Hoppa till huvudinnehåll

Handläggningstider för ansökningar

På denna sida anges de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar som berör aktielägenheter och fastigheter samt för lantmäteritjänster.

Vissa ansökningar behandlas snabbare än andra. Orsaken till den längre handläggningstiden kan till exempel vara att ytterligare information eller en bilaga har begärts. Om det finns en motiverad anledning (t.ex. ett bostads- eller fastighetsköp) kan behandlingen av ansökan påskyndas genom att kontakta Lantmäterieverkets kundtjänst.

Ansökningar om registreringar som berör aktielägenheter

Uppdaterad 20.3.2023

Ansökan Genomsnittlig handläggningstid
Registrering av äganderätt 3 veckor
Registrering av pantsättning 3 veckor
Registrering av begränsning av besittningsrätt 1 dag

Ansökningar om registrering av fastigheter

Uppdaterad 20.3.2023

Ansökan Genomsnittlig handläggningstid
Registrering av äganderätt (lagfart) 4 veckor
Registrering av arrenderätt 4 veckor
Registrering av inteckning 5 dagar

Lantmäteritjänster

Uppdaterad 1.2.2023

Förrättning Genomsnittlig handläggningstid
Sammanslagning av fastigheter 1 månad
Klyvning 16 månader
Styckning 6 månader
Inlösning av en fastighet 9 månader
Ändring av en fastighets namn 2–3 veckor
Utredning av en fastighets gränser (rågång) 5 månader
Servitutsförrättning 5 månader
Ägobyte 6 månader
Skifte av samfällt jord- eller vattenområde 12 månader
Förrättningar i anslutning till samfällda skogar 5 månader
Sammanslagning av samfällda områden 13 månader
Förrättning av enskild väg 7 månader

Förrättningens handläggningstid räknas från din ansökan fram till att förrättningen registreras i fastighetsdatasystemet.