Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsdatasystemet som databank om husbolag och aktielägenheter

Det föreskrivs om bostadsdatasystemet i lag, och Lantmäteriverket svarar för att genomföra och administrera systemet.

Bostadsdatasystemet togs först i bruk för husbolag. När ett husbolag har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet, ska aktielägenhetsägarna digitalisera aktiebreven inom tio år räknat från tidpunkten för överföringen av aktieboken. 

Husbolaget övergick till bostadsdatasystemet

Husbolag som är bildade före 2019 skulle överföra aktieboken till bostadsdatasystemet före utgången av 2023. Alla bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag som är bildade 2019 eller senare registreras direkt i bostadsdatasystemet. När husbolaget finns i bostadsdatasystemet, svarar Lantmäteriverket för att upprätthålla aktieboken, och aktieboken är tillgänglig i bostadsdatasystemet. 

Obs! Om ditt husbolag fortfarande inte har övergått till bostadsdatasystemet, överförs aktieboken på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi 

Läs mer om informationstjänsten för husbolag på osakehuoneistorekisteri.fi 

Aktielägenhetsägaren ansöker om registrering av ägande

När husbolaget har övergått till bostadsdatasystemet, ska varje aktielägenhetsägare ansöka om registrering av ägande.

När en aktielägenhetsägare byts, till exempel genom köp eller arv, ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande inom två månader. I annat fall ska ägandet registreras inom tio år. Tidsfristen börjar från den tidpunkt då ditt husbolag har övergått till bostadsdatasystemet.

I samband med registreringen av ägandet makulerar Lantmäteriverket det fysiska aktiebrevet. När aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning, är uppgifterna om aktielägenhetens ägande tillgängliga i bostadsdatasystemet. 

Läs mer om registrering  

Information för olika aktörer

I bostadsdatasystemet tillhandahålls informationstjänsten som utskrifter: aktiebok och aktielägenhetsutskrift. Utskrifterna innehåller grundläggande uppgifter om äganden. 

Aktieboken omfattar grundläggande uppgifter om husbolaget, aktielägenheterna och deras ägare. I aktielägenhetsutskriften ingår uppgifter som gäller en enskild aktielägenhet: grundläggande uppgifter om bolaget, lägenheten, ägarna, pantsättningarna och begränsningarna. Dessa utskrifter krävs till exempel i samband med bostadsköp.

Informationstjänsten tillhandahålls även via gränssnitt till professionella som behöver den i sitt arbete.
Man kan få utskrifter med personuppgifter endast om det finns en godtagbar anledning till att använda uppgifterna.

Köp utskrifter
Läs mer om gränssnittstjänster för bostadsdata 

Datainnehållet utökas

Lantmäteriverket tillhandahåller professionella gränssnitt till uppgifter i bostadsdatasystemet. Vid sidan av de befintliga gränssnitten genomför Lantmäteriverket gränssnitten för sändning av ansökningar till Lantmäteriverket på elektronisk väg. 

I framtiden utökas datainnehållet i bostadsdatasystemet även så att det innehåller administrativa uppgifter om husbolag. I bostadsdatasystemet visas framöver även bland annat aktielägenhetsägarnas andelar av bolagslånen.

Äger du en bostadsaktie eller arbetar du i bostadshandeln?

Tjänsterna för aktieägare finns på Lantmäteriverkets webbplats och tjänsterna avsedda för professionella på projektsidan osakehuoneistorekisteri.fi.