Hoppa till huvudinnehåll

Handläggningstider för ansökningar

På denna sida anges de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar som berör aktielägenheter och fastigheter samt för lantmäteriförrättningar. Handläggningstiden kan också vara längre än den genomsnittliga.

Ansökningar om registreringar som berör aktielägenheter

Uppdaterad 22.11.2022

Ansökan Genomsnittlig handläggningstid
Registrering av äganderätt 25 dagar
Registrering av pantsättning 25 dagar
Registrering av begränsning av besittningsrätt 1 dag

Ansökningar om registrering av fastigheter

Uppdaterad 14.10.2022

Ansökan Genomsnittlig handläggningstid
Registrering av äganderätt (lagfart) 4 månader
Registrering av arrenderätt 3 månader
Registrering av inteckning 1 månad

Lantmäteritjänster

Uppdaterad 26.9.2022

Förrättning Genomsnittlig handläggningstid
Sammanslagning av fastigheter 1 månad
Klyvning 16 månader
Styckning 6 månader
Inlösning av en fastighet 8 månader
Ändring av en fastighets namn 2–3 veckor
Utredning av en fastighets gränser (rågång) 6 månader
Servitutsförrättning 5 månader
Ägobyte 6 månader
Skifte av samfällt jord- eller vattenområde 12 månader
Förrättningar i anslutning till samfällda skogar 5 månader
Sammanslagning av samfällda områden 12 månader
Förrättning av enskild väg 7 månader

Förrättningens handläggningstid räknas från din ansökan fram till att förrättningen registreras i fastighetsdatasystemet.