Hoppa till huvudinnehåll

Information till aktielägenhetsägare

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt register som togs i bruk 2019. Till det samlas omfattande uppgifter om ägande, pantsättning och begränsningar som berör aktielägenheter, exempelvis bostäder och bilplatser. Gamla aktiebrev ersätts med elektroniska ägaranteckningar.

Alla husbolag borde ha överfört sina aktieböcker till bostadsdatasystemet före slutet av år 2023.

Registrering av ägande

Aktielägenhetens ägare kan ansöka om registrering av ägandet när husbolaget finns i bostadsdatasystemet.

Genom att besvara frågorna i våra interaktiva anvisningar kan du kontrollera hur du ska ansöka om registrering av aktielägenhetens ägande i olika situationer, exempelvis när du har ett aktiebrev i pappersform eller en elektronisk ägaranteckning.

Registrering av pantsättning och begränsning

Registrering av pantsättning kan sökas när aktielägenheten har en elektronisk ägaranteckning, alltså när aktielägenhetens ägande har registrerats i bostadsdatasystemet. Det är möjligt att ansöka om registrering av pantsättning och ägande samtidigt.

Registrering av en begränsning kan sökas när husbolaget har överfört aktieboken till bostadsdatasystemet även om aktielägenheten ännu inte har en elektronisk ägaranteckning.

•    Mera information om registrering av pantsättning
•    Mera information om registrering av en begränsning

Den egna aktielägenhetens uppgifter

När din aktielägenhet har en elektronisk ägaranteckning, kan du i e-tjänsten kan avgiftsfritt titta på din aktielägenhets basuppgifter (bolagets FO-nummer, aktiegruppsbeteckning, aktiernas nummer och antal).

Om du behöver mer omfattande uppgifter om din aktielägenhet kan du beställa en aktielägenhetsutskrift hos Lantmäteriverkets kundservice.

Ägarens kontaktuppgifter

Om husbolaget är i bostadsdatasystemet uppdateras aktielägenhetens ägares postadress automatiskt från befolkningsdatasystemet. Om aktielägenheten ägs av ett företag uppdateras postadressen automatiskt från företags- och organisationsdatasystemet.

Kontrollera dina personuppgifter i befolkningsdatasystemet

Företag kan kontrollera sina uppgifter i handelsregistrets e-tjänst

Aktielägenhetens ägare behöver endast meddela sådana ändringar som inte uppdateras automatiskt.

Meddela dina kontaktuppgifter med vår webblankett i följande situationer:
•    du önskar meddela din e-postadress eller din e-postadress förändras
•    du önskar meddela en postadress som inte finns i bostadsdatasystemet
•    du önskar meddela en postadress som inte finns i företags- och organisationsdatasystemet

Webblanketten Meddela kontaktuppgifter

När du säljer en aktielägenhet

Om du ska sälja din aktielägenhet, ta en titt på kom-ihåg listan för dig som ska sälja en aktielägenhet.

Behöver du hjälp?