Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Med aktielägenhet avses till exempel bostadslägenhet, bilplats, förråd eller affärslokal.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101000
Registrering av ägande på ansökan av ägaren eller på anmälan av husbolaget, €/aktielägenhet
.
69,00 Ingen moms
7481101004
Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register, €/aktielägenhet
69,00 Ingen moms
7481101005
Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
12,00 Ingen moms
7481101090
Registrering av ägande av hel aktiestock, €/h
110,00 Ingen moms
7481101094
Införande av registeranteckningar om ändring av bolagsordning i byggnadsskedet €/h
110,00 Ingen moms
7481101091
Ändringar i identifikationsuppgifter, €/h
110,00 Ingen moms

7481101090 Registrering av hela aktiestocken €/h, om 

  • Ägaren till hela aktiestocken har överlåtit hela aktiestocken till förvärvaren/förvärvarna på en gång. I varje aktiegrupp ska ägarens relativa ägarandel vara lika stor.
  • Ägaren/Ägarna ansöker om registrering av ägandet av hela aktiestocken i bolaget på en gång så att varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101007
Förseningsavgift (förseningen högst 2 månader)
13,80 Ingen moms
7481101008
Förseningsavgift (förseningen högst 4 månader)
30,36 Ingen moms
7481101009
Förseningsavgift (förseningen högst 6 månader)
50,23 Ingen moms
7481101010
Förseningsavgift (förseningen högst 8 månader)
74,08 Ingen moms
7481101011
Förseningsavgift (förseningen högst 10 månader)
102,69 Ingen moms
7481101012
Förseningsavgift (förseningen högst 12 månader)
137,03 Ingen moms
7481101013
Förseningsavgift (förseningen högst 14 månader)
178,24 Ingen moms
7481101014
Förseningsavgift (förseningen högst 16 månader)
227,69 Ingen moms
7481101015
Förseningsavgift (förseningen högst 18 månader)
287,02 Ingen moms
7481101016
Förseningsavgift (förseningen högst 20 månader)
358,23 Ingen moms
7481101017
Förseningsavgift (förseningen högst 22 månader)
443,68 Ingen moms
7481101018
Förseningsavgift (förseningen högst 24 månader)
546,21 Ingen moms
7481101019
Förseningsavgift (förseningen högst 26 månader)
669,25 Ingen moms
7481101020
Förseningsavgift (förseningen högst 28 månader)
816,90 Ingen moms
7481101021
Förseningsavgift (förseningen högst 30 månader)
994,08 Ingen moms
7481101022
Förseningsavgift (förseningen högst 32 månader)
1206,70 Ingen moms
7481101023
Förseningsavgift (förseningen högst 34 månader)
1461,84 Ingen moms
7481101024
Förseningsavgift (förseningen högst 36 månader)
1768,01 Ingen moms
7481101025
Förseningsavgift (förseningen högst 38 månader)
2135,41 Ingen moms
7481101026
Förseningsavgift (förseningen högst 40 månader)
2576,29 Ingen moms
7481101027
Förseningsavgift (förseningen högst 42 månader)
3105,35 Ingen moms
7481101028
Förseningsavgift (förseningen högst 44 månader)
3740,22 Ingen moms
7481101029
Förseningsavgift (förseningen högst 46 månader)
4502,07 Ingen moms
7481101030
Förseningsavgift (förseningen högst 48 månader)
5416,28 Ingen moms

Om ansökan inte lämnas in inom den i lagen utsatta tiden, höjs inskrivningsavgiften med 20 procent för varje inledd tvåmånadersperiod enligt följande:
•    för den första tvåmånadersperioden är förseningsavgiften 13,80 €
•    efter den första förseningsperioden på två månader räknas höjningen på 20 procent för respektive förseningsperiod på två månader genom att höja den redan höjda inskrivningsavgiften
•    gäller registreringen av det första förvärvet efter överföringen av aktieboken
•    i prislistan visas endast de första 24 produkterna men det finns inget maximibelopp för förseningsavgiften.
 

För handläggningen av ett pantsättningsärende tas en avgift ut för varje fastställd pantsättning. Notera att en pantsättning endast gäller en aktiegrupp.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7482101000
Inskrivning eller ändring av pantsättning
30,00 Ingen moms
7482101010
Avlägsnande av en pantsättning 
0,00 Ingen moms

För avlägsnande av pantsättning tas ingen avgift.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101001
Anteckning av begränsning
69,00 Ingen moms
7481101002
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om anteckning om begränsning /anmälan
69,00 Ingen moms
7481101003
Anmälan från förvarare av skyddsdokument om borttagning av anteckning om begränsning (osålda lägenheter/anmälan)
69,00 Ingen moms

Ingen avgift tas ut för borttagning av begränsningsanteckningar som inte är begränsningsanteckningar som gäller under byggnadsskedet.

 

 

 

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7481101092
Överföring av aktiebok i e-tjänst / husbolag
101,00 Ingen moms
7481101093
Överföring av aktiebok (€/h)
110,00 Ingen moms
7481101095
Korrigering av överföring av aktiebok (€/h)
110,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101000
Bolagets aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101001
Offentlig aktiebok
18,00 Ingen moms
7488101002
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
18,00 Ingen moms
7488101003
Aktielägenhetsutskrift, begränsad
18,00 Ingen moms
7488101009
Utdrag ur aktieboken, offentligt
18,00 Ingen moms
7488101008
Annan utskrift från bostadsdatasystemet
18,00 Ingen moms
Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7488101004
Bolagets aktiebok
14,00 Ingen moms
7488101005
Aktiebok, offentlig
14,00 Ingen moms
7488101006
Aktielägenhetsutskrift, omfattande
14,00 Ingen moms
7488101007
Aktielägenhetsutskrif, begränsad
14,00 Ingen moms
7488101010
Utdrag ur aktieboken, offentligt
14,00 Ingen moms