Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket som arbetsplats

Maanmittauslaitos työpaikkana

Lantmäteriverket producerar information om användningen och utnyttjandet av land för allmänheten och organisationer. Vi utför lantmäteriförrättningar, upprätthåller uppgifter om fastigheter, producerar kartmaterial, sörjer för lagfarter och inteckningar, utvecklar informationssystem och datateknik samt främjar forskning inom och användning av geografisk information.

Vid Lantmäteriverket visar vi vägen i många avseenden, främjar en försökskultur och gör saker som har betydelse för välfärden i samhället.

Lantmäteriverket har verksamhetsställen på 36 orter runtom i Finland, från Mariehamn till Ivalo. Utöver verksamhetsställena arbetar vår personal även i terrängen, hemma eller på något annat lämpligt ställe.

Service, information och forskning om Jorden

Största delen av Lantmäteriverkets anställda arbetar med lantmäteri: kartläggare och lantmäteriingenjörer styckar sommarstugetomter, märker ut gränserna för motorvägar som ska byggas både på kartan och i terrängen samt utför ägoregleringar på åkermark, som bönderna har nytta av.

Tack vare våra specialister inom fastighetsinskrivningsärenden, det vill säga inskrivningssekreterare och jurister, kan du tryggt äga, köpa och sälja fastigheter samt ställa säkerheter för banklån i Finland.

Forskarna vid Geodatacentralen vid Lantmäteriverket utför mätnings- och forskningsarbete inom kartläggning som är till nytta för hela samhället i samarbete med universitet och forskningsinstitut, offentliga samfund och företag i Finland och internationellt.

Experterna vid Centralen för ICT-tjänster vid Lantmäteriverket ansvarar de för Lantmäteriverkets informationssystem och informationsförvaltning.

Personalen trivs vid Lantmäteriverket

Lantmäteriverket är en modern arbetsgivare som satsar på personalens välbefinnande och tillfredsställelse. Nyckelrollen har innehafts av cheferna, vars yrkeskunnighet och färdigheter har utvecklats så att de anställda kan känna sig väl ledda.

År 2020 låg arbetstillfredsställelsen vid Lantmäteriverket enligt VMBaro-enkäten på totalt 3,96 på skalan 1–5. Genomsnittet inom staten låg på 3,67.

Vid Lantmäteriverket är vi särskilt nöjda med möjligheten att kombinera arbetsliv och privatliv (4,52, genomsnittet inom staten 4.13). Bakom detta toppresultat ligger Lantmäteriverkets organisationskultur som möjliggör aktivitetsbaserat arbete. Det betyder att man kan arbeta även annanstans än på arbetsplatsen – till exempel hemma. Arbetstiden är mycket flexibel.

Övriga starka sidor enligt enkäten är kännedom om arbetets mål (4,49, genomsnittet inom staten 4,27), tillit till att arbetsförhållandet fortsätter (4,51, genomsnittet inom staten 3,97) och ett rättvist bemötande från både chefen (4,33, genomsnittet inom staten 4,20) och arbetskamraterna (4,40, genomsnittet inom staten 4,25).

Se på bilder från våra arbetsdagar på Instagram

Du kan bekanta dig med Lantmäteriverkets anställdas vardag runt om i landet på det sociala mediet Instagram. Under sommaren uppdaterades vårt Instagramkonto av våra sommarjobbare, och dessa bilder hittar du på hashtaggen #MMLkesäduunarit (Lantmäteriverkets sommarjobbare). Bilder av andra anställda vid Lantmäteriverket hittar du på hashtaggen #töissämaanmittauslaitoksessa (på jobb vid Lantmäteriverket).

Alla bilder finns även på Lantmäteriverkets Instagramkonto @maanmittaus. Följ oss!

Bekanta dig med oss

Applikationsspecialist Tatjanatatjana Murtola

Tatjana Murtola har en bestämd åsikt om det bästa i kodarens arbete.

– Varje dag får man känna att man lyckats när man får någonting att fungera som det ska. Upplevelsen av att ha lyckats ger självförtroende och höjer arbetsmotivationen.

Läs mer om applikationsspecialistens arbete

 


Forskare JesperiJesperi Rantanen

Bilarnas navigatorer, mobila kartapplikationer och olika reseplanerare har fört med sig satellitpositionering för att underlätta vår vardag. Jesperi har koncentrerat sig på att forska i positionering särskilt i situationer där satellitpositionering inte fungerar alls, som till exempel inomhus.

Läs mer om Jesperis arbetsdagar

 

 


Lantmäteriingenjör LauraLaura Laukkanen

Lantmäteriingenjör Laura Laukkanens arbetsuppgifter omfattar bland annat styckningar, rågångar och lagfarter. En styckning är en lantmäteriförrättning där man från en tomt avskiljer ett jordområde till en självständig fastighet. Vid rågång reder man ut oklarheter i fastighetsgränser och råmärken. Lagfart är det fråga om när en kund har köpt en fastighet och man undersöker att allt är i sin ordning vad gäller köpet.

Läs mer om lantmäteriingenjörs arbete
 


Inskrivningschef SannaSanna Ranta

Inskrivningschef Sanna Ranta har sitt arbetsrum i Kajana, men som chef för 35 personer reser hon exempelvis för att hålla utvecklingssamtal mellan Ylivieska i söder och Ivalo i norr.

Läs mer om Sannas arbete