Hoppa till huvudinnehåll

Handläggningstider för ansökningar

På denna sida anges de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar som berör aktielägenheter och fastigheter samt för lantmäteriförrättningar. Handläggningstiden kan också vara längre än den genomsnittliga.

Ansökningar om registreringar som berör aktielägenheter

Uppdaterad 15.7.2022

Ansökan Genomsnittlig handläggningstid
Registrering av äganderätt 13 dagar
Registrering av pantsättning 24 dagar
Registrering av begränsning av besittningsrätt 4 dagar

Ansökningar om registrering av fastigheter

Uppdaterad 15.7.2022

Ansökan Genomsnittlig handläggningstid
Registrering av äganderätt (lagfart) 4 månader
Registrering av arrenderätt 3 månader
Registrering av inteckning 1 månad

Lantmäteritjänster

Uppdaterad 17.3.2022

Förrättning Genomsnittlig handläggningstid
Sammanslagning av fastigheter 2 månader
Klyvning 12 månader
Styckning 5 månader
Inlösning av en fastighet 9 månader
Ändring av en fastighets namn 2–3 veckor
Utredning av en fastighets gränser (rågång) 3,5 månader
Servitutsförrättning 3,5 månader
Ägobyte 4 månader
Skifte av samfällt jord- eller vattenområde 12 månader
Förrättningar i anslutning till samfällda skogar 6 månader
Sammanslagning av samfällda områden 9 månader
Förrättning av enskild väg 5 månader

Förrättningens handläggningstid räknas från din ansökan fram till att förrättningen registreras i fastighetsdatasystemet.