Hyppää pääsisältöön

Suostumus osakehuoneiston omistuksen tai panttauksen rekisteröintiin

Kun osakehuoneiston myyjällä on sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä, ostaja tarvitsee myyjän suostumuksen osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiin. 

Suostumus tarvitaan myös silloin, kun osakehuoneisto on annettu lahjaksi. Suostumus tarvitaan myös panttauksen rekisteröintiin. Tällöin suostumuksen antaa omistaja tai uusi omistaja, jonka omistusosuus pantataan.  

Suostumus omistuksen rekisteröintiin 

Osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiin tarvitaan myyjän suostumus.  

Voit osoittaa suostumuksen liittämällä hakemukseen 

  • jäljennöksen kauppakirjasta tai 
  • kirjallisen suostumuksen, jossa on myyjän yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite).

Maanmittauslaitos varmistaa suostumuksen myyjältä. 

  • kirjallisen suostumuksen voi antaa myös hakemuslomakkeella. 

Kun myyjänä on kuolinpesä, pyydä suostumus kaikilta kuolinpesän osakkailta:  

  •  Jos kuolinpesän osakkaiden tiedot ovat huoneistotietojärjestelmässä, riittää, että liität hakemukseen kauppakirjan tai kirjallisen suostumuksen.  
  • Jos huoneistotietojärjestelmässä ei ole osakkaiden tietoja, Maanmittauslaitos tarkistaa kuolinpesän osakkaiden tiedot. Liitä tällöin hakemukseen kauppakirjan tai kirjallisen suostumuksen lisäksi perukirja, sukuselvitys ja testamentti, jos se on tehty. 
  • Jos kuolinpesän osakas on valtuuttanut henkilön antamaan suostumuksen, liitä hakemukseen valtakirja.  

Suostumus panttauksen rekisteröintiin 

Osakehuoneiston panttauksen rekisteröintiä hakee lainanantaja (yleensä pankki). Panttauksen rekisteröintiin tarvitaan omistajan suostumus. 

Suostumuksen osoittamiseen on kaksi vaihtoehtoa: 

  • pankki liittää hakemukseen jäljennöksen allekirjoitetusta panttaussitoumuksesta
  • osakehuoneiston omistaja allekirjoittaa panttauksen rekisteröintihakemuksen

Jos omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt uudelle omistajalle, tarvitaan panttauksen rekisteröintiin myös myyjän suostumus.  

Lue lisää panttauksen rekisteröinnistä 

Sähköiset allekirjoitukset 

Tarkista, missä kiinteistö- ja huoneistokirjaamisen asiakirjoissa voi käyttää sähköistä allekirjoitusta ja mitä palvelua voi käyttää asiakirjan allekirjoittamiseen. 

Lue, milloin sähköistä allekirjoitusta voi käyttää