Hyppää pääsisältöön

Rekisteröi osakehuoneiston omistusoikeus

Oletko ostamassa osakehuoneistoa tai myymässä omistamaasi osakehuoneistoa? Haluatko muuttaa omistamasi osakehuoneiston paperisen osakekirjan sähköiseen muotoon? Vastaamalla asiointiapurin kysymyksiin pystyt helposti tarkistamaan, miten omistuksen rekisteröinti tehdään. Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinnistä peritään osakehuoneistokohtainen maksu.

Osakehuoneiston (esim. asunnon tai autopaikan) omistusoikeus rekisteröidään Maanmittauslaitoksessa silloin, kun taloyhtiön osakeluettelo on huoneistotietojärjestelmässä. Nykyinen omistus ilmenee tällöin joko paperisesta osakekirjasta tai sähköisestä omistajamerkinnästä Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmässä. 

Käsittelyaika

Katso hakemusten ja maanmittauspalveluiden keskimääräiset käsittelyajat Hakemusten käsittelyajat -sivulta.

Kun haluat rekisteröidä osakehuoneiston omistusoikeuden, toimi näin

 1. Tarkista joko isännöitsijältä tai Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta, että taloyhtiön osakeluettelo on siirretty huoneistotietojärjestelmään.
 2. Täytä hakemus osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröimiseksi.
 3. Kokoa mahdolliset muut liitteet.
 4. Toimita hakemus liitteineen postitse, turvaviestillä, sähköpostitse tai tuomalla ne asiakaspalvelupisteeseen. Huomioithan, että tavallinen, suojaamaton sähköposti ei ole tietoturvallinen. Toimita salassa pidettäviä tietoja sisältäviä asiakirjoja turvaviestillä.
 • Kun omistus ilmenee paperisesta osakekirjasta, toimita hakemus ja alkuperäinen osakekirja paikan päälle johonkin Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteistä. Voit myös toimittaa hakemuksen ja osakekirjan postitse. Huomioithan, että osakekirja on arvopaperi, jonka lähetykseen on syytä valita turvallinen lähetystapa. Katso lisää esimerkiksi Postin sivuilta.
  • Paperinen osakekirja mitätöidään Maanmittauslaitoksessa samalla, kun omistuksesi merkitään rekisteriin. Jos osakekirja on pankissa, kiirettä omistuksen rekisteröintiin ei ole. Voit valtuuttaa pankin hakemaan omistuksen rekisteröintiä puolestasi, mutta pankki voi periä tästä erillisen maksun.
   • Koko osakehuoneiston omistus on rekisteröitävä samalla kertaa, vaikka omistajia on useampi kuin yksi. Jos omistajia on useampi kuin yksi, omistuksen rekisteröintiä voi hakea samalla hakemuksella.
   • Jos haluat paperisen osakekirjan takaisin itsellesi mitätöinnin jälkeen, rastita "Kyllä" hakemuksen kohtaan "Haluatko, että osakekirja palautetaan mitätöinnin jälkeen?" Palautamme mitätöidyn osakekirjan yhteyshenkilölle ja perimme palauttamisesta hinnaston mukaisen maksun.
 • Kun omistus ilmenee sähköisestä omistajamerkinnästä, toimita luovuttajan suostumus hakemuksesi liitteeksi.

Autopaikan omistuksen rekisteröinti

Jos autopaikalla on oma osakekirja, hae autopaikalle omistuksen rekisteröintiä samalla tavalla kuin osakehuoneistolle. Uudiskohteissa autopaikan omistuksen rekisteröintiä hakee uusi omistaja edellisen omistajan suostumuksella.

Jos autopaikalla ei ole omaa osakekirjaa, sinun ei tarvitse hakea autopaikan rekisteröintiä erikseen, koska huoneistoa ja autopaikkaa hallitaan samalla osakeryhmällä. Osakeryhmällä hallittavat kohteet näkyvät yhtiöjärjestyksessä ja osakehuoneistotulosteella.

Omistusoikeuden rekisteröinti tulee kyseeseen seuraavissa tilanteissa

 • Nykyinen omistaja haluaa rekisteröidä omistuksensa sähköiseksi ja mitätöidä paperisen osakekirjan. Omistajalla on 10 vuotta aikaa hakea omistuksensa rekisteröimistä alkaen siitä, kun taloyhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään.
 • Osakehuoneisto on osakeluettelon siirron jälkeen vaihtanut omistajaa ja omistus osoitetaan paperisella osakekirjalla. Tällöin uuden omistajan on haettava omistuksensa rekisteröintiä 2 kuukauden kuluessa luovutuskirjan allekirjoituksesta. Kun kyseessä on uusi asunto, tai luovutus on varainsiirtoverosta vapaa, on rekisteröintiä haettava 2 kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.
 • Osakehuoneisto on vaihtanut omistajaa ja osakehuoneistolla on sähköinen omistajamerkintä. Tällöin uusi omistaja hakee omistuksensa rekisteröintiä.
   
  Omistus voi vaihtua esimerkiksi kaupalla, lahjalla, osituksella tai perintönä.
   
 • Taloyhtiössä on tehty yhtiöjärjestyksen muutos, jonka seurauksena osakeryhmät ovat muuttuneet.

  Yhtiöjärjestyksen muutos aiheuttaa osakeryhmien muuttumisen esimerkiksi korjaus- ja lisärakentamisen yhteydessä, osakkeiden numerointia muutettaessa sekä huoneistoja yhdistettäessä tai jaettaessa. Huom! Jos yhtiöjärjestyksen muutoksessa muodostuu täysin uusia osakeryhmiä, tulee taloyhtiön ilmoittaa omistajatiedot huoneistotietojärjestelmään. Jos yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakkaa osakeryhmiä, joiden sijaan tulee uusia osakeryhmiä, tulee osakkeenomistajan hakea omistuksen rekisteröintiä sijaan tulleisiin osakeryhmiin. Lue lisää osakeryhmien muutostilanteista Patentti- ja rekisterihallituksen verkkosivuilta

Osakehuoneiston omistaja merkitään huoneistotietojärjestelmään. Tämän jälkeen omistaja näkyy osakehuoneistotulosteella.

Uusi omistaja merkitään osakeluetteloon, kun Maanmittauslaitos on saanut selvityksen varainsiirtoverosta. Tieto veron suorittamisesta tai ensiasunnon varainsiirtoverovapaudesta siirtyy Verohallinnolta Maanmittauslaitokselle automaattisesti. 

Katso varainsiirtoveron maksuohjeet.

Omistusoikeuden selvennyskirjaus

Jakamattoman kuolinpesän osakkaat voivat hakea yhteisesti osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröintiä kuolinpesälle kuuluvaan huoneistoon. Omistusoikeuden selvennyskirjauksen hakeminen ei ole pakollista, mutta se helpottaa asioiden hoitoa. Toimita hakemuksen liitteeksi vainajan perukirja, sukuselvitys ja mahdollinen testamentti.

Selvennyskirjausta kannattaa hakea esimerkiksi silloin, kun kuolinpesä haluaa myydä edesmenneen omistajan osakehuoneiston. Tällöin ostajalle ei tarvitse antaa vainajan perukirjaa ja sukuselvitystä omistusoikeuden rekisteröintiä varten.

Tarvittavat liitteet

Tarvittavat liitteet vaihtelevat luovutuksen tyypin mukaan. Liitteet voi toimittaa kopioina, lukuun ottamatta paperista osakekirjaa tai väliaikaistodistusta, jotka tarvitaan aina alkuperäisenä.

Tyypillisimmät liitteet on kerrottu alla.

Kauppa

 • Paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä tai luovuttajan suostumus

Lahja

 • Paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä tai luovuttajan suostumus

Ositus- ja perinnönjako

 • Ositus- ja perinnönjakosopimus
 • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus
 • Vainajan perukirja ja sukuselvitys
 • Mahdollinen testamentti

Testamentti

 • Testamentti
 • Testamentin tiedoksiantoilmoitukset tai hyväksymiset pesän osakkailta
 • Mahdolliset lakiosailmoitukset ja selvitys lakiosan suorittamisesta
 • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä
 • Vainajan perukirja ja sukuselvitys

Ositussopimus

 • Ositussopimus
 • Mahdollinen paperinen osakekirja/väliaikaistodistus

Yhtiöjärjestyksen muutos, jonka myötä osakeryhmiin tulee muutoksia

 • Taloyhtiön selvitys uusien osakeryhmien muodostumisesta sekä vanhojen lakkaamisesta. Taloyhtiön selvityksen tulee kattaa kaikki yhtiöjärjestyksen muutoksessa tapahtuneet muutokset. Selvitys voi olla esimerkiksi taloyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirja, jossa yhtiöjärjestyksen muutosasia on käsitelty.
 • Paperinen osakekirja/väliaikaistodistus alkuperäisenä, jos yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneen osakeryhmän omistus on perustunut paperiseen osakekirjaan.
 • Pantinhaltijan ja rajoituksella suojatun tahon hakemus / suostumus, jos yhtiöjärjestyksen muutoksessa lakanneella osakeryhmällä on ollut huoneistotietojärjestelmään kirjattuja panttaus- tai rajoitusmerkintöjä.

Osakehuoneiston omistusoikeuden rekisteröinti

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
7481101000
Omistuksen rekisteröinti omistajan hakemuksesta tai
taloyhtiön ilmoituksesta €/osakehuoneisto
63,00 Ei arvonlisäveroa
7481101004
Selvennyskirjaus tai muu kirjaus tai merkintä rekisteriin €/osakehuoneisto
63,00 Ei arvonlisäveroa
7481101005
Osakekirjan tai väliaikaistodistuksen palautus
11,00 Ei arvonlisäveroa
7481101006
Myöhästymismaksu (€/2kk)
12,60 Ei arvonlisäveroa
7481101090
Koko osakekannan omistuksen rekisteröinti (€ / h)
101,00 Ei arvonlisäveroa
7481101091
Yksilöintitietojen muutokset (€/h)
101,00 Ei arvonlisäveroa

748110190 Koko osakekannan rekisteröinti €/h, jos

 • Koko osakekannan omistanut taho on luovuttanut kerralla koko osakekannan luovutuksensaajalle/-ille. Luovuttajan suhteellisen omistusosuuden pitää olla sama jokaisessa osakeryhmässä samoin kuin luovutuksensaajan suhteellisen osuuden jokaisessa osakeryhmässä tai
 • Yhtiön perustajaosakas hakee rakentamisvaiheessa tehdyn yhtiöjärjestyksen muutoksen perusteella omistuksen kirjaamista samalla kertaa kaikkiin osakeryhmiin samalle taholle. Kunkin omistajan suhteellisen omistusosuuden pitää olla kaikissa osakeryhmissä sama.
 • Omistaja/-t hakevat omistuksen rekisteröintiä kerralla koko yhtiön osakekantaan siten, että kunkin omistajan suhteellinen omistusosuus on kaikissa osakeryhmissä sama

7481101006 Myöhästymismaksu (€/2 kk)

 • jos hakemus viivästyy säädetystä määräajasta
 • jokaiselta alkavalta 2 kuukauden jaksolta, jonka hakemus viivästyy
 • koskee osakeluettelon siirron jälkeen tapahtuvaa ensimmäisen saannon rekisteröintiä
 • myöhästymismaksulle ei ole maksukattoa

Sähköiset allekirjoitukset 

Tarkista, missä kiinteistö- ja huoneistokirjaamisen asiakirjoissa voi käyttää sähköistä allekirjoitusta ja mitä palvelua voi käyttää asiakirjan allekirjoittamiseen. 

Lue, milloin sähköistä allekirjoitusta voi käyttää