Hyppää pääsisältöön

Suostumus osakehuoneiston omistuksen tai panttauksen rekisteröintiin

Kun osakehuoneiston myyjällä on sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä, ostaja tarvitsee myyjän suostumuksen omistuksensa rekisteröintiin. Suostumuksen antaminen koskee myös lahjakirjalla annettua osakehuoneistoa.

Suostumus tarvitaan myös panttauksen rekisteröintiin. Tällöin suostumuksen antaa omistaja tai uusi saaja, jonka omistusosuus pantataan.

Myyjän suostumus omistuksen rekisteröintiin

Sähköinen omistajamerkintä

  • Uuden omistajan omistusoikeuden rekisteröinti edellyttää myyjän suostumusta. Suostumus voidaan osoittaa liittämällä hakemukseen jäljennös kauppakirjasta tai erillinen kirjallinen suostumus sekä myyjän yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Maanmittauslaitos ottaa yhteyttä myyjään suostumuksen varmistamiseksi. Kun myyjänä on kuolinpesä, varmistetaan myyjän suostumus luovutukseen kuolinpesän ilmoittajalta. Tarkoitus on, että omistuksen rekisteröinnin voisi myöhemmin hoitaa sähköisesti.

Paperinen osakekirja

  • Jos osakehuoneistolla ei ole sähköistä omistajamerkintää, myyjän suostumuksen osoittaa osakekirjaan tehty siirtomerkintä. Kun uusi omistaja hakee omistusoikeuden rekisteröintiä, hakemukseen pitää liittää alkuperäinen osakekirja, jossa näkyy siirtomerkintä.

Omistajan suostumus osakehuoneiston panttauksen rekisteröintiin

Panttauksen rekisteröintiä hakee lainanantaja (yleensä pankki) sen omistajan tai uuden saajan suostumuksella, jonka osuus pantataan.

Lainanantaja ilmoittaa suostumuksen liittämällä hakemukseen joko jäljennöksen allekirjoitetusta panttaussitoumuksesta tai muusta kirjallisesta suostumuksesta. Omistajan tai uuden saajan suostumus voidaan osoittaa myös heidän allekirjoituksellaan panttauksen rekisteröintihakemuksessa.

Jos omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt uudelle saajalle, tarvitaan panttauksen rekisteröintiin myös myyjän suostumus. Muuten panttauksen rekisteröintihakemus jää lepäämään, kunnes omistusoikeus on siirtynyt.

Sähköiset allekirjoitukset 

Tarkista, missä kiinteistö- ja huoneistokirjaamisen asiakirjoissa voi käyttää sähköistä allekirjoitusta ja mitä palvelua voi käyttää asiakirjan allekirjoittamiseen. 

Lue, milloin sähköistä allekirjoitusta voi käyttää