Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Sök i denna produktgrupp:

 

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7481101000
  Registrering av ägande på ansökan av ägaren eller på anmälan av husbolaget, €/aktielägenhet
  .
  63,00 Ingen moms
  7481101004
  Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register, €/aktielägenhet
  63,00 Ingen moms
  7481101005
  Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
  11,00 Ingen moms
  7481101006
  Förseningsavgift, €/2 mån.
  12,60 Ingen moms
  7481101090
  Registrering av ägande av hel aktiestock, €/h
  101,00 Ingen moms
  7481101091
  Ändringar i identifikationsuppgifter, €/h
  101,00 Ingen moms

  7481101090 Registrering av hela aktiestocken €/h, om 

  • Ägaren till hela aktiestocken har överlåtit hela aktiestocken till förvärvaren/förvärvarna på en gång. I varje aktiegrupp ska ägarens relativa ägarandel vara lika stor.
  • Bolagets stiftande delägare på basis av en ändring i bolagsordningen under byggnadsskedet ansöker om inskrivning av ägandet i alla aktielägenheter på samma gång till samma part . Varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

  • Ägaren/Ägarna ansöker om registrering av ägandet av hela aktiestocken i bolaget på en gång så att varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

  7481101006 Förseningsavgift, €/2 mån.

  • om ansökan blir försenad utöver den föreskrivna tidsfristen
  • för varje begynnande tvåmånadersperiod som ansökan blir försenad
  • gäller registrering av det första förvärvet efter överföringen av aktieboken
  • det finns inget avgiftstak för förseningsavgifter

  För handläggningen av ett pantsättningsärende tas en avgift ut för varje fastställd pantsättning. Notera att en pantsättning endast gäller en aktiegrupp.

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7482101000
  Inskrivning eller ändring av pantsättning
  27,00 Ingen moms

  För avlägsnande av pantsättning tas ingen avgift.

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7481101001
  Anteckning av begränsning
  63,00 Ingen moms
  7481101002
  Anmälan från förvarare av skyddsdokument om anteckning om begränsning /anmälan
  63,00 Ingen moms
  7481101003
  Anmälan från förvarare av skyddsdokument om borttagning av anteckning om begränsning (osålda lägenheter/anmälan)
  63,00 Ingen moms
  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7488101000
  Bolagets aktiebok
  18,00 Ingen moms
  7488101001
  Offentlig aktiebok
  18,00 Ingen moms
  7488101002
  Aktielägenhetsutskrift, omfattande
  18,00 Ingen moms
  7488101003
  Aktielägenhetsutskrift, begränsad
  18,00 Ingen moms
  7488101008
  Annan utskrift från bostadsdatasystemet
  18,00 Ingen moms
  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7488101004
  Bolagets aktiebok
  14,00 Ingen moms
  7488101005
  Aktiebok, offentlig
  14,00 Ingen moms
  7488101006
  Aktielägenhetsutskrift, omfattande
  14,00 Ingen moms
  7488101007
  Aktielägenhetsutskrif, begränsad
  14,00 Ingen moms