Hyppää pääsisältöön

Osakehuoneiston ostajan muistilista

Osakehuoneistojen (esim. asunnon tai autopaikan) kauppa on siirtymässä uuteen, sähköiseen järjestelmään. Paperiset osakekirjat poistuvat käytöstä ja tieto osakehuoneiston omistajasta viedään Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään.

Rekisterin rakentamisessa on kaksi vaihetta. Ensin taloyhtiön pitää siirtää osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään. Vasta tämän jälkeen voi yksittäisen osakehuoneiston omistuksen rekisteröidä sähköiseen järjestelmään. Samassa yhteydessä paperinen osakekirja mitätöidään.

Siirtymäkauden aikana osakekirjat voivat olla joko paperisia tai omistus osoitetaan sähköisellä merkinnällä huoneistotietojärjestelmässä.

Sinun täytyy ilmoittaa omistajan vaihtumisesta eri tavoin riippuen siitä, onko taloyhtiön osakeluettelo siirretty sähköiseen järjestelmään ja onko osakehuoneistolla jo sähköinen omistusmerkintä.

Ennen kaupantekoa

  • Tutustu myytävään kohteeseen.
  • Tarkista isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksesta, onko taloyhtiön osakeluettelo ja myytävän osakehuoneiston omistustiedot viety huoneistotietojärjestelmään.
  • Kaikkien uusien eli 1.1.2019 jälkeen perustettujen taloyhtiöiden osakehuoneistot ovat alusta lähtien sähköisinä huoneistotietojärjestelmässä.

Milloin uusi omistaja pitää rekisteröidä huoneistotietojärjestelmään?

Jos taloyhtiö ei ole siirtänyt osakeluetteloaan huoneistotietojärjestelmään, kaupat tehdään kuten tähänkin asti paperisilla osakekirjoilla eikä osakehuoneiston omistajatietoja kirjata huoneistotietojärjestelmään. Omistuksen siirto ja uusi omistaja merkitään paperiseen osakekirjaan.

Jos taloyhtiön osakeluettelo on viety huoneistotietojärjestelmään, uuden omistajan on haettava kaupanteon jälkeen omistuksensa rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Jos myytävän osakkeen tietoja ei ole vielä siirretty sähköiseen järjestelmään, kaupat tehdään paperisilla osakekirjoilla ja osakekirjat mitätöidään omistuksen rekisteröinnin yhteydessä.

Jos taloyhtiö on perustettu 1.1.2019 jälkeen, se on heti perustamisesta lähtien huoneistotietojärjestelmässä. Osakekirjoja ei paineta, vaan tiedot huoneiston omistajasta, panttauksista ja hallintaoikeuden rajoituksista ylläpidetään huoneistotietojärjestelmässä. 

Osakehuoneiston ostaja hakee omistuksen rekisteröintiä kaupanteon jälkeen. Omistuksen rekisteröinti edellyttää edellisen omistajan suostumusta.

Katso myös

Asiointiapuri: Näin rekisteröit osakehuoneiston omistusoikeuden
Tietoa ja ohjeita asuntokaupasta Kilpailu- ja kuluttajaviraston verkkosivuilla.
Tietoa taloyhtiön osakeluettelon siirrosta

Siirrä taloyhtiösi osakeluettelo huoneistotietojärjestelmään

Osakeluettelon siirtopalvelu palvelee erityisesti taloyhtiöitä, joilla ei ole käytössään isännöintijärjestelmää.

Lue lisää osakeluettelon siirrosta >