Hyppää pääsisältöön

Talouden ja hallinnon asiakirjat (NETRA)

Maanmittauslaitoksen toiminnan ja talouden suunnittelun ja seurannan kannalta keskeisimmät asiakirjat eli tulosohjausasiakirjat ja muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat löytyvät tältä sivulta.

Tulosohjausasiakirjat

Tulosohjausasiakirjoja ovat Maanmittauslaitoksen tilinpäätökset, osavuosiraportit sekä ministeriön ja viraston välinen tulossopimus sekä eduskunnan päättämät talousarviot. Asiakirjat jakautuvat suunnitelmiin ja seurantatietoihin.

Suunnitelmat

Ministeriön ja viraston välinen tulossopimus

Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Eduskunnan päättämät talousarviot

Eduskunta päättää valtion talousarviosta ja lisätalousarvioista. Maanmittauslaitoksen talousarvio löytyy kohdasta "määrärahat", pääluokka 30, luku 70, momentti 01 toimintamenot, momentti 40 kiinteistötoimitusten tukemisesta aiheutuvat menot.

Valtion talousarvioesitykset

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Kirjanpitoyksikön tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Ministeriön kannanotot tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Osavuosiraportit

VES-/TES-asiakirjat

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Maanmittauslaitoksen voimassa olevat tarkentavat virka- ja työehtosopimusasiakirjat liitteineen ovat alla olevissa linkeissä pdf-tiedostona. Asiakirjoja ei saa julkaista ilman Maanmittauslaitoksen lupaa.

Henkilöstöjohtamisen asiakirjoja

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Tutkihallintoa.fi-sivustolla.