyttää vahvaa tunnistautumista.

Palvelu on käytettävissä joka päivä klo 00.15–23.15. Mahdollisista käyttökatkoista tiedotetaan palvelun etusivulla sekä sähköpostitse sopimusasiakkaiden yhteyshenkilöille.

Yksityishenkilön asiointi edellyttää tarvittavien tietojen löytymistä sähköisistä viranomaisrekistereistä, kuten väestötietojärjestelmästä. Palvelun käyttö vaatii verkkopankkitunnukset, sähköisen henkilökortin tai mobiilivarmenteen.

Myös organisaatiokäyttäjän on tunnistauduttava Kiinteistövaihdannan palveluun vahvalla sähköisellä tunnistusmenetelmällä. Organisaatioasiakas voi käyttää myös tunnistusrajapintaa, jolloin organisaation työntekijä pääsee palveluun kirjautumatta erikseen. Tunnistusrajapinnan käyttö vaatii sopimuksen.

Sopimuskäyttö

Organisaatioasiakkaat voivat tehdä asiakassopimuksen Kiinteistövaihdannan palvelun käytöstä. Asiakassopimuksen tehneen organisaatioiden työntekijät saavat palveluun tässä luetellut käyttöoikeudet. Lisäksi asiakassopimuksella voi saada käyttöönsä Kiinteistövaihdannan palvelun tunnistus- ja asiakirjarajapinnat.

Asiakassopimuksella saatavat käyttöoikeudet

Palveluun kirjautuneena sähköisen valtakirjan nojalla onnistuu

 • luovutuskirjan tai esisopimuksen luonnostelu (mahdollista lukita muokkauksilta)
 • kiinnityshakemuksen luonnostelu
 • sähköisen panttikirjan siirtohakemuksen luonnostelu
 • sopimusasiakkaan omissa nimissä olevan panttikirjan siirtohakemuksen tekeminen
 • vakuutta koskevan sitoumuksen luonnostelu

Asiakassopimuksen solmineiden luottolaitoksien työntekijät saavat lisäksi seuraavat käyttöoikeudet palveluun:

 • kiinnityksen hakeminen
 • kiinnityksen kuolettaminen
 • yhteiskiinnityksen purkaminen
 • sähköisen panttikirjan siirtäminen
 • vakuutta koskevan sitoumuksen antaminen
 • kiinnityksen valmisteleminen ennakkoon
 • lainhuutohakemuksen lähettäminen kirjallisesti tehtyyn luovutukseen

Palveluun kirjautuneena onnistuu

 • katselijana luovutuskirjaan tutustuminen ja kommentointi
 • asiamiehenä kirjaamisasian liitteiden lähettäminen

Tunnistus- ja asiakirjarajapinnat

Tunnistusrajapinnan avulla organisaation työntekijän ei tarvitse tunnistautua erikseen palveluun kirjautuessaan, vaan hän pääsee käyttämään palvelua suoraan.

Asiakirjarajapinnan avulla organisaation työntekijä voi toimittaa asiakirjoja (valtakirja, kauppakirja, kiinnityshakemus yms.) palvelussa allekirjoitettavaksi.

Lue lisää Kiinteistövaihdannan rajapinnoista

Tietoa laskutuksesta

Palvelun käytöstä peritään maksut voimassa olevan hinnaston mukaan. Sopimusasiakkaat saavat laskun palvelun käytöstä kaksi kertaa kuussa.

Kiinteistövaihdannan palvelun palvelukuvaus (pdf)

Ennakkoon valmisteltavan kiinnityshakemuksen palvelukuvaus (pdf)

Organisaatiot voivat tehdä laskutus- tai asiakassopimuksen Kiinteistövaihdannan palvelun ja sen rajapintojen käytöstä. Pankkiryhmät ja kiinteistönvälityksen franchising-ketjut, joissa osapuolet ovat itsenäisiä yrityksiä, voivat solmia ryhmäsopimuksen.

Lisätietoa asiakassopimukseen liittyvistä palveluista

Sopimusmallit ja yhteystiedot

Yhteystiedot sopimusasioissa: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi, puhelin 029 530 1119.

Laskutusopimus

Laskutussopimus mahdollistaa palvelun käytöstä kertyvien maksujen laskutuksen kuukausittain. Laskutussopimus on tarkoitettu käyttöliittymässä (esimerkiksi pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuen) palvelua käyttäville organisaatioasiakkaille.

Tee laskutussopimus

Asiakassopimus

Asiakassopimus mahdollistaa tunnistus- ja asiakirjarajapinnan käytön sekä laskutuksen kuukausittain.

Asiakassopimus edellyttää myös Integraattorisopimusta mahdollisen integraattorin ja Maanmittauslaitoksen välillä sekä sopimusta integraattorin ja asiakkaan välillä. Luottolaitoksilta ja integraattoreilta edellytetään sopimukseen liitettävää tietoturvakuvausta.

Tee asiakassopimus

Ryhmäsopimus

Ryhmäsopimus on mahdollista solmia pankkiryhmää tai kiinteistönvälitysketjua varten, kun ryhmän osapuolet ovat itsenäisiä yrityksiä. Ryhmän osapuolten kannattaa ottaa ensin yhteyttä ryhmää ohjaavaan osapuoleen ja tiedustella, onko ryhmälle jo solmittu ryhmäsopimus. Ryhmää ohjaava osapuoli voi ottaa yhteyttä Maanmittauslaitokseen ryhmäsopimuksen valmistelemiseksi. 

Liittymisilmoitus on mahdollista toimittaa, kun ryhmää ohjaava osapuoli on solminut sopimuksen Maanmittauslaitoksen kanssa. Tämän jälkeen ryhmän osapuolena olevat itsenäiset yritykset voivat liittyä käyttäjiksi liittymisilmoituksella.

Tee ryhmäsopimus

Tee ryhmäsopimuksen liittymisilmoitus

Integraattoriyrityksen tulee sopimuksen valmistelemiseksi ottaa yhteyttä Maanmittauslaitokseen.

Tietoturvakuvaus

Asiakkaalla on vastuu tunnistusrajapinnan kautta kirjautuvien käyttäjien oikeudesta käyttää palvelua.  Luottolaitoksilta ja integraattoreilta edellytetään sopimukseen liitettävää tietoturvakuvausta. Voit tutustua käytössä olevaan tietoturvakuvauksen rakenteeseen: 

Tietoturvakuvaus toimitetaan Maanmittauslaitokselle ennen sopimuksen allekirjoittamista sopimuslomakkeen liitteenä.

Kokeilu- ja koulutuskäyttö

Kiinteistövaihdannan palvelun kehitys- ja koulutusympäristöä on mahdollista käyttää kokeilu- ja opetustarkoituksissa.

Hae koekäyttölupaa

Kiinteistövaihdannan palvelun hinnat

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Asiointimaksu / esisopimus 55,00 Ei arvonlisäveroa
Asiointimaksu / luovutus (lainhuudon/erityisen oikeuden siirron käsittelystä veloitetaan jälkikäteen hinnaston mukaisesti) 55,00 Ei arvonlisäveroa
Kiinnityksen vahvistaminen (sähköinen panttikirja) / kiinnitys 35,00 Ei arvonlisäveroa
     
Asioinnin ja kiinnityksen vahvistamisen yhteydessä erikseen ostettavat todistukset ja otteet    
- Lainhuutotodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Rasitustodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Kiinteistörekisteriote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Määräalan kiinteistörekisteriote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Vuokraoikeustodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Kiinteistörekisterin karttaote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä / kiinnitys 17,00 Ei arvonlisäveroa
Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskeva ilmoitus / kiinnitys 17,00 Ei arvonlisäveroa
Yleisvaltuutus / hakemus 250,00 310,00
- Yleisvaltuutuksen poistamisesta ei peritä maksua    
Laskutussopimuksen uudelleenavausmaksu 80,00 99,20

 Lainhuudon / erityisen oikeuden siirron käsittelystä veloitetaan jälkikäteen hinnaston mukaisesti.

Kiinteistöasioiden digifoorumi ja Maanmittauslaitos järjestävät yhdessä Kiinteistöasioiden digipäivän kahdesti vuodessa. Digipäivä on kiinteistöasioiden sähköisen asioinnin koulutustapahtuma.

Digipäivien koulutusmateriaalit

Digipäivä 6.11.2018

Digipäivän videotallenne löytyy täältä.

Materiaali pdf-muodossa:

Digipäivän viestiseinällä esitetyt kysymykset ja niiden vastaukset

 

Kiinteistöasioiden digipäivä 12.4.2018:

Katso digipäivän esitykset videolta. Videon alapuolella olevasta alasvetovalikosta voit valita haluamasi esityksen.

Materiaali pdf-muodossa:

 

 

Kiinteistöasioiden digipäivä 2.11.2017:

Katso Digipäivän esitykset videolta. Haluamansa esityksen voi valita kohdasta Esitykset.

Muu materiaali:

Kiinteistöasioiden digipäivä 5.5.2017

Katso Digipäivän esitykset videolta. Haluamansa esityksen voi valita kohdasta Esitykset.

Muu materiaali:

Kiinteistöasioiden digipäivä 12.10.2016

Videot:

Videot löytyvät täältä. Jokainen esitys on katsottavissa yksittäin kohdasta Esitykset. 

Muu materiaali:

Kiinteistöasioiden digipäivä 15.4.2016

Videot:

Muu materiaali:

Tutustu myös palvelun käyttöohjeisiin sekä videoihin.

Sovellusten tila

Tarkista sovellusten ajankohtainen tilanne sekä mahdolliset häiriöt.

Kiinteistövaihdannan palvelun käytön opastus

ma-pe 9.00-16.00
029 530 1110 (asiakaspalvelu)
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Kiinteistövaihdannan palvelun sopimusasiat

Kiinteistövaihdannan palvelun vika- ja häiriötilanteet