Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Obs. I avgiften för upprättande av överlåtelsehandling ingår även handläggning av lagfart.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10949
Ärendehanteringsavgift för föravtal
60,00 Ingen moms
10954
Ärendehanteringsavgift för upprättande av överlåtelsehandling (inkl. avgift för lagfart)
221,00 Ingen moms
10938
Avgift för inteckningsansökan
25,00 Ingen moms
10939
Ändring av inteckning
25,00 Ingen moms
10940
Ansökan om överföring av pantbrev
15,00 Ingen moms
10952
Ansökan om dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
10953
Inskrivning av särskild rättighet, elektronisk underskriftstjänst
112,00 Ingen moms
10955
Ändring av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
10951
Överlåtelse av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
10974
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
10975
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
10977
Intyg över arrenderätt
14,00 Ingen moms
10972
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
10973
Kartutdrag ur fastighetsregistret
14,00 Ingen moms
10976
Utdrag ur fastighetsregistret över ett outbrutet område
14,00 Ingen moms
10983
Avgift för öppnande av faktureringsavtal på nytt
88,23 109,40
78101010986
Allmän fullmakt/ansökan
181,45 225,00