Hoppa till huvudinnehåll

Handläggningstider för ansökningar

På denna sida anges de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar som berör aktielägenheter och fastigheter samt för lantmäteritjänster.

Vissa ansökningar behandlas snabbare än andra. Orsaken till den längre handläggningstiden kan till exempel vara att ytterligare information eller en bilaga har begärts. Om det finns en motiverad anledning (t.ex. ett bostads- eller fastighetsköp) kan behandlingen av ansökan påskyndas genom att kontakta Lantmäterieverkets kundtjänst.

Ansökningar om registreringar som berör aktielägenheter

Uppdaterad 19.6.2024

AnsökanGenomsnittlig handläggningstid
Registrering av äganderätt, inget ägarbyte 9 månader
Registrering av äganderätt, ägarbyte6 månader

Registrering av äganderätt, vid en av följande situationer:

  • aktiegrupp med inlösningsklausul
  • RS-förfarande upphör
  • ändringar i bolagsordningen
5–7 dagar
Registrering av pantsättning4–6 månader
Registrering av begränsning av besittningsrätt1 dag
Uppdatering av aktieägarens kontaktuppgifter
14 dagar

Ansökningar om registrering av fastigheter

Uppdaterad 19.6.2024

AnsökanGenomsnittlig handläggningstid
Registrering av äganderätt (lagfart)6 veckor
Registrering av arrenderätt6 veckor
Registrering av inteckning1 vecka

Lantmäteritjänster

Uppdaterad 19.6.2024

FörrättningGenomsnittlig handläggningstid
Sammanslagning av fastigheter2 veckor
Klyvning15 månader
Styckning6 månader
Inlösning av en fastighet8 månader
Ändring av en fastighets namn2 veckor
Utredning av en fastighets gränser (rågång)4 månader
Servitutsförrättning4 månader
Ägobyte4 månader
Förrättningar i anslutning till samfällda skogar5 månader
Sammanslagning av samfällda områden5 månader
Förrättning av enskild väg6 månader

Förrättningens handläggningstid räknas från din ansökan fram till att förrättningen registreras i fastighetsdatasystemet.