Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket som arbetsplats

Kaksi hymyilevää ihmistä kahvikupin äärellä toimistoympäristössä

Lantmäteriverket producerar service, information och forskning om Jorden.

Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter och aktielägenheter, sörjer för inteckningar och registrering av äganderätt, producerar kartmaterial och utför forskning inom geodatabranschen.

Vi vid Lantmäteriverket satsar på samarbete, tror på en försökskultur och utvecklar samhällsansvar. I vårt arbete beaktar vi miljöns, människornas och ekonomins välbefinnande.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Utöver verksamhetsställena arbetar vår personal även i terrängen, hemma eller på något annat lämpligt ställe.

Service, information och forskning om Jorden

Största delen av Lantmäteriverkets anställda arbetar med lantmäteri: kartläggare och lantmäteriingenjörer styckar sommarstugetomter, märker ut gränserna för motorvägar som ska byggas både på kartan och i terrängen samt utför ägoregleringar på åkermark, som bönderna har nytta av.

Tack vare våra specialister inom fastighetsinskrivningsärenden, det vill säga inskrivningssekreterare och jurister, kan du tryggt äga, köpa och sälja fastigheter samt ställa säkerheter för banklån i Finland.

Forskarna vid Geodatacentralen vid Lantmäteriverket utför mätnings- och forskningsarbete inom kartläggning som är till nytta för hela samhället i samarbete med universitet och forskningsinstitut, offentliga samfund och företag i Finland och internationellt.

Experterna vid Centralen för ICT-tjänster vid Lantmäteriverket ansvarar de för Lantmäteriverkets informationssystem och informationsförvaltning.

Personalen trivs vid Lantmäteriverket

Lantmäteriverket är en modern arbetsgivare som satsar på personalens välbefinnande och tillfredsställelse. Nyckelrollen har innehafts av cheferna, vars yrkeskunnighet och färdigheter har utvecklats så att de anställda kan känna sig väl ledda.

År 2022 låg arbetstillfredsställelsen vid Lantmäteriverket enligt VMBaro-enkäten på totalt 3,95 på skalan 1–5. Genomsnittet inom staten låg på 3,69.

Vid Lantmäteriverket är vi särskilt nöjda med möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv (4,55, genomsnittet inom staten 4,16). Bakom detta toppresultat ligger Lantmäteriverkets organisationskultur som möjliggör aktivitetsbaserat arbete. Det betyder att man kan arbeta även annanstans än på arbetsplatsen – till exempel hemma. Arbetstiden är mycket flexibel.

Övriga starka sidor enligt enkäten är kännedom om arbetets mål (4,49, genomsnittet inom staten 4,30), tillit till att arbetsförhållandet fortsätter (4,52, genomsnittet inom staten 4,05) och ett rättvist bemötande från både chefen (4,38, genomsnittet inom staten 4,27) och arbetskamraterna (4,45, genomsnittet inom staten 4,31).

Vårt medarbetarlöfte

Du får en flexibel och ansvarsfull arbetsgivare, som stöder din kompetensutveckling och gör det möjligt att samordna arbete och fritid. Vid Lantmäteriverket litar vi på dig och ditt välbefinnande i arbetet är viktigt för oss.

Se på bilder från våra arbetsdagar på Instagram

Du kan bekanta dig med Lantmäteriverkets anställdas vardag runt om i landet på Instagram. Under sommaren uppdaterades vårt Instagramkonto av våra sommarjobbare, och dessa bilder hittar du på hashtaggen #MMLkesäduunarit (Lantmäteriverkets sommarjobbare). Bilder av andra anställda vid Lantmäteriverket hittar du på hashtaggen #töissämaanmittauslaitoksessa (på jobb vid Lantmäteriverket).

Alla bilder finns även på Lantmäteriverkets Instagramkonto @maanmittaus. Följ oss!

Bekanta dig med oss

Kartoittaja Jonna

Kartläggaren Jonna står utomhus i arbetskläder med mätinstrument.

Jonna får arbeta på kontoret, hemma och ute i naturen. Hon säger att det bästa med arbetet är flexibiliteten i arbetet och att man får planera sin tidsanvändning på egen hand.

– Kartläggarexamen passar för en person som gillar att röra sig i naturen. Det är också bra att komma överens med tekniken, för inom detta område utvecklas tekniken hela tiden, säger Jonna.

Läs mer om Jonnas arbete

 

IT-expert Susanna

Susanna, IT-expert.Enligt Susannas mening är Lantmäteriverkets trumfkort möjligheten till aktivitetsbaserat arbete. Susanna bor själv i Kuopio och resten av teamet arbetar i Böle, men det går bra att arbeta tillsammans via Teams.

– Det är fantastiskt att ha friheten att välja. Jag besöker Helsingfors då och då, men jag kan också lika bra arbeta här i Kuopio. Sådana här arbetstillfällen är vanligen färre uppe i norr. Fint att det går vid Lantmäteriverket, säger Susanna.

Läs mer om Susannas arbete

Lantmäteriingenjör (DI) Krista

Krista ute på stranden.När Krista en gång funderade över olika studiealternativ, hade hon som kriterium att man i det framtida yrket då och då måste komma ut från datorarbetet. 

– Min fars tips fick mig att googla lantmäteribranschen och till slut sökte jag för att studera den. I början av studierna visste jag ännu inte hur den här branschen helt och hållet skulle förtrolla mig. Jag gillar verkligen det här jobbet, säger Krista.

Läs mer om Kristas arbete

Kundrådgivaren Janina

Kundrådgivaren JaninaJanina berättar att hennes arbete är mycket mångsidigt. Enligt henne är inte en endaste arbetsvecka likadan som den föregående. Det egna arbetet byggs också upp enligt egna färdigheter och styrkor. 

Läs mer om Janinas arbete

 

 

 

Applikationsspecialist Tatjana

tatjana MurtolaTatjana Murtola har en bestämd åsikt om det bästa i kodarens arbete.

– Varje dag får man känna att man lyckats när man får någonting att fungera som det ska. Upplevelsen av att ha lyckats ger självförtroende och höjer arbetsmotivationen.

Läs mer om applikationsspecialistens arbete


 

 

Forskare Jesperi

Jesperi RantanenBilarnas navigatorer, mobila kartapplikationer och olika reseplanerare har fört med sig satellitpositionering för att underlätta vår vardag. Jesperi har koncentrerat sig på att forska i positionering särskilt i situationer där satellitpositionering inte fungerar alls, som till exempel inomhus.

Läs mer om Jesperis arbetsdagar

 


 

Lantmäteriingenjör Laura

Laura LaukkanenLantmäteriingenjör Laura Laukkanens arbetsuppgifter omfattar bland annat styckningar, rågångar och lagfarter. En styckning är en lantmäteriförrättning där man från en tomt avskiljer ett jordområde till en självständig fastighet. Vid rågång reder man ut oklarheter i fastighetsgränser och råmärken. Lagfart är det fråga om när en kund har köpt en fastighet och man undersöker att allt är i sin ordning vad gäller köpet.

Läs mer om lantmäteriingenjörs arbete