Hoppa till huvudinnehåll

Ta emot elektroniska förrättningshandlingar

Du kan ta emot Lantmäteriverkets lantmäteriförrättningshandlingar via Suomi.fi-meddelanden.

  • Du kan få handlingar som berör din lantmäteriförrättning på ett datasäkert sätt och vid en tidpunkt som passar dig.
  • Du kan logga in på ditt personliga konto med bankkod, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort.
  • Du får ett meddelande om att en handling inkommit till Suomi.fi-meddelanden i din e-postadress. Observera också att Lantmäteriverket skickar automatiskt fakturor till tjänsten Suomi.fi-meddelanden till de privatkunder som har aktiverat tjänsten, men som inte har beställt separat e-faktura eller MobilePay-faktura. Se de olika faktureringsalternativen.
  • Lantmäteriverket tar inte emot meddelanden via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

Du kan använda Suomi.fi-meddelanden när du har identifierat dig i webbtjänsten Suomi.fi. När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden kan du få myndighetsbeslut och tillkännagivanden som berör tjänster som anslutits till Suomi.fi-meddelanden elektroniskt i stället för per post. Alla dina uppgifter och handlingar visas endast för dig.

Mera information:

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansvarar för webbtjänsten Suomi.fi och för tjänsten Meddelanden som är en del av den.