Hoppa till huvudinnehåll

Kom-ihåg-lista för dig som ska köpa en aktielägenhet

Ägandet av en aktielägenhet kan anges antingen med ett aktiebrev i pappersform (nedan aktiebrev) eller en elektronisk ägaranteckning (nedan ägaranteckning) i bostadsdatasystemet.

Före köpslutet ska du

  • Bekanta dig med föremålet för köpet.
  • Kontrollera hos säljaren om aktielägenheten har ett aktiebrev eller en ägaranteckning.
  • Om aktielägenheten har en ägaranteckning ska du alltid kontrollera dess aktielägenhetsutskrift. Be säljaren ge dig utskriften.
  • Obs! I samband med köpslutet ska du be säljaren om en fullmakt för deltagande i bolagsstämman eftersom köpebrevet inte räcker som intyg om att du har rätt att delta. Husbolaget kontrollerar ägaruppgifterna i bostadsdatasystemet men det kan ta flera månader innan ägandet blir registrerat.

Efter köpslutet 

Efter köpslutet ska du ansöka registrering av ägande i bostadsdatasystemet

Genom att besvara frågorna i våra interaktiva anvisningar kan du kontrollera hur du ska ansöka om registrering av aktielägenheten i olika situationer, exempelvis när aktielägenheten har ett aktiebrev eller en ägaranteckning.

Se även 

Information och anvisningar om bostadsköp på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats.

Behöver du hjälp?