Hyppää pääsisältöön

Muut tuotteet ja palvelut

Maastotieto- ja kiinteistörekisterikartta-aineistot

Laserkeilausaineistoja, Kiintopisteitä, Korkeusmalleja, Ilmakuvia, Ortokuvia, Maastotietokantaa, Peruskarttarasteria, Tienimiä, Maastokarttarastereita 1:50 000 - 1:500 000, Maastokarttoja 1:100 000 ja 1:250 000, Taustakarttasarjaa, Yleiskarttoja 1:1 000 000 ja 1:4 500 000, Yleiskarttarastereita 1:1 000 000, 1:2 000 000, 1:4 500 000 ja 1: 8 000 000, Nimistötuotteita (paikannimet sisältäen myös karttanimet) ja Kuntajako-tuotteita 1:10 000 - 1:4 500 000 sekä kiinteistörekisterikartan kiinteistörajoja ja -tunnuksia sekä rajamerkkejä voi käyttää ilmaislisenssillä.

Ilmaislisenssi sallii aineistojen yksityisen ja kaupallisen käytön, julkaisemisen, edelleen lisensoinnin ja liittämisen osaksi muuta tuotetta tai palvelua.

Aineistojen latauksen yhteydessä kerätään lataajan yhteystiedot.

Maanmittauslaitoksen maastotietoaineistoista tekemät painetut kartat ja tulosteet sekä tulostetiedostot ovat maksullisia.

Aineistotoimituksista peritään aina käsittelymaksu, joka on esitetty kyseisen aineiston kohdalla.

Viranomaislisenssi

Kauppahintarekisteriaineistot luovutetaan valtion viranomaisten käyttöön irrotuskustannushintaan. Kauppa-hintarekisteriaineiston saa opetus- ja tutkimuskäyttöön 90 % alennuksella. Tämän lisäksi veloitetaan irrotuskustannukset

Kauppahintarekisteri- ja kiinteistörekisteriaineistot luovutetaan viranomaiselle vain kyseessä olevan organisaation viranomaistehtävien hoitamiseen. Viranomaiskäyttö on virastolle tai laitokselle laissa, asetuksessa tai vastaavassa säännöksessä määrätty tehtävä. Jos viranomaisella on muita kuin viranomaistehtäviä, veloitetaan niihin tarkoituksiin hankituista aineistoista normaalit, voimassa olevan hinnaston mukaiset käyttöoikeuslupamaksut.

Hinnoittelu ei koske mm. otteita, tulosteita, painettuja karttoja eikä skannattuja aineistoja.

Aineistoja voi käyttää myös viranomaistehtäviin liittyvissä julkaisuissa. Julkaisulupa ei kuitenkaan koske nettipalveluja. Niihin liittyvät julkaisuluvat ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Viranomaisen on osoitettava viranomaistehtävänsä kirjallisesti Maanmittauslaitokselle irrotuskustannushinnoittelua varten. 

Opetuskäytöllä tarkoitetaan tutkintoon tähtäävää julkista koulutusta ja tutkimuskäytöllä sellaista tutkimusta, jonka tulokset ovat julkisia.

Maanmittauslaitoksen digitaalisen aineistojen tuki ratkaisee mahdolliset tulkintaa vaativat tapaukset.

Rakennustietojen kyselypalvelun (WFS) koekäyttö

Rakennustietojen kyselypalvelun (WFS) koekäytöstä ei peritä ylläpitomaksua. 

Oppilaitosalennukset

Kartta-aineistojen irrotus- ja lisenssimaksuista ei myönnetä alennusta oppilaitoksille. Oppilaitokset voivat hyödyntää malliaineistoja. 

Saatavilla vain Karttakuvapalvelu (WMS) kautta.

Aineisto on maksutonta.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77415010917
MML-karttatekstiili
23,07 28,60
77415011108
SUOMI-karttatekstiili
22,18 27,50