Hoppa till huvudinnehåll

Registreringstjänster av fastigheter

Sök i denna produktgrupp:

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
161,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
161,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
161,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)
161,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
79,00 Ingen moms

För handläggningen av ett inteckningsärende tas en avgift ut för varje fastställd inteckning.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7420207453
Fastställande av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207460
Ändring av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207451
Utvidgning av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207452
Upplösning av inteckning
44,00 Ingen moms
7420207454
Sammanslagning av inteckningar för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagning
44,00 Ingen moms
7420207459
Delning av inteckning för varje inteckning som uppkommer genom delning
44,00 Ingen moms
7420107462
Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter, €/h
110,00 Ingen moms
7420107425
Dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
7420207458
Anteckning som gäller mottagare av elektroniskt pantbrev
23,00 Ingen moms
7420107427
Anteckning om innehavare av skriftligt pantbrev
44,00 Ingen moms
7420207457
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt
23,00 Ingen moms
7420207462
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt pris/st. för över 100 st.
1,00 Ingen moms

Dödande av inteckning är avgiftsfritt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §)
161,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §)
161,00 Ingen moms
7430107432
Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet)
161,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107433
Avregistrering av särskild rättighet
112,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
44,00 Ingen moms