Ta emot elektroniska förrättningshandlingar

Du kan ta emot Lantmäteriverkets lantmäteriförrättningshandlingar via Suomi.fi-meddelanden.

  • Du kan få handlingar som berör din lantmäteriförrättning på ett datasäkert sätt och vid en tidpunkt som passar dig.
  • Du kan logga in på ditt personliga konto med bankkod, mobilcertifikat eller elektroniskt ID-kort.
  • Du får ett meddelande om att en handling inkommit till Suomi.fi-meddelanden i din e-postadress.
  • Lantmäteriverket tar inte emot meddelanden via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Så här tar du i bruk Suomi.fi-meddelanden

Du kan använda Suomi.fi-meddelanden när du har identifierat dig i webbtjänsten Suomi.fi. När du tar i bruk Suomi.fi-meddelanden kan du få myndighetsbeslut och tillkännagivanden som berör tjänster som anslutits till Suomi.fi-meddelanden elektroniskt i stället för per post. Alla dina uppgifter och handlingar visas endast för dig.

Mera information:

Befolkningsregistercentralen ansvarar för webbtjänsten Suomi.fi och för tjänsten Meddelanden som är en del av den.

Suomi.fi-meddelanden ersätter Medborgarkontot

Suomi.fi-meddelanden har ersatt Medborgarkontot som användes tidigare. Om du tidigare har använt Medborgarkontot finns de meddelanden som du tagit emot tidigare kvar på kontot fram till 30.6.2018. Vid behov ska du lagra meddelanden och bilagor någon annanstans innan tjänsten läggs ned.

Det kommer inga nya meddelanden till Medborgarkontot längre och det går inte heller att svara på tidigare meddelanden.

Du kan även ta emot e-fakturor

Lantmäteriverkets kunder kan beställa sina fakturor som e-fakturor i stället för traditionella pappersfakturor. Mera information om hur du börjar använda e-fakturor.