Hyppää pääsisältöön

Hae osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiä

Osakehuoneiston omistajan täytyy hakea omistuksen rekisteröintiä huoneistotietojärjestelmään. Omistuksen rekisteröintiä voi hakea, kun taloyhtiö on jo huoneistotietojärjestelmässä. Vanha osakekirja korvataan sähköisellä omistajamerkinnällä.

Osakehuoneistolla tarkoitetaan esimerkiksi asuinhuoneistoa, autopaikkaa, varastoa tai liikehuoneistoa.

Osakehuoneiston omistuksen rekisteröinti on maksullista. Katso hinnasto.

Vastaamalla asiointiapurin kysymyksiin voit tarkistaa, miten haet osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiä eri tilanteissa, esimerkiksi kun sinulla paperinen osakekirja tai sähköinen omistajamerkintä.

Näin haet osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiä

 1. Tarkista joko isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, että taloyhtiö on jo huoneistotietojärjestelmässä.
 2. Täytä hakemus osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi. 

  Huom! Osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiä ei voi hakea Maanmittauslaitoksen asiointipalvelussa. Hakemus tehdään aina täyttämällä pdf-lomake.

 3. Kokoa mahdolliset liitteet.
 4. Lähetä hakemus liitteineen turvaviestillä tai postitse tai tuo hakemus asiakaspalvelupisteeseen.

Hakemuksen toimittaminen, kun sinulla on paperinen osakekirja

Toimita hakemus ja alkuperäinen osakekirja paikan päälle johonkin Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä. 

Voit myös toimittaa hakemuksen ja alkuperäisen osakekirjan postitse. Huomioithan, että osakekirja on arvopaperi, jonka lähetykseen on syytä valita turvallinen lähetystapa. Katso lisää esimerkiksi Postin sivuilta.

Kun omistuksesi on rekisteröity, saat ilmoituksen Maanmittauslaitokselta. Tämän jälkeen omistuksesi on sähköinen omistajamerkintä huoneistotietojärjestelmässä. Maanmittauslaitos mitätöi alkuperäisen osakekirjan. Voit halutessasi saada osakekirjan itsellesi takaisin mitätöinnin jälkeen.

Jos osakekirjasi on pankissa (lainan vakuutena)

Pankit toivovat, että asiakkaat, joilla osakekirja on lainan vakuutena, eivät vielä hae omistuksen rekisteröintiä. Juuri nyt hakemusten käsittely on ruuhkautunut, joten kannattaa odottaa ruuhkahuipun yli. 

Tarkista hakemusten keskimääräinen käsittelyaika

Hakemuksen toimittaminen, kun osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä

Toimita luovuttajan suostumus hakemuksesi liitteeksi.

Milloin omistuksen rekisteröintiä tulee hakea?

Jos osakehuoneiston omistaja on vaihtunut, esimerkiksi olet ostanut tai perinyt osakehuoneiston, sinun on haettava omistuksesi rekisteröintiä kahden kuukauden kuluessa.

Jos omistat osakehuoneiston taloyhtiössä, joka on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään, sinulla on 10 vuotta aikaa rekisteröidä osakehuoneistosi omistus. Määräaika alkaa siitä ajankohdasta, kun taloyhtiösi on siirtynyt huoneistotietojärjestelmään.

Käsittelyaika

Tarkista hakemusten keskimääräiset käsittelyajat

Autopaikan omistuksen rekisteröinti

Paperinen osakekirja

Jos autopaikalla on oma osakekirja, hae autopaikalle omistuksen rekisteröintiä samalla tavalla kuin osakehuoneistolle. Jos autopaikalla ei ole omaa osakekirjaa, sinun ei tarvitse hakea autopaikan rekisteröintiä erikseen. 

Sähköinen omistajamerkintä

Jos osakehuoneisto ja autopaikka ovat jo huoneistotietojärjestelmässä, tarkista osakehuoneistotuloste. Jos osakehuoneisto ja autopaikka ovat eri osakeryhmiä, hae autopaikalle omistuksen rekisteröintiä samalla tavalla kuin osakehuoneistolle. Jos osakehuoneisto ja autopaikka kuuluvat samaan osakeryhmään, sinun ei tarvitse hakea autopaikan rekisteröintiä erikseen.

Omistuksen selvennyskirjaus

Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat hakea osakehuoneiston omistuksen rekisteröintiä kuolinpesälle kuuluvaan huoneistoon. Omistuksen selvennyskirjauksen hakeminen ei ole pakollista, mutta se selkeyttää asioiden hoitoa. 

Selvennyskirjausta kannattaa hakea esimerkiksi silloin, kun kuolinpesä haluaa myydä osakehuoneiston. Tällöin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perukirjaa ja sukuselvitystä omistuksen rekisteröintiä varten.

Liitä hakemukseen vainajan perukirja, sukuselvitys ja mahdollinen testamentti.

Omistuksen rekisteröinti, kun yhtiöjärjestys on muuttunut

Yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeen sinun täytyy hakea omistuksesi rekisteröintiä, jos omistamaasi osakeryhmään on tullut muutoksia. Katso tarkemmat ohjeet Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta.

Taloyhtiön ohjeet yhtiöjärjestyksen muutostilanteissa voit lukea osakehuoneistorekisteri.fi-sivustolta.

Hakemuksen liitteet

Liitteet voi toimittaa kopioina, lukuun ottamatta paperista osakekirjaa tai väliaikaistodistusta, jotka tarvitaan aina alkuperäisenä.

Tyypillisimmät liitteet eri tilanteissa

Kauppa

 • Paperinen osakekirja tai väliaikaistodistus alkuperäisenä tai 
 • luovuttajan suostumus

Lahja

 • Paperinen osakekirja tai väliaikaistodistus alkuperäisenä tai
 • luovuttajan suostumus

Ositus- ja perinnönjako

 • Ositus- ja perinnönjakosopimus
 • Mahdollinen paperinen osakekirja tai väliaikaistodistus
 • Vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • Mahdollinen testamentti

Testamentti

 • Testamentti
 • Testamentin tiedoksiantoilmoitukset tai hyväksymiset pesän osakkailta
 • Mahdolliset lakiosailmoitukset ja selvitys lakiosan suorittamisesta
 • Mahdollinen paperinen osakekirja tai väliaikaistodistus alkuperäisenä
 • Vainajan perukirja ja sukuselvitys

Ositussopimus

 • Ositussopimus
 • Mahdollinen paperinen osakekirja tai väliaikaistodistus

Yhtiöjärjestyksen muutos, jonka myötä osakeryhmiin tulee muutoksia

 • Taloyhtiön selvitys uusien osakeryhmien muodostumisesta sekä vanhojen lakkaamisesta. Selvityksen tulee kattaa kaikki yhtiöjärjestyksen osakeryhmien muutokset. Selvitys voi olla esimerkiksi taloyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa yhtiöjärjestyksen muutosasia on käsitelty.
 • Paperinen osakekirja tai väliaikaistodistus alkuperäisenä, jos yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneen osakeryhmän omistus on perustunut paperiseen osakekirjaan.
 • Pantinhaltijan ja rajoituksella suojatun tahon hakemus tai suostumus, jos yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneella osakeryhmällä on ollut huoneistotietojärjestelmään kirjattuja panttaus- tai rajoitusmerkintöjä.

Hinta

Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinti

Osakehuoneistolla tarkoitetaan esimerkiksi asuinhuoneistoa, autopaikkaa, varastoa tai liikehuoneistoa.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7481101000
Omistuksen rekisteröinti omistajan hakemuksesta tai
taloyhtiön ilmoituksesta €/osakehuoneisto
69,00 Ei arvonlisäveroa
7481101004
Selvennyskirjaus tai muu kirjaus tai merkintä rekisteriin €/osakehuoneisto
69,00 Ei arvonlisäveroa
7481101005
Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen palautus
12,00 Ei arvonlisäveroa
7481101090
Koko osakekannan omistuksen rekisteröinti (€ / h)
110,00 Ei arvonlisäveroa
7481101094
Rakentamisvaiheen yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisterimerkintöjen kirjaaminen €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
7481101091
Yksilöintitietojen muutokset (€/h)
110,00 Ei arvonlisäveroa

748110190 Koko osakekannan rekisteröinti €/h, jos

 • Koko osakekannan omistanut taho on luovuttanut kerralla koko osakekannan luovutuksensaajalle/-ille. Luovuttajan suhteellisen omistusosuuden pitää olla sama jokaisessa osakeryhmässä samoin kuin luovutuksensaajan suhteellisen osuuden jokaisessa osakeryhmässä tai
 • Omistaja/-t hakevat omistuksen rekisteröintiä kerralla koko yhtiön osakekantaan siten, että kunkin omistajan suhteellinen omistusosuus on kaikissa osakeryhmissä sama

 

Sähköiset allekirjoitukset 

Tarkista, missä kiinteistö- ja huoneistokirjaamisen asiakirjoissa voi käyttää sähköistä allekirjoitusta ja mitä palvelua voi käyttää asiakirjan allekirjoittamiseen. 

Lue, milloin sähköistä allekirjoitusta voi käyttää