Hyppää pääsisältöön

Sähköiset allekirjoitukset – milloin niitä voi käyttää?

Tällä sivulla voit tarkistaa, voiko kiinteistöjen ja huoneistojen kirjaamishakemuksia allekirjoittaa sähköisesti ja mitä allekirjoitustapaa asiakirjoihin voi käyttää. 

Hyväksyttävät sähköiset allekirjoitukset

Kirjaamishakemusten sähköiseen allekirjoittamiseen voi käyttää seuraavia tapoja riippuen asiakirjasta: 

  • Digi- ja väestötietoviraston (DVV) vahvistamat allekirjoitusvarmenteet eli henkilökortti tai viranomaisen organisaatiokortti 
  • Muiden EU maiden hyväksymät eIDAS-asetuksen mukaiset korkeimman tason hyväksytyt sähköiset allekirjoitukset (QES) 
  • Kiinteistövaihdannan palvelussa (KVP) tehdyt allekirjoitukset 

Kaikkia kirjaamishakemuksiin liittyviä asiakirjoja ei voi allekirjoittaa sähköisesti, koska niihin liittyy laissa määrättyjä muotovaatimuksia. Tällaisia asiakirjoja ovat esimerkiksi testamentit ja perinnönjaot. 

Kaikissa asiakirjoissa muotovaatimukset eivät ole yhtä tiukkoja. Kiinteistön tai vuokraoikeuden ostovaltuutus voi olla vaikka suullinen – siksi ostovaltakirjoissa hyväksytäänkin myös muut sähköiset allekirjoitukset. 

Lisätietoa eIDAS-asetuksen mukaisista eritasoisista sähköisistä allekirjoituksista saat Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilta. Kaikki eIDAS-asetuksen kriteerit täyttävät allekirjoituspalvelut löytyvät EU- komission ylläpitämältä verkkosivustolta (englanniksi). 

Kirjaamishakemusten asiakirjat ja allekirjoitustavat

AsiakirjaAllekirjoitustapa
kiinnitysKiinteistövaihdannan palvelu, DVV:n varmenne tai muu eIDAS kriteerit täyttävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus
lainhuuto, erityinen oikeusei allekirjoitusvaatimusta, mikä tahansa käy
huoneiston omistus, panttaus ja rajoitusei allekirjoitusvaatimusta, mikä tahansa käy

Saantokirjat

AsiakirjaAllekirjoitustapa
kiinteistön luovutusKiinteistövaihdannan palvelu 
perinnönjako, ositus, erottelu, testamenttiei mahdollista allekirjoittaa sähköisesti
vuokrasopimus, vuokraoikeuden siirtoKiinteistövaihdannan palvelu, DVV:n varmenne tai muu eIDAS-kriteerit täyttävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus
osakehuoneiston luovutuskirja suostumuksenaDVV:n varmenne tai muu eIDAS-kriteerit täyttävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus

Valtakirjat

AsiakirjaAllekirjoitustapa
kiinteistön luovutusvaltakirjaKiinteistövaihdannan palvelu (voi käyttää vain Kiinteistövaihdannan palvelussa tehdyissä luovutuksissa, esim. kauppa, lahja, vaihto)
kiinteistön ostovaltakirjamikä tahansa käy
vuokraoikeuden luovutus- ja ostovaltakirjamikä tahansa käy
muu valtakirjamikä tahansa käy

Muut asiakirjat, joissa on allekirjoitusvaatimus (esimerkkejä)

AsiakirjaAllekirjoitustapa
erityisen oikeuden perustamis- ja siirtoasiakirjat (hallinnanjakosopimus, maanvuokrasopimus, käyttöoikeussopimus, rajoitetut käyttöoikeudet ym.)DVV:n varmenne tai muu eIDAS-kriteerit täyttävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus
testamentin tiedoksianto ja hyväksyntäDVV:n varmenne tai muu eIDAS-kriteerit täyttävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus
perinnöstä/testamentista luopuminen DVV:n varmenne tai muu eIDAS-kriteerit täyttävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus
kuolinpesän pesäosuuden luovutusDVV:n varmenne tai muu eIDAS-kriteerit täyttävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus
erillinen suostumus osakehuoneiston omistuksen, panttauksen tai rajoituksen kirjaamiseenDVV:n varmenne tai muu eIDAS-kriteerit täyttävä hyväksytty sähköinen allekirjoitus
perukirjamikä tahansa käy

Muut asiakirjat, joissa ei ole allekirjoitusvaatimusta (esimerkkejä) 

AsiakirjaAllekirjoitustapa
kunnan tai muun viranomaisen päätösmikä tahansa käy
muun yhteisön päätösmikä tahansa käy

Sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan toimittaminen

Sähköisesti allekirjoitettu asiakirja tulee toimittaa sähköisessä muodossa, jotta allekirjoituksen varmenne, eheys ja sertifikaatti voidaan jälkikäteen tarkistaa.  

Voit myös tarkistaa itse sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan allekirjoituksen tason DVV:n ylläpitämässä tarkastuspalvelussa. 

Maanmittauslaitos voi tarvittaessa pyytää toimittamaan sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan uudelleen allekirjoituksen eheyden varmistamiseksi.