Hoppa till huvudinnehåll

Information till aktielägenhetsägare

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt register som togs i bruk 2019. Till det samlas omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar som berör aktielägenheter, exempelvis bostäder och bilplatser. Gamla aktiebrev ersätts med elektroniska ägaranteckningar.

Alla husbolag borde ha överfört sina aktieböcker till bostadsdatasystemet före slutet av år 2023.

Registrering av ägande

Aktielägenhetens ägare kan ansöka om registrering av ägandet när husbolaget finns i bostadsdatasystemet.

Genom att besvara frågorna i våra interaktiva anvisningar kan du kontrollera hur du ska ansöka om registrering av aktielägenhetens ägande i olika situationer, exempelvis när du har ett aktiebrev i pappersform eller en elektronisk ägaranteckning.

Registrering av pantsättning och nyttjanderätt

Registrering av pantsättning kan sökas när aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning, alltså när aktielägenhetens ägande har registrerats i bostadsdatasystemet. Det är möjligt att ansöka om registrering av pantsättning och ägande samtidigt.

Registrering av en begränsning kan sökas när husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet även om aktielägenheten ännu inte har en elektronisk ägaranteckning.

Den egna aktielägenhetens uppgifter

När din aktielägenhet har en elektronisk ägaranteckning kan du avgiftsfritt kontrollera uppgifterna om den i e-tjänsten.

I e-tjänsten kan du också köpa en aktielägenhetsutskrift eller en offentlig aktiebok:

  • Aktielägenhetsutskriften innehåller grundläggande uppgifter om aktiegruppen och de uppgifter om ägande, pantsättningar och begränsningar som finns i bostadsdatasystemet.
  • En offentlig aktiebok omfattar grundläggande uppgifter om husbolaget, aktielägenheterna och deras ägare.

Logga in i e-tjänsten:

Ägarens kontaktuppgifter

När husbolaget finns i bostadsdatasystemet uppdateras i allmänhet aktielägenhetsägarens postadress automatiskt från befolkningsdatasystemet. Om aktielägenheten ägs av ett företag uppdateras postadressen i allmänhet automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet.

Husbolaget använder kontaktuppgifterna bland annat för att skicka ut stämmokallelser.

Kontrollera dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet

Företag kan kontrollera sina uppgifter i handelsregistrets e-tjänst

Uppgifternas uppdateras aldrig automatiskt i följande fall:

  • aktielägenheten ägs av ett dödsbo
  • aktielägenheten ägs av en person som saknar finländsk personbeteckning
  • aktielägenheten ägs av ett företag som saknar finländskt FO-nummer

Så här meddelar du kontaktuppgifter

Aktielägenhetens ägare behöver endast meddela sådana ändringar som inte uppdateras automatiskt.

Meddela dina kontaktuppgifter med vår webblankett i följande situationer:

  • du önskar meddela din e-postadress eller din e-postadress förändras
  • du önskar meddela en postadress som inte finns i bostadsdatasystemet
  • du önskar meddela en postadress som inte finns i företags- och organisationsdatasystemet

Obs! Om du har spärrmarkering, ska du anmäla endast en säker postadress med denna blankett.

Om du vill få kallelsen till bolagsstämman per e-post ska du först kontrollera med disponenten att husbolaget kan skicka kallelser per e-post.  Anmäl i så fall din e-postadress med detta formulär.

Om du inte är säker på om din kontaktinformation i bostadsdatasystemet är rätt, bör du kontakta vår kundservice. Kundservicen är överbelastad, och du kan bli placerad i kö. Vi beklagar eventuella olägenheter som överbelastningen orsakar.

När du säljer en aktielägenhet

Om du ska sälja din aktielägenhet, ta en titt på kom-ihåg listan för dig som ska sälja en aktielägenhet.

Behöver du hjälp?