Hyppää pääsisältöön

Muut tuotteet ja palvelut

Tuote Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
Peruskalibrointi koje ja yksi latta 840,00
Peruskalibrointi koje ja kaksi lattaa 1 260,00
Kalibrointi kolmessa lämpötilassa, koje ja yksi latta 1 260,00
Kalibrointi kolmessa lämpötilassa, koje ja kaksi lattaa 1 790,00

Ei arvonlisäveroa.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7801314000
Kiinteistöinsinöörin tehtävät €/h
134,00 166,16
7801314001
Muut kuntayhteistyöhön liittyvät tehtävät €/ h
107,00 132,68

Minimiveloitusaika on 15 minuuttia. Hinnat sisältävät myös mm.  matkakustannukset.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
78041010726
Kiinteistövaikutusten arviointi €/ h
107,00 132,68
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7801314009
Muut asiantuntijapalvelut €/h
120,00 148,80
7801105417
Luovutuskirjan laatiminen kiinteistötoimituksen yhteydessä
270,97 336,00

Tilaustehtäviä ovat esimerkiksi osakaskuntien järjestäytymistehtävät ja muiden kuin Maanmittauslaitoksen myöntäminen lunastuslupien käsittely. Tuntihinta sisältää kaikki tilaustehtävistä aiheutuvat kustannukset (esim. kokoustilavuokrat, lehti-ilmoituskustannukset, matkaliput ja kilometrikorvaukset). Tilaustehtävän suorittamiseen kuluva matka-aika velotaan tuntihinnan mukaisesti.

 

GNSS – reaaliaikainen asemadatan hinta €/kk/asema määräytyy asemien lukumäärän mukaan alla olevan taulukon perusteella.

Asemia / kuukausiHinta € (ilman alv.)Hinta € (sis. alv.)
1-9180,00223,20
10-39155,00192,20
40-89125,00155,00
Yli 89 asemaa100,00124,00
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7801314008
Paikkatiedon tilaustehtävät €/h
120,00 148,80

Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistot

Laserkeilausaineistoja, Kiintopisteitä, Korkeusmalleja, Ilmakuvia, Ortokuvia, Maastotietokantaa, Peruskarttarasteria, Tienimiä, Maastokarttarastereita 1:50 000 - 1:500 000, Maastokarttoja 1:100 000 ja 1:250 000, Taustakarttasarjaa, Yleiskarttoja 1:1 000 000 ja 1:4 500 000, Yleiskarttarastereita 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:4 500 000 ja 1: 8 000 000, Nimistötuotteita (paikannimet sisältäen myös karttanimet) ja Kuntajako-tuotteita 1:10 000 - 1:4 500 000 sekä kiinteistörekisterikartan kiinteistörajoja ja -tunnuksia sekä rajamerkkejä voi käyttää ilmaislisenssillä.

Ilmaislisenssi sallii aineistojen yksityisen ja kaupallisen käytön, julkaisemisen, edelleen lisensoinnin ja liittämisen osaksi muuta tuotetta tai palvelua.

Aineistojen latauksen yhteydessä kerätään lataajan yhteystiedot.

Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistoista tekemät painetut kartat ja tulosteet sekä tulostetiedostot ovat maksullisia.

Aineistotoimituksista peritään aina käsittelymaksu, joka on esitetty kyseisen aineiston kohdalla.

Viranomaislisenssi

Kauppahintarekisteriaineistot luovutetaan valtion viranomaisten käyttöön irrotuskustannushintaan. Kauppa-hintarekisteriaineiston saa opetus- ja tutkimuskäyttöön 90 % alennuksella. Tämän lisäksi veloitetaan irrotuskustannukset

Kauppahintarekisteri- ja kiinteistörekisteriaineistot luovutetaan viranomaiselle vain kyseessä olevan organisaation viranomaistehtävien hoitamiseen. Viranomaiskäyttö on virastolle tai laitokselle laissa, asetuksessa tai vastaavassa säännöksessä määrätty tehtävä. Jos viranomaisella on muita kuin viranomaistehtäviä, veloitetaan niihin tarkoituksiin hankituista aineistoista normaalit, voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttöoikeuslupamaksut.

Hinnoittelu ei koske mm. otteita, tulosteita, painettuja karttoja eikä skannattuja aineistoja.

Aineistoja voi käyttää myös viranomaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa. Julkaisulupa ei kuitenkaan koske nettipalveluja. Niihin liittyvät julkaisuluvat ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Viranomaisen on osoitettava viranomaistehtävänsä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle irrotuskustannushinnoittelua varten. 

Opetuskäytöllä tarkoitetaan tutkintoon tähtäävää julkista koulutusta ja tutkimuskäytöllä sellaista tutkimusta, jonka tulokset ovat julkisia.

Maanmittauslaitoksen digitaalisen aineistojen tuki ratkaisee mahdolliset tulkintaa vaativat tapaukset.

Rakennustietojen kyselypalvelun (WFS) koekäyttö

Rakennustietojen kyselypalvelun (WFS) koekäytöstä ei peritä ylläpitomaksua. 

Oppilaitosalennukset

Kartta-aineistojen irrotus- ja lisenssimaksuista ei myönnetä alennusta oppilaitoksille. Oppilaitokset voivat hyödyntää malliaineistoja. 

Saatavilla vain Karttakuvapalvelu (WMS) kautta.

Aineisto on maksutonta.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77415010917
MML-karttatekstiili
23,07 28,60
77415011108
SUOMI-karttatekstiili
22,18 27,50