Hyppää pääsisältöön

Tietoa huoneiston omistajalle

Vuonna 2019 otettiin käyttöön huoneistotietojärjestelmä, jonne kerätään vähitellen tiedot osakehuoneistoista, niiden omistuksista ja panttauksista. Paperisista osakekirjoista luovutaan vaiheittain vuoden 2019 alusta alkaen ja tieto osakehuoneiston omistajasta viedään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.

Uudet, 1.1.2019 jälkeen perustetut yhtiöt ovat perustamisesta lähtien suoraan huoneistotietojärjestelmässä. Osakekirjoja ei paineta, vaan tiedot osakehuoneistojen omistuksista, panttauksista ja rajoituksista saadaan huoneistotietojärjestelmästä.

Vanhojen, ennen 1.1.2019 perustettujen taloyhtiöiden siirtyminen huoneistotietojärjestelmään tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin taloyhtiöiden pitää siirtää osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään. Vasta tämän jälkeen voi yksittäisen osakehuoneiston omistuksen rekisteröidä sähköiseen järjestelmään. 

Huoneistotietojärjestelmän käyttöönotto ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä osakehuoneiston omistajalle. Yksittäinen osakas toimii kuten ennenkin siihen saakka, kunnes taloyhtiö on tehnyt osakeluettelon siirron. Omistusoikeuden osoitus perustuu edelleen paperiseen osakekirjaan ja osakas voi käyttää osakeoikeuksia esim. yhtiökokouksessa kuten tähänkin asti. Osakekirja voi olla edelleen lainan vakuutena tai muutoin säilytyksessä pankissa.

Mistä näet oman taloyhtiösi tilanteen?

Kun taloyhtiösi osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, ilmoittaa yhtiö siitä osakkeen omistajille. Tiedon siitä, onko yhtiö tehnyt siirron, saat myöhemmin taloyhtiöltä tai isännöitsijältä. Tieto on myös merkittävä isännöitsijäntodistukseen. Myös Maanmittauslaitokselta voi kysyä taloyhtiön tilannetta.

Omistuksen rekisteröiminen

Osakeluettelon siirron jälkeen voit hakea omistuksesi rekisteröintiä sekä mitätöidä paperisen osakekirjasi Maanmittauslaitoksessa.

Kun taloyhtiösi osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään, ilmoittaa yhtiö siitä osakkeen omistajille. Osakeluettelon siirto tulee tehdä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Omistuksen rekisteröintiä ja paperisen osakekirjan mitätöintiä on haettava kymmenen vuoden kuluessa siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään. Pakollista omistuksen rekisteröinti on, kun osakehuoneisto vaihtaa ensimmäisen kerran omistajaa osakeluettelon siirron jälkeen..

Lue lisää omistuksen rekisteröinnistä

Kun omistajuus perustuu sähköiseen omistajamerkintään, osakkaalla ei ole enää tarvetta säilyttää paperista osakekirjaa eikä tästä mahdollisesti aiheutuvia kustannuksia enää ole. Samalla poistuu riski paperisen osakekirjan tuhoutumisesta tai häviämisestä.

Panttauksen ja rajoituksen rekisteröiminen

Panttauksen rekisteröintiä voi hakea vasta silloin, kun huoneistolla on sähköinen omistajamerkintä.

Hallintaoikeuden rajoituksen rekisteröintiä voi hakea jo silloin, kun taloyhtiö kuuluu huoneistotietojärjestelmään, vaikka huoneistolla ei vielä olisikaan sähköistä omistajamerkintää.

Lue lisää huoneiston käyttämisestä lainan vakuutena

Lue lisää rajoituksen rekisteröinnistä

Yhteystiedot huoneistotietojärjestelmästä

Osakeluettelon siirron yhteydessä taloyhtiö ilmoittaa osakkaiden postiosoitteen ja mahdollisen sähköpostiosoitteen huoneistotietojärjestelmään osakeluetteloa sekä taloyhtiön tiedottamista varten. Taloyhtiö voi käyttää huoneistotietojärjestelmään ilmoitettuja yhteystietoja mm. yhtiökokouskutsun toimitusosoitteena. Mahdolliset muutokset yhteystietoihin osakkaan tulee ilmoittaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalveluun lomakkeella Ilmoitus osakkeenomistajan yhteystiedosta taloyhtiön osakeluetteloon.
 
Kun haet sähköistä omistuksen rekisteröintiä, sinulla on mahdollisuus ilmoittaa huoneistotietojärjestelmään yhteystiedot (sähköpostiosoite ja postiosoite) osakeluetteloa sekä taloyhtiön tiedottamista varten. Jos et ilmoita erillistä osoitetta, postiosoitteena käytetään Väestötietojärjestelmässä (VTJ) tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmässä (YTJ) olevaa osoitetta.

Huoneiston myyminen

Jos olet myymässä omistamaasi osakehuoneistoa, tutustu erilliseen myyjän muistilistaan.

Teema

Siirrä taloyhtiösi osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään

Osakeluettelon siirtopalvelu palvelee erityisesti taloyhtiöitä, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää.

Lue lisää osakeluettelon siirrosta >