Hyppää pääsisältöön

Kiinteistöt

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107410
Lainhuudatus
161,00 Ei arvonlisäveroa
7410107412
Kuulutuslainhuuto
161,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
161,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
161,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
79,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinnitysasian käsittelystä peritään maksu jokaisen vahvistetun kiinnityksen osalta erikseen.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7420207453
Kiinnityksen vahvistaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207460
Kiinnityksen muuttaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207451
Kiinnityksen laajentaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207452
Kiinnityksen purkaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207454
Kiinnitysten yhdistäminen jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207459
Kiinnityksen jakaminen jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420107462
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan yksilöintitietojen muuttaminen €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
7420107425
Kiinnityksen kuolettaminen
0,00 Ei arvonlisäveroa
7420207458
Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä
23,00 Ei arvonlisäveroa
7420107427
Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskeva merkintä
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207457
Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi
23,00 Ei arvonlisäveroa
7420207462
Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi yli 100 kpl ylittäviltä /kpl
1,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinnityksen kuolettaminen on maksutonta.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7430107430
Erityisen oikeuden kirjaaminen (MK 14:2 §, laitoksellinen)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107435
Erityisen oikeuden siirto (MK 14:2 §, laitoksellinen)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107432
Muu erityisen oikeuden kirjaaminen tai siirto (eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, muu oikeus)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107434
Erityisen oikeuden muuttaminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107436
Erityisen oikeuden kirjauksen selventäminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107433
Erityisen oikeuden poistaminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107437
Etusijajärjestyksen muuttaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7650105327
Kaupanvahvistamisen maksu (kauppa tai muu luovutus)
128,00 Ei arvonlisäveroa
7650105328
Luovutuskirjan tai muun asiakirjan kopio / sivu
2,00 Ei arvonlisäveroa

Lisäksi kaupanvahvistaja perii matkakustannukset.

Huom. Luovutuskirjan laatimismaksu sisältään myös lainhuudon käsittelyn.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
10949
Asiointimaksu esisopimuksesta
60,00 Ei arvonlisäveroa
10954
Asiointimaksu luovutuskirjan laatimisesta (sis lainhuudatusmaksun)
221,00 Ei arvonlisäveroa
10938
Kiinnityshakemusmaksu
25,00 Ei arvonlisäveroa
10939
Kiinnityksen muuttaminen
25,00 Ei arvonlisäveroa
10940
Panttikirjan siirtohakemus
15,00 Ei arvonlisäveroa
10952
Kiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus
0,00 Ei arvonlisäveroa
10953
Erityisen oikeuden kirjaaminen sähköinen allekirjoituspalvelu
112,00 Ei arvonlisäveroa
10955
Erityisen oikeuden muuttaminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
10951
Erityisen oikeuden luovutus
112,00 Ei arvonlisäveroa
10974
Lainhuutotodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
10975
Rasitustodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
10977
Vuokraoikeustodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
10972
Kiinteistörekisteriote
14,00 Ei arvonlisäveroa
10973
Kiinteistörekisterin karttaote
14,00 Ei arvonlisäveroa
10976
Määräalan kiinteistörekisteriote
14,00 Ei arvonlisäveroa
10983
Laskutussopimuksen uudelleen avausmaksu
88,23 109,40
78101010986
Yleisvaltuutus / hakemus
181,45 225,00
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051011040
Kiinnityksestä vapauttaminen toimituksen yhteydessä
44,00 Ei arvonlisäveroa
75051011042
Kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen toimituksen yhteydessä / eläkeoikeus
112,00 Ei arvonlisäveroa
75051011043
Yhteisestä alueesta muodostetun lohkokiinteistön vapauttaminen kiinnityksistä tai eläkeoikeudesta
335,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisen voi hoitaa toimituksen yhteydessä tai kirjaamisasiana, mikäli pantti- tai eläkeoikeuden haltija antaa suostumuksen. Maksut määräytyvät samoin perustein molemmissa tapauksissa.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75093010865
Kaupanvahvistajahakemuksen hylkääminen
272,00 Ei arvonlisäveroa
75093010844
Kaupanvahvistajamääräyshakemuksen käsittely
272,00 Ei arvonlisäveroa

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
76701010758
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h §:ssä (132/1999) tarkoitetun lausunnon antaminen €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75092010754
Lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 § 2 momentin nojalla €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
75092010755
Ennakkohaltuunottoluvan antaminen lunastuslain 59 § 1 momentin nojalla €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
75091010756
Lunastuslain 72 b §:ssä tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
7509105891
Lunastuslain 72 c §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
7509104288
Lunastuslain 72 d §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
75092010905
Lunastuslain 84 §:ssä tarkoitetun tutkimusluvan myöntäminen €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7509105009
Rekisteriyksikön nimen muuttaminen
145,00 Ei arvonlisäveroa
7509104270
Päätös kiinteistön laadun muuttamisesta
165,00 Ei arvonlisäveroa
7509104271
Kaavatontin merkitseminen tonttina kiinteistörekisteriin tai muu kiinteistörekisterilain (392/1985) 4 §:ssä tarkoitettu kiinteistötunnuksen muuttaminen
350,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7500105001
Kiinteistöjen yhdistäminen, yhdistämisen koskiessa enintään kahta kiinteistöä
175,00 Ei arvonlisäveroa
7500105002
Lisämaksu jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä
60,00 Ei arvonlisäveroa
75001011104
Koko kiinteistön liittäminen yhteismetsään
175,00 Ei arvonlisäveroa
75091010526
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä
175,00 Ei arvonlisäveroa
75091010527
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä (jokainen muu yhdistettävä alue)
60,00 Ei arvonlisäveroa

Tiekunta voidaan perustaa, jakaa tai lakkauttaa kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, jos tieosakkaat ovat sopineen asiat kirjallisesti etukäteen ja toimittaneet siihen liittyvät asiakirjat kiinteistörekisterin pitäjälle. 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010966
Tiekunnan perustaminen, jakaminen tai lakkauttaminen
335,00 Ei arvonlisäveroa
  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Maksu päätöksestä 200,00 ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010963
Yhdestä kiinteistöstä suoritettu osuuden tai osuuksien siirtäminen taikka tilaksi muodostaminen
335,00 Ei arvonlisäveroa
75051010965
Lisämaksu seuraavalta kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä tai tilaksi muodostamiselta
110,00 Ei arvonlisäveroa

Maksu määrätään kutakin vastaanottavaa kiinteistöä tai muodostettavaa tilaa kohden.

Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.
 

 Maksun muodostuminen
Jos yhdestä kiinteistöstä siirretään osuus / osuuksia yhteen kiinteistöön335 €
Jos kahdesta tai useammasta kiinteistöstä siirretään osuus / osuuksia yhteen kiinteistöön

3

5 € + seuraavien siirtojen lkm * 110 €

Jos yhdestä kiinteistöstä siirretään osuus / osuuksia kahteen tai useampaan kiinteistöönvastaanottavien kiinteistöjen lkm * 335 €
Jos kahdesta tai useammasta kiinteistöstä siirretään osuus / osuuksia kahteen tai useampaan kiinteistöönMaksu tarkastellaan vastaanottavien kiinteistöjen mukaan. Kunkin kiinteistön osalta perusmaksu on 335 €, johon lisätään seuraavien siirtojen lkm * 110 €, jos kiinteistöön liitetään osuuksia useammasta kiinteistöstä.

Maksu muodostuu yllä olevan periaatteen mukaisesti myös silloin, kun yhteisalueosuudesta muodostetaan uusi kiinteistö.

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut samalta myyjältä kiinteistöstä B osuuden yhteisestä vesi- alueesta ja kiinteistöstä C osuuden yhteisestä venevalkamasta. Kiinteistöihin B ja C ei kohdistu kiinnityksiä ja osuudet siirretään kiinteistöön A.

Maksu:

335 € +110 € = 445 €

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010961
Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön yksi liitettävä alue
335,00 Ei arvonlisäveroa
75051010962
Lisämaksu jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta
110,00 Ei arvonlisäveroa

Maksu määrätään kutakin vastaanottavaa kiinteistöä tai muodostettavaa tila kohden

Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut kiinteistön B osuuden yhteiseen alueeseen X. Kiinteistöstä A on tämän jälkeen tullut yhteisen alueen X ainoa osakaskiinteistö ja yhteinen alue liitetään kiinteistöön A. Toimituksessa tehdään kaksi toimenpidettä:

a) siirretään yhteisalueosuus kiinteistöstä B kiinteistöön A
b) liitetään yhteinen alue kiinteistöön A

Maksu:

335 € +335 € = 670 €

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051011045
Erityisen etuuden siirto ensimmäinen siirto
335,00 Ei arvonlisäveroa
75051011046
Erityisen etuuden siirto seuraava siirto
110,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7600105189
Lainhuutotodistus
18,00 Ei arvonlisäveroa
7600105190
Rasitustodistus
18,00 Ei arvonlisäveroa
7600105683
Vuokraoikeustodistus
18,00 Ei arvonlisäveroa
7600105322
Kiinteistörekisteriote
18,00 Ei arvonlisäveroa
76001010934
Määräalan kiinteistörekisteriote
18,00 Ei arvonlisäveroa
76001011031
Ote käyttöoikeusyksiköstä
18,00 Ei arvonlisäveroa
7600106542
Rekisteriyksikön karttaote
18,00 Ei arvonlisäveroa
7600105036
Kunta-, sijaintialue-, ryhmä- ja yksikkö-luettelot, erillisenä annettavat yhteisen alueen osakasluettelot ja muut näihin verrattavat luettelot
18,00 Ei arvonlisäveroa

Viranomaisen sähköisen asiointipalvelun kautta luovutettu edellä mainittu kiinteistötietojärjestelmän luettelo, ote tai todistus / hinnat:  Kiinteistötietojärjestelmän otteet, todistukset ja haut sähköisestä asiointipalvelusta tilattuna.

Kiinteistöjen kauppahintarekisterin otteiden hinnat.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77238011084
Lainhuutotodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
77238011085
Rasitustodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
77238011089
Vuokraoikeustodistus
14,00 Ei arvonlisäveroa
77238011086
Kiinteistörekisterin ote
14,00 Ei arvonlisäveroa
77238011088
Rekisteriyksikön karttaote
14,00 Ei arvonlisäveroa
77238011090
Määräalan kiinteistörekisteriote
14,00 Ei arvonlisäveroa
77238011100
Ote käyttöoikeusyksiköstä
14,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7722105110
Kauppahintarekisterin otteet, 1-3 kauppaa
17,18 21,30
7722105120
Kauppahintarekisterin otteet, yli 3 kauppaa, €/ kauppa
5,48 6,80
7722105634
KHR-karttatuloste
10,48 13,00

Esimerkki 1

Samalla tilauskerralla tilataan kolmen eri kaupan otteet kauppahintarekisteristä.

Maksu: 21,30 €

Esimerkki 2

Samalla tilauskerralla tilataan kymmenen eri kaupan otteet kauppahintarekisteristä.

Maksu: 10* 6,80 € = 68,00 €

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7722104314
Kauppahintatilasto
17,18 21,30
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7722104301
Kauppahintarekisterin siirtotiedosto 1. kauppa
53,47 66,30
7722104302
Kauppahintarekisterin siirtotiedosto, seuraavat kaupat
0,60 0,74
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77234010743
Omistaja- ja osoitetiedot, tunnistetiedot (ja pinta-ala) 1-6 rekisteriyksikköä
20,41 25,30
77234010744
Omistaja- ja osoitetiedot, tunnistetiedot (ja pinta-ala) yli 6 rekisteriyksikköä, €/ rekisteriyksikkö
3,10 3,85
77234011056
Tiekunnan yhteystiedot, 1–6 yhteystietoa
20,41 25,30
77234011057
Tiekunnan yhteystiedot, yhteystiedot yli 6 kpl €/tieto
3,10 3,85
77234011054
Yhteisen alueen osakasluettelo omistajineen ja osoitteineen 1-6 osakasta
20,41 25,30
77234011055
Yhteisen alueen osakasluettelo omistajineen ja osoitteineen yli 6 osakasta €/osakas
3,10 3,85
77234011098
Tarkempi omistaja- ja osakasselvitys €/h
101,21 125,50

Minimiveloitusaika on 15 minuuttia.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7723406790
Kiinteistötiedot (tunnus, nimi, rekisteröintipäivä ja pinta-ala) ja käyttöoikeustiedot sekä kantatilaselvitykset 1-40 rekisteriyksikköä
17,74 22,00
7723406791
Kiinteistötiedot (tunnus, nimi, rekisteröintipäivä ja pinta-ala) ja käyttöoikeustiedot sekä kantatilaselvitykset yli 40 rekisteriyksikköä €/rekisteriyksikkö
0,44 0,55
7723406792
Luettelo osakaskiinteistöistä ja osuusluvut 1-40 osakasta
17,74 22,00
7723406793
Luettelo osakaskiinteistöistä ja osuusluvut yli 40 osakasta €/ osakas
0,44 0,55
7723406794
Kiinteistörekisterin muodostumistiedot €/h
101,21 125,50