Hyppää pääsisältöön

Viranomaispäätökset

Etsi tästä tuoteryhmästä:

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051011040
Kiinnityksestä vapauttaminen toimituksen yhteydessä
41,00 Ei arvonlisäveroa
75051011042
Kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttaminen toimituksen yhteydessä / eläkeoikeus
105,00 Ei arvonlisäveroa
75051011043
Yhteisestä alueesta muodostetun lohkokiinteistön vapauttaminen kiinnityksistä tai eläkeoikeudesta
315,00 Ei arvonlisäveroa

Kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisen voi hoitaa toimituksen yhteydessä tai kirjaamisasiana, mikäli pantti- tai eläkeoikeuden haltija antaa suostumuksen. Maksut määräytyvät samoin perustein molemmissa tapauksissa.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75093010865
Kaupanvahvistajahakemuksen hylkääminen
255,00 Ei arvonlisäveroa
75093010844
Kaupanvahvistajamääräyshakemuksen käsittely
255,00 Ei arvonlisäveroa

Kaupanvahvistajamääräyksen peruuttamisesta ei peritä maksua.

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
76701010758
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 h §:ssä (132/1999) tarkoitetun lausunnon antaminen €/h
101,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75092010754
Lunastusluvan antaminen lunastuslain 5 § 2 momentin nojalla €/h
101,00 Ei arvonlisäveroa
75092010755
Ennakkohaltuunottoluvan antaminen lunastuslain 59 § 1 momentin nojalla €/h
101,00 Ei arvonlisäveroa
75091010756
Lunastuslain 72 b §:ssä tarkoitetun lakkauttamisen merkitseminen kiinteistörekisteriin €/h
101,00 Ei arvonlisäveroa
7509105891
Lunastuslain 72 c §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden siirtäminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen €/h
101,00 Ei arvonlisäveroa
7509104288
Lunastuslain 72 d §:ssä tarkoitetun erityisen oikeuden käyttötarkoituksen muuttaminen ja kiinteistörekisteriin merkitseminen €/h
101,00 Ei arvonlisäveroa
75092010905
Lunastuslain 84 §:ssä tarkoitetun tutkimusluvan myöntäminen €/h
101,00 Ei arvonlisäveroa
75092010757
Lunastuksen hakijan vaihtaminen silloin (kun hakemus on tehty toimituksen lopettamisen jälkeen ennen lunastuksen lopettamista)
205,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7509105009
Rekisteriyksikön nimen muuttaminen
145,00 Ei arvonlisäveroa
7509104270
Päätös kiinteistön laadun muuttamisesta
155,00 Ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7500105001
Kiinteistöjen yhdistäminen, yhdistämisen koskiessa enintään kahta kiinteistöä
165,00 Ei arvonlisäveroa
7500105002
Lisämaksu jokaisesta muusta yhdistettävästä kiinteistöstä
55,00 Ei arvonlisäveroa
75001011104
Koko kiinteistön liittäminen yhteismetsään
165,00 Ei arvonlisäveroa
75091010526
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä
165,00 Ei arvonlisäveroa
75091010527
Päätös yhteisten alueiden yhdistämisestä (jokainen muu yhdistettävä alue)
55,00 Ei arvonlisäveroa

Tiekunta voidaan perustaa, jakaa tai lakkauttaa kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä, jos tieosakkaat ovat sopineen asiat kirjallisesti etukäteen ja toimittaneet siihen liittyvät asiakirjat kiinteistörekisterin pitäjälle. 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010966
Tiekunnan perustaminen, jakaminen tai lakkauttaminen
315,00 Ei arvonlisäveroa
  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€)
Maksu päätöksestä 170,00 ei arvonlisäveroa
Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010963
Yhdestä kiinteistöstä suoritettu osuuden tai osuuksien siirtäminen taikka tilaksi muodostaminen
315,00 Ei arvonlisäveroa
75051010965
Lisämaksu seuraavalta kiinteistöstä suoritetulta siirtämiseltä tai tilaksi muodostamiselta
105,00 Ei arvonlisäveroa

Maksu määrätään kutakin vastaanottavaa kiinteistöä tai muodostettavaa tilaa kohden.

Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.
 

  Maksun muodostuminen
Jos yhdestä kiinteistöstä siirretään osuus / osuuksia yhteen kiinteistöön 315 €
Jos kahdesta tai useammasta kiinteistöstä siirretään osuus / osuuksia yhteen kiinteistöön 315 € + seuraavien siirtojen lkm * 105 €
Jos yhdestä kiinteistöstä siirretään osuus / osuuksia kahteen tai useampaan kiinteistöön vastaanottavien kiinteistöjen lkm * 315 €

Jos kahdesta tai useammasta kiinteistöstä siirretään osuus / osuuksia kahteen tai useampaan kiinteistöön

Maksu tarkastellaan vastaanottavien kiinteistöjen mukaan. Kunkin kiinteistön osalta perusmaksu on 315 €, johon lisätään seuraavien siirtojen lkm * 105 €, jos kiinteistöön liitetään osuuksia useammasta kiinteistöstä.

Maksu muodostuu yllä olevan periaatteen mukaisesti myös silloin, kun yhteisalueosuudesta muodostetaan uusi kiinteistö.

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut samalta myyjältä kiinteistöstä B osuuden yhteisestä vesi- alueesta ja kiinteistöstä C osuuden yhteisestä venevalkamasta. Kiinteistöihin B ja C ei kohdistu kiinnityksiä ja osuudet siirretään kiinteistöön A.

Maksu:

315 € +105 € = 420 €

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051010961
Yhteisen alueen liittäminen kiinteistöön yksi liitettävä alue
315,00 Ei arvonlisäveroa
75051010962
Lisämaksu jokaisesta muusta liitettävästä yhteisestä alueesta
105,00 Ei arvonlisäveroa

Maksu määrätään kutakin vastaanottavaa kiinteistöä tai muodostettavaa tila kohden

Jos toimenpiteen suorittamisen yhteydessä tehdään kiinnityksestä tai kirjatusta eläkeoikeudesta vapauttamisia, veloitetaan lisäksi niistä säädetyt erilliset maksut.

Esimerkki:

Kiinteistön A omistaja on ostanut kiinteistön B osuuden yhteiseen alueeseen X. Kiinteistöstä A on tämän jälkeen tullut yhteisen alueen X ainoa osakaskiinteistö ja yhteinen alue liitetään kiinteistöön A. Toimituksessa tehdään kaksi toimenpidettä:

a) siirretään yhteisalueosuus kiinteistöstä B kiinteistöön A
b) liitetään yhteinen alue kiinteistöön A

Maksu:

315 € +315 € = 630 €

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
75051011045
Erityisen etuuden siirto ensimmäinen siirto
315,00 Ei arvonlisäveroa
75051011046
Erityisen etuuden siirto seuraava siirto
105,00 Ei arvonlisäveroa