Hoppa till huvudinnehåll

Prislista

Sök i denna produktgrupp:

 

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7481101000
  Registrering av ägande på ansökan av ägaren eller på anmälan av husbolaget, €/aktielägenhet
  .
  60,00 Ingen moms
  7481101004
  Förtydligande eller annan inskrivning eller anteckning i register, €/aktielägenhet
  60,00 Ingen moms
  7481101005
  Returnering av aktiebrev eller tillfälligt intyg
  10,00 Ingen moms
  7481101006
  Förseningsavgift, €/2 mån.
  12,00 Ingen moms
  7481101090
  Registrering av ägande av hel aktiestock, €/h
  95,00 Ingen moms
  7481101091
  Ändringar i identifikationsuppgifter, €/h
  95,00 Ingen moms

  7481101090 Registrering av hela aktiestocken €/h, om 

  • Ägaren till hela aktiestocken har överlåtit hela aktiestocken till förvärvaren/förvärvarna på en gång. I varje aktiegrupp ska ägarens relativa ägarandel vara lika stor.
  • Bolagets stiftande delägare på basis av en ändring i bolagsordningen under byggnadsskedet ansöker om inskrivning av ägandet i alla aktielägenheter på samma gång till samma part . Varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

  • Ägaren/Ägarna ansöker om registrering av ägandet av hela aktiestocken i bolaget på en gång så att varje ägares relativa ägarandel är lika stor i alla aktiegrupper.

  För handläggningen av ett pantsättningsärende tas en avgift ut för varje fastställd pantsättning.

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7482101000
  Inskrivning eller ändring av pantsättning
  26,00 Ingen moms

  För avlägsnande av pantsättning tas ingen avgift.

  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7481101001
  Anteckning av begränsning
  60,00 Ingen moms
  7481101002
  Anmälan från förvarare av skyddsdokument om anteckning om begränsning
  60,00 Ingen moms
  7481101003
  Anmälan från förvarare av skyddsdokument om borttagning av anteckning om begränsning (osålda lägenheter)
  60,00 Ingen moms
  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7488101000
  Bolagets aktiebok
  18,00 Ingen moms
  7488101001
  Offentlig aktiebok
  18,00 Ingen moms
  7488101002
  Aktielägenhetsutskrift, omfattande
  18,00 Ingen moms
  7488101003
  Aktielägenhetsutskrift, begränsad
  18,00 Ingen moms
  7488101008
  Annan utskrift från bostadsdatasystemet
  18,00 Ingen moms
  Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
  7488101004
  Bolagets aktiebok från e-tjänsten
  14,00 Ingen moms
  7488101005
  Aktiebok från e-tjänsten, offentlig
  14,00 Ingen moms
  7488101006
  Aktielägenhetsutskrift från e-tjänsten, omfattande
  14,00 Ingen moms
  7488101007
  Aktielägenhetsutskrift från e-tjänsten, begränsad
  14,00 Ingen moms