Hyppää pääsisältöön

Kiinteistöjen rekisteröintipalvelut

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7410107410
Lainhuudatus
161,00 Ei arvonlisäveroa
7410107412
Kuulutuslainhuuto
161,00 Ei arvonlisäveroa
7410107411
Omistusoikeuden rekisteröinti
161,00 Ei arvonlisäveroa
7410107413
Selvennyslainhuuto, Maakaari (540/1995) 11 luku 6 §
161,00 Ei arvonlisäveroa
7410107415
Merkintä kiinteistöä hallinnoivasta viranomaisesta tai sitä koskevasta muutoksesta sekä muu lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävä kirjaus
79,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinnitysasian käsittelystä peritään maksu jokaisen vahvistetun kiinnityksen osalta erikseen.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7420207453
Kiinnityksen vahvistaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207460
Kiinnityksen muuttaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207451
Kiinnityksen laajentaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207452
Kiinnityksen purkaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207454
Kiinnitysten yhdistäminen jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207459
Kiinnityksen jakaminen jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420107462
Lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkityn hakijan yksilöintitietojen muuttaminen €/h
110,00 Ei arvonlisäveroa
7420107425
Kiinnityksen kuolettaminen
0,00 Ei arvonlisäveroa
7420207458
Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä
23,00 Ei arvonlisäveroa
7420107427
Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskeva merkintä
44,00 Ei arvonlisäveroa
7420207457
Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi
23,00 Ei arvonlisäveroa
7420207462
Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi yli 100 kpl ylittäviltä /kpl
1,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinnityksen kuolettaminen on maksutonta.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7430107430
Erityisen oikeuden kirjaaminen (MK 14:2 §, laitoksellinen)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107435
Erityisen oikeuden siirto (MK 14:2 §, laitoksellinen)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107432
Muu erityisen oikeuden kirjaaminen tai siirto (eläkeoikeus, metsänhakkuuoikeus, muu oikeus)
161,00 Ei arvonlisäveroa
7430107434
Erityisen oikeuden muuttaminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107436
Erityisen oikeuden kirjauksen selventäminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107433
Erityisen oikeuden poistaminen
112,00 Ei arvonlisäveroa
7430107437
Etusijajärjestyksen muuttaminen
44,00 Ei arvonlisäveroa