Kiinteistövaihdannan palvelun hinnat

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Asiointimaksu / esisopimus 55,00 Ei arvonlisäveroa
Asiointimaksu / luovutus (lainhuudon/erityisen oikeuden siirron käsittelystä veloitetaan jälkikäteen hinnaston mukaisesti) 55,00 Ei arvonlisäveroa
Kiinnityksen vahvistaminen (sähköinen panttikirja) / kiinnitys 35,00 Ei arvonlisäveroa
     
Asioinnin ja kiinnityksen vahvistamisen yhteydessä erikseen ostettavat todistukset ja otteet    
- Lainhuutotodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Rasitustodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Kiinteistörekisteriote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Määräalan kiinteistörekisteriote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Vuokraoikeustodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Kiinteistörekisterin karttaote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä / kiinnitys 17,00 Ei arvonlisäveroa
Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskeva ilmoitus / kiinnitys 17,00 Ei arvonlisäveroa
Yleisvaltuutus / hakemus 250,00 310,00
- Yleisvaltuutuksen poistamisesta ei peritä maksua    
Laskutussopimuksen uudelleenavausmaksu 80,00 99,20

 Lainhuudon / erityisen oikeuden siirron käsittelystä veloitetaan jälkikäteen hinnaston mukaisesti.