Projekt

Lantmäteriverket har flera egna projekt och samarbetsprojekt med olika aktörer.

Ytterligare information om Geodatacentralens forskningsprojekt finns på Geodatacentralens forskningsavdelningars webbsidor.

Pågående projekt vid Lantmäteriverket

Information om e-tjänster (Läs mer på vår finskspråkiga webbplats.)

Projektet för Geodataplaformen.