Hyppää pääsisältöön

Huoneistot

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7481101000
Omistuksen rekisteröinti omistajan hakemuksesta tai
taloyhtiön ilmoituksesta €/osakehuoneisto
63,00 Ei arvonlisäveroa
7481101004
Selvennyskirjaus tai muu kirjaus tai merkintä rekisteriin €/osakehuoneisto
63,00 Ei arvonlisäveroa
7481101005
Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen palautus
11,00 Ei arvonlisäveroa
7481101006
Myöhästymismaksu (€/2kk)
12,60 Ei arvonlisäveroa
7481101090
Koko osakekannan omistuksen rekisteröinti (€ / h)
101,00 Ei arvonlisäveroa
7481101091
Yksilöintitietojen muutokset (€/h)
101,00 Ei arvonlisäveroa

748110190 Koko osakekannan rekisteröinti €/h, jos

  • Koko osakekannan omistanut taho on luovuttanut kerralla koko osakekannan luovutuksensaajalle/-ille. Luovuttajan suhteellisen omistusosuuden pitää olla sama jokaisessa osakeryhmässä samoin kuin luovutuksensaajan suhteellisen osuuden jokaisessa osakeryhmässä tai
  • Yhtiön perustajaosakas hakee rakentamisvaiheessa tehdyn yhtiöjärjestyksen muutoksen perusteella omistuksen kirjaamista samalla kertaa kaikkiin osakeryhmiin samalle taholle. Kunkin omistajan suhteellisen omistusosuuden pitää olla kaikissa osakeryhmissä sama.
  • Omistaja/-t hakevat omistuksen rekisteröintiä kerralla koko yhtiön osakekantaan siten, että kunkin omistajan suhteellinen omistusosuus on kaikissa osakeryhmissä sama

7481101006 Myöhästymismaksu (€/2 kk)

  • jos hakemus viivästyy säädetystä määräajasta
  • jokaiselta alkavalta 2 kuukauden jaksolta, jonka hakemus viivästyy
  • koskee osakeluettelon siirron jälkeen tapahtuvaa ensimmäisen saannon rekisteröintiä
  • myöhästymismaksulle ei ole maksukattoa

Panttauksen käsittelystä peritään maksu jokaisen vahvistetun panttauksen osalta erikseen.Huomioithan, että panttaus on osakeryhmäkohtainen.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7482101000
Panttauksen kirjaaminen tai muuttaminen
27,00 Ei arvonlisäveroa

Panttauksen poistamisesta ei peritä maksua.

 

 

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7481101001
Rajoituksen merkitseminen
63,00 Ei arvonlisäveroa
7481101002
Turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus rajoitusmerkinnästä / ilmoitus
63,00 Ei arvonlisäveroa
7481101003
Turva-asiakirjojen säilyttäjän ilmoitus merkintärajoituksen poistosta (myymättömät huoneistot/ilmoitus)
63,00 Ei arvonlisäveroa

 

 

 

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7488101000
Yhtiön osakeluettelo
18,00 Ei arvonlisäveroa
7488101001
Julkinen osakeluettelo
18,00 Ei arvonlisäveroa
7488101002
Osakehuoneistotuloste, laaja
18,00 Ei arvonlisäveroa
7488101003
Osakehuoneistotuloste, suppea
18,00 Ei arvonlisäveroa
7488101008
Muu tuloste huoneistotietojärjestelmästä
18,00 Ei arvonlisäveroa

 

 

 

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7488101004
Yhtiön osakeluettelo
14,00 Ei arvonlisäveroa
7488101005
Osakeluettelo, julkinen
14,00 Ei arvonlisäveroa
7488101006
Osakehuoneistotuloste, laaja
14,00 Ei arvonlisäveroa
7488101007
Osakehuoneistotuloste, suppea
14,00 Ei arvonlisäveroa